Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilsera för Tillväxt – agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilsera för Tillväxt – agenda för Smart Specialisering i Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 Mobilsera för Tillväxt – agenda för Smart Specialisering i Dalarna

2 Knyter an till målbilder i Dalarna 2020
• har ett näringsliv som står stark i nationell och internationell konkurrens • är en innovativ region som finner nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden • är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens • kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och av en förmåga att ena alla krafter för en positiv utveckling av regionen Dalastrategin tar utgångspunkt i visionen - Dalarna möter framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och känna sig välkomna. Innovationsarbetet i länet kan relateras till målbilder som leder till att Dalarna: • har ett näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens • är en innovativ region som finner nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden • är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens • kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och av en förmåga att ena alla krafter för en positiv utveckling av regionen

3 Bygger på principer för Smart Specialisering Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3)

4 Avsiktsförklaring Handlingsplan Fördjupad rapport
Högskolan Dalarna Länsstyrelsen i Dalarna Landstinget Dalarna Region Dalarna Handlingsplan Samordnar insatser Uppföljningsbar Fördjupad rapport Innovationsarbetet och Smart Specialisering i Dalarna

5 Vision: Stärka Dalarna som en aktiv och attraktiv partner som löser dagens och morgondagens samhällsutmaningar Describe the strategic vision for the future of your region – To bee a partner who contributes with solutions for challengers of today and in the future Dalastrategin - ”Dalarna möter framtidsutmaningar med lust, vilja och skapandekraft. Här kan alla utvecklas och känna sig välkomna.” Innovationsagenda - Öppna, utvecklande och tillåtande kunskapsmiljöer gör oss i Dalarna till attraktiva partners för att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Här utvecklas och stärks attraktiva kluster och innovativa miljöer där förmågor kommer till sin rätt i såväl lokala som globala innovationer för företag och människors välstånd. Vi kopplar upp – kopplar ihop – och är en medspelare i världsklass Motto: Vi kopplar på – kopplar upp – kopplar ihop – och är en medspelare i världsklass

6 Prioriterade kunskapsområden
CPC EKC Handel KKN MusikFilm Dataspel Avancerad industri Hälsa och Välfärd KIPS ReCALL Skog, gruvor Energieffektivt samhällsbyggande Destination Dalarna Innovativ upplevelseproduktion

7 Next-projekten Next Horizon – Energieffektiv samhällsbyggnad
Hans Ersson, Högskolan Dalarna Next Horizon – Innovativ upplevelseproduktion Lotta Magnusson, Destination Dalarna Susanna Heldt-Cassel, Högskolan Dalarna (Next) Vanguard – Avancerad Industri Stefan Jansson, Triple Steelix Hälsa och Välfärd – på gång Sofia Brorsson, Högskolan Dalarna

8 RIS3 i Dalarna Mobilisera för tillväxt – Handlingsplan Smarta mål
Dalarnas styrkor och position Branschanalyser SWOT Fyra Next Horisont-projekt (excellens, nytta, mm) Handlingsplan Smarta mål Mobilisera för tillväxt – Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för stärkt Entreprenörskap Partnerskapet för S3 Kluster och innovationsmiljöer Innovationsstödjare Handlingsplan och finansieringsinstrument Strukturfonerna Interreg Horizont Vinnova, TVV mm Stärka Dalarna som en aktiv och attraktiv partner som löser dagens och morgondagens samhällsutmaningar In this slide please explain the questions that you would like your peers to discuss, and connect this to the second slide with the issues brought up there. In order to make the discussion at the workshop as efficient and useful as possible, it is important to move out of the ‘classical’ presenting mood and head towards a more concrete approach to issues that need to be faced on the ground while establishing and implementing your strategy. For this reason it is important to define a focus of your presentation, which would act as a ‘red thread’ in your session. Furthermore, in the peer review session the audience will be divided into groups that will focus their discussion on the issues that you want to address, i.e. depending on the number of participants there will be around 2-5 groups discussing: (i) what they think are the underlying issues concerning the topic/question you want to discuss; (ii) suggestions for policies to address these issues; (iii) lessons they have learnt from the discussion and take-home messages. These discussions will be reported back to you and discussed jointly at the end of each session. In this way you will have comments and feedback from all participants. This is a way also to advance the discussion towards the areas that you see as most relevant to have feedback on. Please remember that the more linked to your presentation the questions are, the more concise and relevant feedback you might get. By presenting the questions up front, you allow your peer critical friends to keep them in mind while you give your presentation. The questions (1-5) should be repeated at the end of the presentation. Questions of a very general character can be made relevant for your specific region only if you give related information in your presentation. When preparing the presentation you might want to go through the rest of slides of this template and try to steer the information so it provides a logic to what you want to discuss, what the issues at hand are. This template provides you with suggestions for areas that can be relevant to bring up in order to explain your strategy and the issues. You may feel that some slides are redundant and do not use these or that you want to add some slides, which is good, but please bear in mind that there are only 30 minutes for presentation, which on average is something like 15 slides, so try not to make the presentation too long. Kunskapsområden för Avancerad Industri Energieffektivt samhällsbyggande Innovativ Upplevelseproduktion Hälsa och välfärd

9


Ladda ner ppt "Mobilsera för Tillväxt – agenda för Smart Specialisering i Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser