Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem Förskola/skola situation Flykting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem Förskola/skola situation Flykting."— Presentationens avskrift:

1 Johanna Björk johanna@ulvesound.se

2 Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem Förskola/skola situation Flykting problematik Depression Syndrom Sjukdom Sömn Koncentrations svårigheter

3 HYP Hyperaktivitet ”Lagom” aktivitetsnivå Motorisk oro/Passiv
Uppvarvad/Dagdrömmer Snabb/Långsam Pratsam/Tystlåten Sömn

4 Uppmärksamhets Störningar
Koncentration/Fokus Uthållighet Verkar inte lyssna på tilltal Information/Instruktion Svårt att organisera Motivation Lätt distraherad Glömsk

5 MOTIVATION UPPMÄRKSAMHET KONCENTRATION

6 IMPULSIVITET Svårt att vänta på sin tur Avbryter och stör andra
Humörsvängningar

7 Exekutiva Funktioner Göra en strategisk plan/strukturera
Bibehålla strategier Skjuta upp impulshandlingar Arbetsminnet Flexibilitet Tidsuppfattning

8 PERCEPTION AUDITIV PERCEPTION: ÖRONEN HÖR HJÄRNAN TOLKAR – ATT TOLKA OM OCH FÖRSTÅ. VISUELL PERCEPTION: ÖGAT SER HJÄRNAN TOLKAR –ATT SE OCH INSE. LUKT, BERÖRING, VÄRME, KYLA OCH SMÄRTA

9 ADHD Tourette Syndrom AST Språkstörning Dyslexi Dyskalkyli

10 Autismspektrum Tillstånd Autismspektrumstörning, Asperger syndrom, Autism.
Social interaktion Kommunikation Beteende/fantasi

11 KOMMUNIKATION Ekotal Konkret ordförståelse Praktiska svårigheter
Icke-verbal kommunikation

12 Kommunikation Samtalsmatta, Samtalskort, Samtalskort. Bilder.
Skriftlig dialog Seriesamtal /Ritprata/ Sociala berättelser.

13 THEORY OF MIND/ MENTALISERING.
”ATT TÄNKA OM TÄNKANDET” ”JAG FÖRSTÅR ATT DU TÄNKER”

14 SITUATION BETEENDE KONSEKVENS

15 SMITTSAMMA KÄNSLOR

16 Pedagogiska råd Anpassa kraven Anpassa tempot Dela in passen
Bestäm storlek på uppgiften Korta-enkla-stegvisa instruktioner Ofta kontakt Belöning/förstärknings system Tänj inte på gränserna Finna bra strategier Uppmuntra, beröm, förklara, stödja och bromsa

17 FÖRÄLDRAR Hur planerar vi föräldrar möte? Elevvårds konferens?
Utvecklingssamtal?

18 100 % ORK

19 KARTLÄGGNING En situation som fungerar väl
En situation som fungerar mindre väl Hitta situationen Involvera barnet/ungd hur gör vi Träna strategier Vilken skillnad gjorde det ?

20 ”Varje pedagogiskt nederlag kräver en handlingsplan”

21  www.agrenska.se/Sallsynta-diagnoser-livsberattelser/  www.agrenska.se/Sallsynta-diagnoser-livsberattelser/

22 FÖRSTA HJÄLPEN ÖVERTYDLIGHET STRUKTUR STEGET FÖRE

23 Struktur Regelbundet. Avgränsning. Förutsägbarhet. Var, När, Hur.

24 Över tydlighet Ett budskap i taget. Kortfattad information.
Tydliggör med bilder. Konkretisera råd.

25 Steget före Framförhållning. Förutse situationen. Plan B


Ladda ner ppt "Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem Förskola/skola situation Flykting."

Liknande presentationer


Google-annonser