Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Finansiell ekonomi:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Finansiell ekonomi:"— Presentationens avskrift:

1 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Finansiell ekonomi: Huvudämnesinformation

2 »Krävande men belönande »Arbetsplatser »1. Finansbranschen »2. Ekonomiförvaltning »3. Konsultbranschen »4. Akademisk karriär (innebär doktorsstudier efter magistern) »Ämnet är både akademiskt och ytterst tillämpbart => passar för många olika typer av uppdrag och arbetsplatser, och längs hela karriären Huvudämnesvalsinfo, 2015 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

3 »Huvudämnet: »1. Kurser i finansiell företagsekonomi (“Corporate finance”) »2. Kurser i finansmarknadsekonomi (“Investments”) »3. Kandidatavhandling »Biämne »Valbara kurser Kandidatkurser Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

4 Finansiell företagsekonomi »Skapa värde genom realinvesteringar »Företagets investeringar »Värdering av företag »Finansieringsbeslut och företagets värde »Finansieringsformer »Kapitalstruktur »”Corporate governance” »Företagsstruktureringar Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi “Lönsamhtesbedömning” (2:a året, p1) “Företagsvärdering” (3.e året, p1) “Corporate Finance” (2:a året, p4)

5 Finansmarknadsekonomi »Värdepappersanalys »Värdering av olika slags värdepapper och derivativa instrument »Riskhantering på värdeppappersmarknaden »”Hedging” av värdepappersrisker »Spekulation med värdepapper och derivat »Förmögenhetsförvaltning »Portföljteori Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi ”Portfolio Management” (2:a året, p. 3-4) ”Pricing of financial instruments and derivatives” (2:a året, p2)

6 »Studietakt 5 år: Utgångspunkten är att man tar i medeltal 2 kurser per period vilket gör åtta kurser per år (8 * 8sp = 64 sp per år) »Studietakt 4 år: Utgångspunkten är att man tar 2-3 kurser per period »Huvudämneskurserna för 4 respektive 5 års studietakt »OBS! På magisternivå ändras kursutbudet och perioderna ibland; följande schema är således riktgivande i detta skede: Studiestig Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

7 Studieår Hösttermin Vårtermin Ekonomie kandidatexamen Kand 1 Finansiering och investering (p3) Kand 2 Lönsamhetsbedömning (p1)Portfolio management (p3) Pricing of fin. instruments and der. (p2)Corporate Finance (p4) Kand 3 Företagsvärdering (p1)Utlandsvistelse Kandidatavhandling (p1-2) Studieår Hösttermin Vårtermin Ekonomie magisterexamen Mag 1 Advanced Financial Theory (p1)Valfria magisterkurser 1-2 st Metodik (p1) Banker och finansiell förmedling (p1-2) Mag 2 Seminarium (I) (p1-2)Seminarium (II) (p3-4) Avhandling (p1-2)Avhandling (p3-4) Valfria magisterkurser 1-2 st Valbara magisterkurser under höstterminen: Cases in Finance, International Corporate Governance, Praktik Valbara magisterkurser under vårterminen: Riskhantering, Asset Pricing 4sp + Value Investing 4sp, Introduction to Mathematical Finance, Praktik Minst 24 sp valbara magisterkurser FEM ÅR

8 StudieårHöstterminVårtermin Ekonomie kandidatexamen Kand I Finansiering och investering (p3) Kand II Lönsamhetsbedömning (p1)Portfolio management (p3) Pricing of financial instruments and der. (p2)Corporate Finance (p4) Kand III Företagsvärdering (p1)Utlandsvistelse (p3-4) Kandidatavhandling (p1-2) Metodik (magistersnivå) (p1-2) StudieårHöstterminVårtermin Ekonomie magisterexamen Mag I Seminarium I & avhandling (p1-2)Seminarium II & avhandling (3-4) Advanced Fiancial theory (p1) Banker och finansiell förmedling (p1-2)Valfria magisterkurser 1-2 st Valbara magisterkurser under höstterminen: Cases in Finance, International Corporate Governance, Praktik Vabara magisterkurser under vårterminen: Riskhantering, Asset Pricing 4sp + Value Investing 4sp, Introduction to Mathematical Finance, Praktik Minst 24 sp valbara magisterkurser FYRA ÅR

9 »En viktig utgångspunkt är att försöka bredda studierna tillräckligt, vilket kan göras via val av biämne och fritt valbara kurser »Typiska biämnen är redovisning (finansiell företagsekonomi) och nationalekonomi (finansmarknadsekonomi) »Man kan med fördel välja något annat biämne, men då skall man se till att de fritt valbara innehåller redovisning och nationalekonomi Biämne Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

10 »Nationalekonomi (prioritetsorning) 1.Macroeconomics 2.International economics (finansmarknaden är global 3.Microeconomics »Redovisning (prioritetsordning) 1.En kurs i extern redovisning 2.En kurs i intern redovisning »Excel (inkl. Excel-programmering) mycket värdefullt verktyg, men för tillfället är skolans utbud svagt - självstudier! »Diversifiera din kursportfölj! » Statistik nödvändigt för kandidat- och magisteravhandling »Språkkunskaper är viktiga - överkurser Viktiga kurser Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

11 »För att delta i kursen företagsvärdering (3:år p1) skall man ha avklarat kursen lönsamhetsbedömning (2:år p1) »För att delta i kandidatavhandlingen skall man ha avklarat: 1.Fyra kurser i finansiell ekonomi (grundkursen räknas bland dem) 2.FUM med minst 75 poäng, eller någon annan statistikkurs (t.ex. ekonometri, “Methods in Finance”) »Magisterkursen ”Cases in Finance” har begränsad antagning, och framförallt vitsordet i kandidatexamen har hittills varit det mest avgörande kriteriet (min. 80 poäng). Spärrar! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Ladda ner ppt "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Finansiell ekonomi:"

Liknande presentationer


Google-annonser