Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utrikesdepartementet Myndigheternas ansvar - marknadskontroll ”Din produkt, ditt ansvar 2015” Maria Ramstedt, Utrikesdepartementets enhet för främjande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utrikesdepartementet Myndigheternas ansvar - marknadskontroll ”Din produkt, ditt ansvar 2015” Maria Ramstedt, Utrikesdepartementets enhet för främjande."— Presentationens avskrift:

1 Utrikesdepartementet Myndigheternas ansvar - marknadskontroll ”Din produkt, ditt ansvar 2015” Maria Ramstedt, Utrikesdepartementets enhet för främjande och EU:s inre marknad

2 Utrikesdepartementet Vad är marknadskontroll? Åtgärder som myndigheter vidtar för att se till att en produkt som tillhandahålls på marknaden uppfyller lagstiftningens krav

3 Utrikesdepartementet Vad är syftet med marknadskontroll? Att uppnå en hög efterlevnad av produktregler och dess syften att skydda konsumenter, miljö m.m. Att säkra en rättvis konkurrens mellan företagen

4 Utrikesdepartementet Allmänt krav enligt EU-rätten Medlemsstaterna (riksdag/regering) ska ge marknadskontrollmyndigheterna de befogenheter, resurser och kunskaper som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter [art. 18.3 765/2008]

5 Utrikesdepartementet Styrning Riksdag Regering Departement Myndighet Departement Myndighet Departement Myndighet

6 Utrikesdepartementet Krav på myndigheter Till enskilda myndigheter: instruktioner, regleringsbrev och sektorslagstiftning (elektrisk utrustning, byggprodukter, kosmetika, leksaker osv,) riktar sig till enskilda myndigheter Sektorsövergripande lagstiftning: EU- och svenska regler som riktar sig till samtliga marknadskontrollmyndigheter

7 Utrikesdepartementet Verktygslådan System och rutiner för samarbete med andra myndigheter/länder Befogenheter att få tillträde till ekonomiska aktörers lokaler, inkräva dokumentation, uttag av provexemplar av produkter, ersättning för provning etc. Befogenheter att vidta åtgärder mot ekonomiska aktörer, t.ex. beslut om försäljningsförbud, återkallelse, förstöring av produkter

8 Utrikesdepartementet Processen Omvärldsbevakning Klagomål Olyckor Riskbedömning Marknadsanalys Prioritering Planering Information Dokumentkontroll Fysisk kontroll Provning Riskbedömning Utvärdering Dialog med ekonomisk aktör Beslut om restriktiva åtgärder Uppföljning av beslut/ vidtagna åtgärder Omvärlds- bevakning Klagomål Olyckor …

9 Utrikesdepartementet Organisation Regeringen har givit Swedac samordningsansvar, bl.a. genom Marknadskontrollrådet Regeringen har utpekat 16 marknadskontrollmyndigheter som medverkar i rådet Utrikesdepartement (inre marknad) och Finansdepartementet (konsumentfrågor)hanterar sektorsövergripande frågor inom Regeringskansliet

10

11 Utrikesdepartementet Marknadskontrollrådet Främja samverkan och effektivitet Organisera erfarenhetsutbyte Sprida information Underlätta allmänhetens och näringslivets kontakter med myndigheter Samråda och inhämta synpunkter från myndigheter, näringsliv, konsumenter m.fl. Främja samarbete med myndigheter i andra EU- medlemsstater Utarbeta en årlig nationell marknadskontrollplan

12 Utrikesdepartementet


Ladda ner ppt "Utrikesdepartementet Myndigheternas ansvar - marknadskontroll ”Din produkt, ditt ansvar 2015” Maria Ramstedt, Utrikesdepartementets enhet för främjande."

Liknande presentationer


Google-annonser