Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johanna Björk Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johanna Björk Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem."— Presentationens avskrift:

1 Johanna Björk johanna@ulvesound.se

2 Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem Förskola/skola situation Flykting problematik Depression Syndrom Sjukdom Sömn Koncentrations svårigheter

3 HYP Hyperaktivitet  ”Lagom” aktivitetsnivå  Motorisk oro/Passiv  Uppvarvad/Dagdrömmer  Snabb/Långsam  Pratsam/Tystlåten  Sömn

4 Uppmärksamhets Störningar  Koncentration/Fokus  Uthållighet  Verkar inte lyssna på tilltal  Information/Instruktion  Svårt att organisera  Motivation  Lätt distraherad  Glömsk

5

6 IMPULSIVITET  Svårt att vänta på sin tur  Avbryter och stör andra  Humörsvängningar

7 Exekutiva Funktioner  Göra en strategisk plan/strukturera  Bibehålla strategier  Skjuta upp impulshandlingar  Arbetsminnet  Flexibilitet  Tidsuppfattning

8 PERCEPTION  AUDITIV PERCEPTION: ÖRONEN HÖR HJÄRNAN TOLKAR – ATT TOLKA OM OCH FÖRSTÅ.  VISUELL PERCEPTION: ÖGAT SER HJÄRNAN TOLKAR – ATT SE OCH INSE.  LUKT, BERÖRING, VÄRME, KYLA OCH SMÄRTA

9 ADHD Tourette Syndrom AST Språkstörning Dyslexi Dyskalkyli

10 Autismspektrum Tillstånd Autismspektrumstörning, Asperger syndrom, Autism. Social interaktion  Kommunikation  Beteende/fantasi

11 KOMMUNIKATION  Ekotal  Konkret ordförståelse  Praktiska svårigheter  Icke-verbal kommunikation

12 Kommunikation  Samtalsmatta, Samtalskort, Samtalskort.  Bilder.  Skriftlig dialog  Seriesamtal /Ritprata/ Sociala berättelser.

13 THEORY OF MIND/ MENTALISERING.  ”ATT TÄNKA OM TÄNKANDET”  ”JAG FÖRSTÅR ATT DU TÄNKER”

14 SITUATION BETEENDE KONSEKVENS

15 SMITTSAMMA KÄNSLOR

16 Pedagogiska råd  Anpassa kraven  Anpassa tempot  Dela in passen  Bestäm storlek på uppgiften  Korta-enkla-stegvisa instruktioner  Ofta kontakt  Belöning/förstärknings  system  Tänj inte på gränserna  Finna bra strategier  Uppmuntra, beröm, förklara, stödja och bromsa

17 FÖRÄLDRAR  Hur planerar vi föräldrar möte?  Elevvårds konferens?  Utvecklingssamtal?

18 100 % ORK

19 KARTLÄGGNING  En situation som fungerar väl  En situation som fungerar mindre väl  Hitta situationen  Involvera barnet/ungd hur gör vi  Träna strategier  Vilken skillnad gjorde det ?

20 ”Varje pedagogiskt nederlag kräver en handlingsplan”

21 www.agrenska.se/Sallsynta-diagnoser-livsberattelser /www.agrenska.se/Sallsynta-diagnoser-livsberattelser /

22 FÖRSTA HJÄLPEN ÖVERTYDLIGHET STRUKTUR STEGET FÖRE

23 Struktur  Regelbundet.  Avgränsning.  Förutsägbarhet. Var, När, Hur.

24 Över tydlighet  Ett budskap i taget.  Kortfattad information.  Tydliggör med bilder.  Konkretisera råd.

25 Steget före  Framförhållning.  Förutse situationen.  Plan B


Ladda ner ppt "Johanna Björk Separationer Sorg Stress Familje problem Övergrepp Mobbning Missbruk Trauma ADHD/ADD Asperger syndrom Relations Problem."

Liknande presentationer


Google-annonser