Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B OKFÖRING I DAGBOK. G RUNDBOKFÖRING I KOLUMNDAGBOK Bokföringslagen Kronologisk (dag för dag) Grundbokföring Systematisk (sorterade på olika konton) Huvudbokföring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B OKFÖRING I DAGBOK. G RUNDBOKFÖRING I KOLUMNDAGBOK Bokföringslagen Kronologisk (dag för dag) Grundbokföring Systematisk (sorterade på olika konton) Huvudbokföring."— Presentationens avskrift:

1 B OKFÖRING I DAGBOK

2 G RUNDBOKFÖRING I KOLUMNDAGBOK Bokföringslagen Kronologisk (dag för dag) Grundbokföring Systematisk (sorterade på olika konton) Huvudbokföring Kolumndagboken uppfyller bokföringslagen bägge krav

3 K OLUMNDAGBOK Tvärkontroll Summa debet = summa kredit Huvudbok Sammanfattar alla konton för varje månad en så kallad sammanställning. När året är slut har man tolv stycken.

4 H UR MAN RÄTTAR FEL En rättning går till att man drar ett streck över felet anger datum och den som rättade felet. Rättningen får inte göras med blyerts utan måste görs med bestående text.

5 B OKFÖRINGSLAGEN (BFL) Vem är skyldig att föra bokföring? Näringsidkare dvs., alla enskilda som yrkesmässigt driver ekonomiska verksamheter. Aktiebolag Handelsbolag Ekonomiska föreningar Ideella föreningar som har mer än 30 prisbasbelopp i värde (tillgångar)( 2013 44 500 kr)

6 B OKFÖRINGSLAGEN Bokföring skall göras enligt ” god redovisningssed”

7 B OKFÖRINGSUNDERLAG Verifikation Måste finnas en för varje affärshändelse. Klart framgå när den upprättades, vad den avser, vilket belopp, moms, motpartens namn och orgnr. Verifikationsnummer måste finnas.

8 V ILKA TIDSPERIODER SKA BOKFÖRING OMFATTA ? Bokföringsår är det samma som redovisningsår och kallas också för räkenskapsår. Enskild näringsidkare och handelsbolag måste ha kalenderår. Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan ha brutet räkenskapsår. ex. 1 maj – 30 april 1 juli – 30 juni 1 september – 31 augusti

9 V ILKA GÖR BOKSLUT ( ÅRSBOKSLUT ) Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag samt de enskilda näringsidkarna som har en årsomsättning på mer än 20 gånger prisbasbeloppet.( 2013 44 500 kr ) Måste innehålla en resultaträkning och en balansräkning.

10 H UR LÄNGE SKALL BOKFÖRINGEN SPARAS I bokföringslagen står att bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Dessutom ska bokföringsmaterialet förvaras på ett betryggande sätt i minst 7 år.


Ladda ner ppt "B OKFÖRING I DAGBOK. G RUNDBOKFÖRING I KOLUMNDAGBOK Bokföringslagen Kronologisk (dag för dag) Grundbokföring Systematisk (sorterade på olika konton) Huvudbokföring."

Liknande presentationer


Google-annonser