Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SM i Ung Företagsamhet Lärarkonferens. Vem är jag? Johan Edin Utbildad ekonomi- och idrottslärare Har drivit UF och varit UF-lärare. Projektledare på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SM i Ung Företagsamhet Lärarkonferens. Vem är jag? Johan Edin Utbildad ekonomi- och idrottslärare Har drivit UF och varit UF-lärare. Projektledare på."— Presentationens avskrift:

1 SM i Ung Företagsamhet Lärarkonferens

2 Vem är jag? Johan Edin Utbildad ekonomi- och idrottslärare Har drivit UF och varit UF-lärare. Projektledare på Ung Företagsamhet Västerbotten

3 Dagens agenda: Bedömning Utmaning Formativ bedömning Erfarenhetsutbyte Workshop

4 Hur bedömer jag det omöjliga och hur skapar jag en röd tråd mellan summativ och formativ bedömning Bedömning

5 Utmaning Ni ska två och två. Bygga ett Hallontorn Ni har 2 minuter på er.

6 Formativ bedömning Kännetecken för formativ bedömning En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Skolverket, 2015

7 Utmaning nummer 2 Ni ska nu bygga ett hallontorn med så stabil grund som möjligt Ni har 2 minuter på er.

8 Boken ”Utmärkt undervisning” skriven av ’ Jan Håkansson och Daniel Sundberg menar att: Det centrala i formativ bedömning är att eleverna förstår vad undervisningen går ut på och vad det är som förväntas av dem. Principerna för kvalitativt god undervisning är innehållsenlig struktur inriktad mot lärande, tydliga förklaringar samt behovet av praktiska övningar. Forskning för skolan

9 Bedömning för lärande GenomgångInstuderingsfrågorLäxaGrupparbete Redovisning med summativt prov Traditionellt upplägg Lundqvist et al. (2014) Den summativa bedömningar leder till att fokus hamnar på enkla mätbara resultat istället för elevernas lärande. (Skolverket, 2010)

10 Bedömning för lärande Kunskapsområden i sekvenser Lundqvist et al. (2014) Sekvens 1Sekvens 2Sekvens 3 Bedömning av lärande Utvecklande återkoppling Bedömning för lärande

11 Tydliga mål i början UF-ormen, formativ bedömning Loggbok, vart befinner sig eleven i förhållande till målet? Återkoppling

12 Mål i början Affärsplanen utformas Information kring UF-året Sätt upp delmål för hela året. -Affärsplan -Säljtillfällen -Presentation -Entreprenörskap på riktigt (UF-mässan) -Årsredovisning, återkoppling

13 Studie gjord av Vingsle (2014) visar att: Elever och lärare har en viktig roll. Läraren skall framkalla, tolka och använda information om elevernas lärande för att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Forskning för skolan

14 Erfarenhetsutbyte 1 2 3 4

15 Mål De flesta elever har börjat skriva på sin affärsplan. Ett gäng har inte kommit på någon affärsidé och släpar med sin affärsplan. Affärsplanen är en viktig del i den formativa bedömningen. Vad gör du? 1.Enligt din planering finns det inget annat att göra än att låta eleverna sitta och jobba själv. Det är trots allt deras företag. 2.Eleverna behöver alltid stöd även fast de går på gymnasiet. Du förklarar hur viktigt det är och skjuter på inlämningen. 3.För att eleverna ska klara av kursen måste de kunna planera själv. De måste färdigställa affärsplanen annars får de inget betyg. 4.Två veckor kvar är för lite tid så du sätter dig ner med varje företag och ger förslag på hur de skulle kunna förändra och förbättra sina affärsplaner. Annars får de aldrig något gjort.

16 Mål Alla elever har lämnat in affärsplanen. Nu upptäcker du att några lämnat in en ofullständig affärsplan. När du frågar eleverna så hävdar de att det inte behövs mer. 1.Du anser att det svåra inte är att fylla i papper för företagen utan det är att tjäna pengar. Viktigast är de kommer igång med företaget. 2.Eftersom att eleverna får betyg i kursen får de helt enkelt göra om affärsplanen. 3.Du upplever att gruppen inte kommer slutföra detta just nu. De får fokusera på andra delar och slutföra affärsplanen under året. 4.För att de ska få ett betyg och att du ska ha något betygsunderlag är det viktigt att de slutför alla moment i kursen. Resan är inte lika viktig som målet.

17 Barbra Crossouard har skrivit artikeln: Using formative assessment to support complex learning in conditions of social adversity. Hon menar att en balans mellan elevstyrt och lärarlett är viktigt, inte minst när det gäller arbetet med bedömning. För stort inflyttande -> underförstådda krav Auktoritativt förhållningssätt -> Hämmar elevernas kreativitet och lärande. Forskning för skolan

18 Loggbok Återkoppling och feedback Hur kan eleverna utvecklas? Hur förhåller eleven till målet? Exempel på frågor de ska besvara: - Vad har gått bra? -Vad kan de förändra? -Hur ska de jobba vidare? Hur jobbar ni? Sekvens 1 Loggbok oktober Sekvens 2 Loggbok november Sekvens 3 Loggbok december Bedömning av lärande Utvecklande återkoppling Bedömning för lärande

19 Förslag på till självskattning: Bedömning bör göras i sekvenser av undervisningen eller när läraren och eleven inte ser att de kan komma längre i nuläget. Med hjälp av kunskapskrav, kriterier eller matriser kan eleven vara medbedömare till sig själv. (Persson och Riddersporre 2011)

20 Förslag på till självskattning: C C E E

21 Forskning för skolan De möjligheter man kan se med matriser är till exempel att: 1. Lärare blir mer samstämmiga i sin bedömning. 2. Lärare i större utsträckning sorterar bort ovidkommande faktorer i bedömningen, och bättre fokuserar på de faktorer som ska ingå i bedömningen. 3. Det blir lättare för läraren att ge feedback och konkreta förslag på vad som kan utvecklas. 4. Elever kan använda matriser som hjälpmedel för självbedömning. Jönsson (2010)

22 Erfarenhetsutbyte 1 2 3 4

23 Loggbok För att du ska få bättre koll på eleverna och kunna ge feedback har ni valt att arbeta med loggbok. Nu är det några som har glömt att skriva i loggboken under två månader. 1.Eleverna får direkt sätta sig ner och skriva. Du måste ha något att bedöma. 2.Du gör en deal och låter dem skriva ihop en längre rapport vad som har hänt under dessa två månader. 3.Loggboken är bara ett komplement och du låter det gå för den här gången. 4.Du låter eleverna redovisa vad de har gjort för klassen i stället och säger att det inte får upprepas.

24 Loggbok Dina elever har valt att arbeta med UF på som sitt gymnasiearbete. Eleverna har nu börjat utveckla sin loggbok så pass mycket att den tar över tiden från själva UF-företaget. 1.Huvudsaken att de fyller i alla viktiga delar (affärsplan, loggbok och årsredovisning) så är du nöjd. 2.Det svåraste är att tjäna pengar, de måste genast sätta sig ner och diskutera problemet. 3.Jag bryr mig faktiskt inte, det är deras företag och deras betyg. 4.Jag bokar in ett möte med gruppen och förklarar att allt betygsätts inte bara det som skrivs i loggboken.

25 Årsredovisning Återkoppling och feedback Sekvens 1 Affärsplan Sekvens 2 UF-Året Sekvens 3 Årsredovisning Bedömning av lärande Utvecklande återkoppling Bedömning för lärande

26 Erfarenhetsutbyte 1 2 3 4

27 Eleverna har just kom hem från den regionala mässan för Ung Företagsamhet. Några är otroligt laddade inför SM och några vet inte hur de ska fortsätta. Nu visar det sig att några lämnat klassrummet och när du träffar dem säger de att årsredovisningen inte kommer att slutföras. 1.Du anser att det viktigaste är att de har slutfört året. Du hjälper dem skriva ihop en årsredovisning. 2.Alla elever måste samlas i klassrummet för att ni ska ta en allmän diskussion kring årsredovisningen. 3.Du letar upp eleverna och låter de andra jobba i klassrummet. När du väl hittar dem upprättar ni en plan hur de ska kunna lösa årsredovisningen 4.Eleverna vet vad som gäller, om de inte blir klar med årsredovisningen får de F i betyg. Årsredovisning

28 Eleverna når precis upp till vad som krävs för målen för årsredovisningen och du är väldigt osäker på hur arbetsfördelningen sett ut under året. Eleverna har slarvat med loggboken och nu ska betygen sättas. 1.Eleverna ska hur som helst lämna in en egen ”rapport” kring UF-året. Om den ej kommer in har du inget att betygsätta. 2.Du låter dem ha en muntlig redovisning för klassen, där de ska presentera sitt UF-år. 3.Företaget ska jobba tillsammans. Alla elever får samma betyg. 4.Eleverna får komplettera årsredovisningen så den blir starkare och summera UF-året genom några enklare frågor. Årsredovisning

29 Summativ vs Formativ? I artikeln "Formative assessment: a critical review" presenteras forskning om betyg och bedömning. ”Bra” summativa prov främjar lärandet. En viktig del i detta är själva förberedelsen inför provet. Själva förberedelsen inför prov (om det sker på rätt sätt) motiverar och stimulerar elevernas lärande. Proven kan också i sig ge information som gör att eleven förmår identifiera vilka kunskaper och färdigheter som hon behöver utveckla. Forskning för skolan

30 Smartare företagare, hjälper dig att jobba formativt.

31 Smartare företagare Smartare företagande är ett läromedel som ger dig kunskaper och färdigheter i hur du kan starta, driva och avveckla ett UF-företag. Genom materialet lär du dig tillräckligt mycket om företagsekonomi för att bli en smartare och mer lönsam UF-företagare.

32 Smartare företagare Du hittar den här.

33 Introduktion

34 Nu kan du köra igång!

35

36

37

38

39 Ung Företagsamhet utvärderar varje år - vad tycker UF-eleverna? 81 % tycker att året med UF har varit lärorikt och utvecklande 84 % rekommenderar andra att driva UF-företag 79 % upplever att de fått bra stöd från lärare och skolan Källa: Ung Företagsamhet – elevundersökning (2014) Utvärdera effekterna av under- visningen och sträva hela tiden efter att förbättra din undervisning.

40 Tack för mig Programspecifikt stöd finns framme hos mig! (finns även på www.ungforetagsamhet.se) Johan Edin Ung Företagsamhet Västerbotten 0705749780 johan.edin@ungforetagsamhet.se Ni gör skillnad!


Ladda ner ppt "SM i Ung Företagsamhet Lärarkonferens. Vem är jag? Johan Edin Utbildad ekonomi- och idrottslärare Har drivit UF och varit UF-lärare. Projektledare på."

Liknande presentationer


Google-annonser