Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell ekonomi: Huvudämnesinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell ekonomi: Huvudämnesinformation"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell ekonomi: Huvudämnesinformation
Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Finansiell ekonomi: Huvudämnesinformation Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

2 Huvudämnesvalsinfo, 2015 Krävande men belönande Arbetsplatser
1. Finansbranschen 2. Ekonomiförvaltning 3. Konsultbranschen 4. Akademisk karriär (innebär doktorsstudier efter magistern) Ämnet är både akademiskt och ytterst tillämpbart => passar för många olika typer av uppdrag och arbetsplatser, och längs hela karriären Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

3 Kandidatkurser Huvudämnet: Biämne Valbara kurser
1. Kurser i finansiell företagsekonomi (“Corporate finance”) 2. Kurser i finansmarknadsekonomi (“Investments”) 3. Kandidatavhandling Biämne Valbara kurser Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

4 Finansiell företagsekonomi
Skapa värde genom realinvesteringar Företagets investeringar Värdering av företag Finansieringsbeslut och företagets värde Finansieringsformer Kapitalstruktur ”Corporate governance” Företagsstruktureringar “Lönsamhtesbedömning” (2:a året, p1) “Företagsvärdering” (3.e året, p1) “Corporate Finance” (2:a året, p4) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

5 Finansmarknadsekonomi
Värdepappersanalys Värdering av olika slags värdepapper och derivativa instrument Riskhantering på värdeppappersmarknaden ”Hedging” av värdepappersrisker Spekulation med värdepapper och derivat Förmögenhetsförvaltning Portföljteori ”Pricing of financial instruments and derivatives” (2:a året, p2) ”Portfolio Management” (2:a året, p. 3-4) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

6 Studiestig Studietakt 5 år: Utgångspunkten är att man tar i medeltal 2 kurser per period vilket gör åtta kurser per år (8 * 8sp = 64 sp per år) Studietakt 4 år: Utgångspunkten är att man tar 2-3 kurser per period Huvudämneskurserna för 4 respektive 5 års studietakt OBS! På magisternivå ändras kursutbudet och perioderna ibland; följande schema är således riktgivande i detta skede: Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

7 Ekonomie kandidatexamen Kand 1 Kand 2 Kand 3
FEM ÅR Studieår Hösttermin Vårtermin Ekonomie kandidatexamen Kand 1 Finansiering och investering (p3) Kand 2 Lönsamhetsbedömning (p1) Portfolio management (p3) Pricing of fin. instruments and der. (p2) Corporate Finance (p4) Kand 3 Företagsvärdering (p1) Utlandsvistelse Kandidatavhandling (p1-2) Ekonomie magisterexamen Mag 1 Advanced Financial Theory (p1) Valfria magisterkurser 1-2 st Metodik (p1) Banker och finansiell förmedling (p1-2) Mag 2 Seminarium (I) (p1-2) Seminarium (II) (p3-4) Avhandling (p1-2) Avhandling (p3-4) Minst 24 sp valbara magisterkurser Valbara magisterkurser under höstterminen: Cases in Finance, International Corporate Governance, Praktik Valbara magisterkurser under vårterminen: Riskhantering, Asset Pricing 4sp + Value Investing 4sp, Introduction to Mathematical Finance, Praktik

8 Ekonomie kandidatexamen Kand I Kand II Kand III
FYRA ÅR Studieår Hösttermin Vårtermin Ekonomie kandidatexamen Kand I Finansiering och investering (p3) Kand II Lönsamhetsbedömning (p1) Portfolio management (p3) Pricing of financial instruments and der. (p2) Corporate Finance (p4) Kand III Företagsvärdering (p1) Utlandsvistelse (p3-4) Kandidatavhandling (p1-2) Metodik (magistersnivå) (p1-2) Ekonomie magisterexamen Mag I Seminarium I & avhandling (p1-2) Seminarium II & avhandling (3-4) Advanced Fiancial theory (p1) Banker och finansiell förmedling (p1-2) Valfria magisterkurser 1-2 st Minst 24 sp valbara magisterkurser Valbara magisterkurser under höstterminen: Cases in Finance, International Corporate Governance, Praktik Vabara magisterkurser under vårterminen: Riskhantering, Asset Pricing 4sp + Value Investing 4sp, Introduction to Mathematical Finance, Praktik

9 Biämne En viktig utgångspunkt är att försöka bredda studierna tillräckligt, vilket kan göras via val av biämne och fritt valbara kurser Typiska biämnen är redovisning (finansiell företagsekonomi) och nationalekonomi (finansmarknadsekonomi) Man kan med fördel välja något annat biämne, men då skall man se till att de fritt valbara innehåller redovisning och nationalekonomi Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

10 Viktiga kurser Nationalekonomi (prioritetsorning)
Macroeconomics International economics (finansmarknaden är global Microeconomics Redovisning (prioritetsordning) En kurs i extern redovisning En kurs i intern redovisning Excel (inkl. Excel-programmering) mycket värdefullt verktyg, men för tillfället är skolans utbud svagt - självstudier! Diversifiera din kursportfölj! Statistik nödvändigt för kandidat- och magisteravhandling Språkkunskaper är viktiga - överkurser Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

11 Spärrar! För att delta i kursen företagsvärdering (3:år p1) skall man ha avklarat kursen lönsamhetsbedömning (2:år p1) För att delta i kandidatavhandlingen skall man ha avklarat: Fyra kurser i finansiell ekonomi (grundkursen räknas bland dem) FUM med minst 75 poäng, eller någon annan statistikkurs (t.ex. ekonometri, “Methods in Finance”) Magisterkursen ”Cases in Finance” har begränsad antagning, och framförallt vitsordet i kandidatexamen har hittills varit det mest avgörande kriteriet (min. 80 poäng). Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics


Ladda ner ppt "Finansiell ekonomi: Huvudämnesinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser