Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett begränsat jordklot

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett begränsat jordklot"— Presentationens avskrift:

1 Ett begränsat jordklot
Sammanfattning av häftet

2 Ekologi Läran om hur allt levande hänger samman
Miljöfrågor en viktig del av ekologin

3 Jorden / Tellus Unik planet. Ger oss allt vi behöver för att leva
De flesta arter på jorden okända, 2 miljoner är kända.

4 Begränsningar Jorden har begränsningar
Det som återskapas gör det i begränsad takt Det som inte kan återskapas blir det mindre av

5 Resurser Befolkningen ökar och därmed förbrukning av resurser.
Människan påverkar jorden mer nu än tidigare

6 Hållbar framtid Vara sparsam med jordens tillgångar
Hålla sig inom jordens begränsningar Följa naturlagarna Fördela tillgångarna rättvist mellan folk och generationer

7 Ekosystemets tjänster
Vi alla är beroende av ekosystemets gratistjänster

8 Solen Grunden till allt liv
gör så att allt fungerar som det gör här på jorden Solen är en del i fotosyntesen som bygger upp växterna. Växterna är grunden för näringskedjor och anledningen till att djur lever. Solen ger oss värme och energi

9 Allting sprider sig Att skapa ordning kräver energi
Det krävs alltså energi för att bygga proteiner, eller sortera rätt sak atom på rätt plats. När växter och djur dör förmultnar de och sprids vilket ger mer oordning.

10 INGENTING FÖRSVINNER Jorden är ett slutet system
Inga atomer kan försvinna ut i rymden. Olika atomer kan slås ihop och förändras men ingenting försvinner.

11 Alla ämnen går runt i kretslopp
Vatten, sten, kol, syre, väte, kväve, fosfor osv Exempel på kretslopp: Kolets kretslopp från koldioxid i luften till glukos i växten som människan äter och andas ut i luften igen som koldioxid. En typ av atom kan gå på flera olika sätt i kretslopp. Berg som finns eroderar ner till grus som rinner ner i vattendrag tillslut samlas i botten av sjöar, pressas ihop under många miljoner år och blir berg igen.

12 Ekosystem Organismer som lever i ett område bildar tillsammans ett ekologiskt system. De kan vara stora och små. Allt från en droppe vatten till hela jorden

13 Exempel på ekosystem Skogar Våtmarker Hav Ängar Fjäll

14 Ekosystemens tjänster
Fiskar, vilt – näring Träd – virke, biobränsle, renar avgaser, humlor, bin, fjärilar – pollinerar ger blommor, frukt och bär Våtmark – renar vatten ALLA MÄNNISKOR BEHÖVER VATTEN, FÖDA OCH REN LUFT. ALLA BEHÖVER EKOSYSTEMTJÄNSTER

15 Ekosystemen förändras med tiden
Det ser inte likadant ut här som för år sedan. När ekosystemet förändras måste organismerna anpassa sig till det nya. Förändringarna gör att arter utvecklas och nya arter tillkommer, EVOLUTION

16 Skogar Viktigt ekosystem för ekonomin- vi säljer mycket skog till virke och värme från Sverige. Träd ger oss virke, ved, papper mm Kretsloppstiden är år

17 Barrskog Ofta näringsfattig Sandig mark och berg
Största delen av Sverige

18 lövskog I fjällen och i södra Sverige Mer näringsrik jord
Näringsrika blad faller ner på marken på hösten.

19 Intensivt skogsbruk Ger liten variation
Kan skada mark och kulturminnen med stora maskiner Hotar arter framförallt insekter som lever på döda träd och därmed också insektsätande fåglar Gör att fåglar har svårt att hitta bohål.

20 Hållbart skogsbruk Ett hållbart skogsbruk innebär att vi bevarar skogarnas mångfald (alla olika arter) och ekosystemtjänster Det tar år för skogen att växa upp igen. Därför måste man vara varsam när man brukar den så man inte förbrukar den tar hand om den så vi kan använda den många år framöver.

21 Sjöar och våtmarker I Sverige 100 000 sjöar
Viktiga för oss för att fiska, bada, åka båt och skridskor, få vatten

22 Skogs och fjällsjö - näringsfattig
Djupa Få arter Klart vatten

23 Slättsjö - Näringsrik Näringsrik Vassbälten Fått näring av jordbruket
Grumligt vatten Många arter

24 Våtmark – mossar och kärr
Kärr och mossar Näringsfattiga Artfattiga Binder vatten Renar vatten

25 Hav 70 % av jordens yta är täckt med hav
Sverige har kontakt med Atlanten på västkusten och Östersjön på östkusten Atlanten är saltvatten Östersjön är bräcktvatten

26 Alger Algerna är havets producenter Ger föda till havets konsumenter
Algerna trivs bäst nära land där vattnet är grunt och ljust

27 Fisk Trivs bäst nära kusten där det finns mycket föda för fisken.
Fiskebranschen har börjat med miljömärkt fiske. Detta är viktigt för att vi inte ska överfiska haven och utrota många fiskarter.

