Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny bulletin från läkarföreningen i Hälsolänet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny bulletin från läkarföreningen i Hälsolänet"— Presentationens avskrift:

1 Ny bulletin från läkarföreningen i Hälsolänet
H-bullen 2 (3) 2015 Ny bulletin från läkarföreningen i Hälsolänet

2 Arbetstidslagen Arbetsgivaren har fått ett bud från Läkarföreningen. Det går ut på två timgränser som tidigare där den första är en gräns där den enskilde, i samråd med sitt lokala ombud och verksamhetschef, skall godkänna att arbeta mera övertid. Den andra blir möjligen en gräns för rättslig prövning. Läkarföreningen vill villkora ett nytt ATL-avtal med en fungerande samverkan i IT-frågor, som också är en viktig arbetsmiljöfråga. Även i framtiden är det viktigt att alltid ta ut jourkompledigt i nära anslutning till jour- och beredskapspass och bara skriva den faktiskt arbetade tiden i jourrapporten (Heroma). På så sätt minimeras arbetad tid ur Arbetstidslagens mening.

3 Löneöversynen 2015 och 2016 Som de flesta kanske vet är årets och nästa års löneuppräkning ”sifferlös” i det centrala Läkaravtalet. Läkarföreningen har genomfört förhandlingar, de flesta centralt, och nått resultat likvärdigt med flera andra läkarföreningar. Vi blir aldrig nöjda men kan konstatera att arbetsgivaren, i flesta fall, varit samarbetsvilliga och gett våra medlemmar en viss löneutveckling. Vi kan konstatera att lönekriterier sakta blir mer inarbetat. Nu återstår bara att arbeta in en särskild lönedialog i anslutning till löneöversynen, d.v.s. mars-april (gäller mestadels på sjukhusen). Vi kommer sannolikt med en enkät om hur ni medlemmar upplever årets löneöversyn och vad ni förväntar er av nästkommande. Den nya lönen betalas ut 27 maj.

4 Löneväxling När regeringen minskar fördelarna med pensionssparande kan löneväxling vara ett fördelaktigt alternativ för många medlemmar. Läkarföreningen har avtal med vår arbetsgivare om löneväxling. Ta gärna kontakt med din löneutbetalande enhet eller med oss på läkarföreningen för mer information. I övrigt är vi tacksamma om ni hör av er vid andra problem med pension, t.ex. avtal om timarvode efter 67 år, byte av pensionssystem eller annat

5 Flextid Vårt flextidsavtal säger att man vid brytpunkterna 1 april och 1 oktober blir av med alla innestående timmar över 100, den ”brinner inne”. Läkarföreningen har länge levt i tron att problemet med innebränd flextid är litet; det är fel… Vi vet att flera kollegor vid Oskarshamns sjukhus blivit av med många timmar. Vi vill veta om det är fler! Hör av er! Vi kommer diskutera detta med den politiska personalledningen och MÅSTE veta.

6 Överenskommelse med arbetsgivaren om arbetstid som ligger utanför ordinarie arbetstid t.ex. kurser (bild från H-bullen ) Läkarföreningen har kommit överens med arbetsgivaren att arbetstid som förläggs utanför ordinarie arbetstid t.ex. kurser under lördag-söndag skall ersättas ”timme för timme” efter överenskommelse med respektive chef. Vidare har vi också kommit överens om att restid utanför ordinarie arbetstid t.ex. resa till och från kurser skall ersättas enligt avtal (allmänna bestämmelser § 24). De flesta medlemmar har inte rätt till övertidsersättning. Däremot kan vi nu begära ekonomisk restidsersättning och kompensation för kurstid o.dyl. t.ex. genom tillägg till flextidssaldot. Det kommer sannolikt bli den vanligaste formen av ersättning.

