Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mallar svenska. © 2015 Cordial Business Advisers AB Cordials ramverk för affärsarkitektur 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mallar svenska. © 2015 Cordial Business Advisers AB Cordials ramverk för affärsarkitektur 2."— Presentationens avskrift:

1 Mallar svenska

2 © 2015 Cordial Business Advisers AB Cordials ramverk för affärsarkitektur 2

3 © 2015 Cordial Business Advisers AB Affärsmodellen 3

4 © 2015 Cordial Business Advisers AB TBD 4

5 © 2015 Cordial Business Advisers AB Affärsidé, värdegrund, vision, strategiska mål 5 Affärsidén beskriver logiken i företaget, varför det finns till, vad syftet med verksamheten är och dess fundamentala byggstenar Visionen anger den långsiktiga inriktningen och beskriver var verksamheten ska och hur man skall konkurrera i denna marknad. Visionen utgör plattformen för formuleringen av strategiska mål och strategier Strategiska mål är en konkretisering av visionen i mätbara termer. Om de strategiska målen uppfylls leder det till verksamheten arbetat i visionens riktning Strategier ger en övergripande plan och struktur för hur verksamheten skall förändras i syfte att implementera visionen och säkerställa konkurrensfördelar Perspektiven utgör de dimensioner i vilka värde skapas för verksamheten. Perspektiven används som sök- områden för att identifiera kritiska framgångsfaktorer Kritiska framgångsfaktorer är påverkbara områden och handlingar som beskriver ”vad som måste gå rätt” och ”vad som inte får gå fel” för att verksamheten skall lyckas med att implementera sina strategier Indikatorer och mätparametrar är finansiella och icke-finansiella mått som ger meningsfull feedback om hur implementeringen av strategierna och de kritiska framgångsfaktorerna fortlöper Strategiska mål Kristiska framgångsfaktorer (KFF) Vision Affärsidé Huvudstrategier/strategier Strategiska indikatorer MedarbetareKund Tillväxt & utveckling Processer Finans

6 © 2015 Cordial Business Advisers AB Affärsidé Vision Strategiska mål Strategiska huvudmål Tillväxt & utveckling MedarbetareKost & effektivitet KundFinansAnnat Pritoriterade mål/KPI Huvud- strategier/ strategier Värdegrund 6 Vad ska vi mäta?

7 © 2015 Cordial Business Advisers AB Femkraftsmodellen 7

8 © 2015 Cordial Business Advisers AB MALL TBD... 8

9 © 2015 Cordial Business Advisers AB Analys av affärsmodell – externa faktorer 9 Marknad Hur attraktiv är marknaden för den specifika affärsmodell (storlek, tillväxt, övergripande konkurrenssituation)? På vilket sätt påverkas affärsmodellen av marknadens viktigaste trender? Konkurrenter Hur väl är affärsmodellen differentierad? Hur väl presterar affärsmodellen jämfört med konkurrenter (lönsamhet, tillväxt, graden av differentiering) Kunder Hur väl möter affärsmodellen de identifierade kundbehoven?

10 © 2015 Cordial Business Advisers AB Analys av affärsmodell – interna faktorer 10 Strategisk inriktning Hur väl passar affärsmodellen i den valda strategiska riktningen? Affärs- modellen Är de olika delarna i affärsmodellen i linje med varandra? Hur viktig är affärsmodellen utifrån den finansiella bedömningen? (andel av intäkter, andel av vinst, tillväxttakt) Andra affärs- modeller Finns det synergieffekter mellan denna och andra affärsmodeller i företaget?

11 © 2015 Cordial Business Advisers AB Värdekurva (Blue Ocean) 11 Relativ nivå Värdeattribut/ Egenskaper

12 © 2015 Cordial Business Advisers AB KaraktärsargumentKänsloargumentNyttoargument Marknadslöfte ”Vågbrytarmodellen” 12


Ladda ner ppt "Mallar svenska. © 2015 Cordial Business Advisers AB Cordials ramverk för affärsarkitektur 2."

Liknande presentationer


Google-annonser