28 Östersjön Unikt inlandshav Bräckt vatten Mest salt i söder
Grund bara 50 meter i medeldjup Ett av världens mest förorenade hav Har arter som är känsliga för förändring på grund av salthalten.

29 En hållbar framtid Vi människor har stor påverkan på jordens ekosystem
Några få arter gynnas av att vi människor lever som vi gör men många arter missgynnas eller försvinner

30 Människan påverkar ekosystemen
Vi blir fler och vill ha mer mat och mer saker Det gör att klimatet förändras, mångfalden minskar och många ekosystem fungerar sämre Vi sprider ut avfall, gifter och kemikalier i ekosystemet som inte försvinner. (tex tungmetaller, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, eftalater) Ekosystemtjänsterna fungerar sämre

31 Bild ni har sett förut Om alla skulle leva som vi på jorden skulle vi behöva ha 4 jordklot. Men vi har bara 1.

32 Befolkningsökning Från 10 miljoner till 250 miljoner då vi lärde oss att odla Från 250 miljoner till 1 miljard efter 1800 talet när industrialiseringen gick framåt Från 1 miljard till 5 miljarder år 1975 Och till sist från 5 miljarder till 7 miljarder år 2011

33 Förstärkt växthuseffekt
Koldioxid, vatten, metan och andra växthusgaser som vi använder går upp i atmosfären och reflekterar värmestrålningen tillbaka till jorden och bidrar till ökad temperatur.

34 Vad händer om vi får förstärkt växthuseffekt?
Ingen vet helt säkert men det lutar åt Mer torka, skogbränder och översvämningar Höjd havsnivå Flytt av människor nära hav eller där det blir matsbrist pga torka och översvämningar Hot för andra organismer som är anpassade till ett kallare klimat

35 Ekologiska fotavtrycken
Är ett sätt att se hur mycket man som människa och i samhällen påverkar naturen De ekologiska fotavtrycken är mycket ojämnt fördelade över jordens befolkning. Vissa har mycket litet avtryck, vissa väldigt stora. Hur tror ni att Sveriges fotavtryck ser ut?

36 Främmande ämnen anrikas
Anrikas betyder samlas Idag är det flamskyddsmedel största problemet som anrikas hos toppkonsumenter och som finns i äggen hos våra stora rovfåglar i isbjörnar och pingviner Alla kemikalier vi sprider i naturen hamnar till sist i våra egna kroppar

37 Biologisk mångfald När människans avtryck på jorden ökar minskar andra typer av miljöer. Minskad biologiska mångfald betyder att arter försvinner. Just nu minskar mångfalden som aldrig förr på grund av människan. För att bevara den biologiska mångfalden behöver vi bli ett hållbart samhälle och använda oss av försiktighetprincipen

38 Ekologiskt, ekonomiskt och social hållbar framtid
Positiva saker som har hänt. Våra industrier släpper inte ut lika mycket svavel Bilavgaserna har blivit renare En del djur som var nära att dö ut på grund av miljögifter har lyckats återhämta sig.

39 Förbrukning Ekonomi och ekologi hör ihop
Ofta går ekonomin före ekologin för nutidsmänniskan Ju mer vi konsumerar desto större förbrukning sker på naturens resurser Mer konsumtion leder till mer avfall och mer utsläpp

40 Kretsloppsamhälle Ekonomi i balans och verksamheter som är ekonomiskt hållbara Ekosystemen fungerar och levererar sina gratistjänster En rättvis fördelning av resurserna råder mellan länder och mellan generationer

41 Spelreglerna Jorden är en fantastiskt plats att leva på men naturen ställer vissa grundläggande villkor som vi inte kan ändra på. Blir vi lyckliga av att ständigt konsumera mer?

42 Främmande ämnen För 20 år sedan, kvicksilver, bly och kadmium i batterier och bensin, Sedan de har förbjudits innehåller bröstmjölk mindre tungmetaller.

43 Hållbar energi Energi från långsiktigt hållbara alternativ Solfångare
Biobränsle Bergvärme Fjärrvärme Vindkraft vattenkraft Isolera byggnader

44 Koldioxid vid resa STOCKHOLM TILL GÖTEBORG Tåg 0,4 kg Bil 89 kg
Flyg 6000 kg

45 Försiktighetsprincipen
Bara om vi vet att det är ofarligt så får det släppas ut. Vi är rädda om andra organismer och jordens ekosystem VI ÄR EN DEL AV NATUREN OCH BEHÖVER DEN FÖR ATT ÖVERLEVA.


Ladda ner ppt "Ett begränsat jordklot"

Liknande presentationer


Google-annonser