Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall."— Presentationens avskrift:

1 (2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall Genomsnitts- kostnad Omfattning Äldreomsorg SoL Bild 1: Övergripande indikatorer Hög kostnad/kostnadsdrivande faktor. 25 % av kommuner Medel kostnad/kostnadsdrivande faktor. 50 % av kommuner Låg kostnad/kostnadsdrivande faktor. 25 % av kommuner Kostnad- eller kvalitetsindikator Förklarande indikator 1 För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 35. Utförlig förklaring av symboler på sid 34.sid 35sid 34 Alla sidhänvisningar gäller manualen för boxanalysen som finns att hämta på www.skl.se/kpb

2 (5) Andel invånare med insats * (7) Timmar/ brukare/månad * (2) Kronor/tim (14) Andel Invånare med insats * (11) Kronor/ dygn (17) Väntetid, antal dagar (15) Andel belagda dygn (9)Hälsotillstånd, andel gott * (16)Hälsotillstånd, andel gott * (1) Kronor/ Invånare * (4) Ytterfall (19) Dygn i korttidsboende/inv * (10) Kronor/ invånare * (12) Kronor/ brukare * (13) Ytterfall (3) Kronor/ brukare* (18) Omsättning, antal brukare per plats (6) Andel brukartid (8) Personal- kontinuitet, personal/2v Bild 2: Hemtjänst och särskilt boende Genomsnitts- kostnad ProduktivitetOmfattning Ordinärt boende/Hemtjänst Genomsnitts- kostnad ProduktivitetOmfattning Särskilt boende * = 65 år och äldre 2 För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 36-37. Förklaring av symboler på sid 34.sid 36-37sid 34 Alla sidhänvisningar gäller manualen för boxanalysen som finns att hämta på www.skl.se/kpb

3 (2) Helheten (6) Hänsyn till åsikter/önskemål (5) Möjlighet påverka tid (7) Tillräckligt med tid (3) Alltid bra bemötande (4) Mycket trygg Bild 3: Effektivitet inom hemtjänst För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 38-39. Förklaring av symboler på sid 34.sid 38-39sid 34 Alla sidhänvisningar gäller manualen för boxanalysen som finns att hämta på www.skl.se/kpb 3 (8) Möjlighet framföra klagomål (9) Aldrig kränkt av personalen (10) Hälsotillstånd andel gott (11) Oro och ängslan, svåra besvär Brukarundersökning, kvalitet i verksamheten Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre Hemtjänst Övriga indikatorer hemtjänst (12) Personal- kontinuitet, personal/2v (1) Kronor/ timme Grupp med lägst kostnad Grupp med högst kostnad Kostnad / produktivitet

4 (2) Helheten(8) Maten (10) Komma ut(11) Aktiviteter (6) Hänsyn till åsikter/önskemål (5) Möjlighet påverka tid (7) Tillräckligt med tid (9) Måltidsmiljö (12) Gemensamhets- utrymmen (13) Utomhusmiljö (3) Alltid bra bemötande (4) Mycket trygg Bild 4: Effektivitet inom särskilt boende För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 40-41. Förklaring av symboler på sid 34.sid 40-41sid 34 Alla sidhänvisningar gäller manualen för boxanalysen som finns att hämta på www.skl.se/kpb 4 (14) Aldrig kränkt av personalen Brukarundersökning (15)Hälsotillstånd, andel gott (16) Oro och ängslan, svåra besvär Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre Särskilt boende (1) Kronor/ dygn Boende med lägst kostnad Boende med högst kostnad Kostnad / produktivitet

5 Bild 5: Kvalitet inom sammanhållen vård och omsorg För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 42-43. Förklaring av symboler på sid 34.sid 42-43.sid 34 Alla sidhänvisningar gäller manualen för boxanalysen som finns att hämta på www.skl.se/kpb 5 Senior Allert och övriga (14) Fallskador i befolkning 80+ StrokeLäkemedel (13) Väntetid, antal dagar (1) Rehabilitering efter utskrivning (2)Funktionsförm åga efter stroke (3) Tre eller fler psykofarmaka (4) 10 eller fler läkemedel (5) Olämpliga läkemedel (6) Användning av antipsykotiska Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre förutom indikatorerna som berör läkemedel och fallskador som avser 75 respektive 80 år och äldre Sammanhållen vård och omsorg (15) Frakturer på lår och höft (12) Åtgärder (…) särskilt boende (11) Åtgärder (…) ordinärt boende (8) Brytpunktsamtal (7) Smärtskattning (9) Eftersamtal med närstående (10) Behovsordination av opioid Palliativ vård och omsorg …"Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, ordinärt boende” …"Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, särskilt boende"


Ladda ner ppt "(2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats (4) Andel 80+ i befolkningen (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall."

Liknande presentationer


Google-annonser