7 Överenskommelse med arbetsgivaren om arbetstid som ligger utanför ordinarie arbetstid t.ex. kurser
Denna överenskommelse fungerar dåligt! Läkarföreningen tar upp frågan med den politiska personalledningen eftersom möjligheten till ”bidrag” från läkemedelsindustrin upphört. Frågan kommer också tas upp på alla tre sjukhusråden, eftersom det är där problemet är som störst. I övrigt behöver vi, som vanligt, rapporter om missförhållanden

8 Randutbildning (samma bild som förra numret eftersom vi närmar oss en lösning)
Läkarföreningen har avtal med vårt Landsting om ersättning för randutbildning, t.ex. under ST. Det grundar sig på traktamente, vilket skattemyndigheten inte längre godkänner. Arbetsgivarens enda idé om förändring är ett skattepliktigt lönetillägg och så får den enskilde göra skatteavdrag för tjänsteresor och dubbelbosättning i deklarationen. Läkarföreningen har, eftersom ersättningen bör erbjuda kostnadsneutralitet, försökt att få till ett ansökningsförfarande. Tyvärr kommer detta bli oerhört tungrott och kanske leda till lång väntan på ersättning. Den vanligaste lösningen i andra landsting är ett lönetillägg.

9 Kompensationsledigt för annandag pingst
När 6 juni blev helgdag, och annandag pingst därmed blev arbetsdag, avtalade Läkarförbundet en kompensationsledig dag de år nationaldagen infaller lördag eller söndag. Det gör den i år. Alla heltidsanställda har, enligt vårt centrala avtal, i år rätt till en ledig dag någon gång mellan 25 maj och 31 december. Kom överens med din chef!

10 Semester Hoppas alla medlemmar fått ungefär den semester man önskat. Om inte bör ni vända er till kansliet för diskussion. Då hela vårt län är ett turistlän har vi, som alltid, problem med bemanning sommartid. Denna sommar är inget undantag och många av Vårdförbundets medlemmar kan inte ens ta ut den lagstadgade fyraveckorssemestern under juni, juli eller augusti, vilket kommer vålla stora bekymmer på många vårdinrättningar. Har förtröstan i att Vårdförbundets medlemmar gör sitt yttersta för att verksamheterna skall fungera. Hör av dig till kansliet om det uppstått problem med din semester!

11 Visingsömötet 2015 (inbjudan från Jönköpings läns läkarförening)
Den september arrangeras Visingsömötet ett forum för samtal om medicinskt ledar-/chefskap i vården Vi bjuder in dig som snart blir specialist eller nyligen blivit det och funderar över nästa utmaning. Frågor kring medicinskt ledar-/chefskap i vården kommer att diskuteras tillsammans med andra nyfikna kollegor och erfarna läkarchefer i härlig ”ö-miljö”. Plats och tid: Visingsö den september. Läs om Visingsö här: Arrangör: Jönköpings läns läkarförening i samarbete med Sveriges läkarförbunds chefsförening (SLCF) och Region Jönköpings län. Kostnad: Subventionerad avgift, 2.100:- inklusive mat o logi. Faktura skickas efter anmälan. Anmälan: Till senast den 31 maj. Skriv kortfattat om dig själv och varför du vill delta, om din erfarenhet och din arbetsplats. Max 15 deltagare. Preliminärt program finns på Utvärderingar från tidigare Visingsömöten ger betyget 9 av 10 Vid frågor kontakta Jönköpings läns läkarförening, Anna Hjertquist Tel Meddela Babette att du önskar delta så betalar Kalmar läns läkarföreningen deltagaravgiften!

12 …till sist! Regeringen har utrett den framtida läkarutbildningen. En remiss är nu ute där man bl.a. önskar synpunkter på förslaget att göra läkarutbildningen 12 terminer och avskaffa AT. Med andra ord en internationalisering av läkarutbildningen som ger legitimation, på samma sätt som sjuksköterskeutbildningen. Hör gärna av er med synpunkter till

13


Ladda ner ppt "Ny bulletin från läkarföreningen i Hälsolänet"

Liknande presentationer


Google-annonser