Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BCFPI Varför och till vilken nytta? SKL 28 april

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BCFPI Varför och till vilken nytta? SKL 28 april"— Presentationens avskrift:

1 BCFPI Varför och till vilken nytta? SKL 28 april
Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare, Socionom BUP Regional stab, Skåne

2 Bakgrund Ökat antal sökande till BUP
Tidskrävande bedömningssamtal för goda prioriteringar Kontakt togs med Charles Cunningham i Kanada

3 Forts bakgrund Är BCFPI användbar för våra förhållande?
Svensk översättning

4 Beskrivning av BCFPI Brief Child and Family Phone Interview
Utvecklats vid McMaster University Används i flera delstater i Kanada Intervjun baserad på en stor epidemiologisk undersökning kring barn /ungdomars hälsa

5 Syftet med BCFPI Stöd för prioritering- och bedömningsarbete
Utvärderingsverktyg Överblick av patienterunderlag

6 BCFPI består av två delar
Öppen fråga (Kvalitativ) Strukturerade frågor skickas via mail (Kvantitativ)

7 Implementering av BCFPI 2006
Telefonintervju ca 45 min Datoriserad Kontroversiell Motstånd och entusiasm Erfarenheten blev positivt mottagande från föräldrarna

8 BUP i Skåne Fler mottagningar började använda sig av BCFPI
Gemensamt BUP Skåne 2010 RLG beslut 2011 Webb BCFPI Regional uppföljning blev möjlig

9 Webb BCFPI Pilot startades Öppna frågan görs via telefon
Strukturerade frågorna skickas till föräldrarna via länk Farhågor kunde undanröjas

10 Politiskt uppdrag Första Linjen En gemensam telefon
Starta minst 4 mottagningar/team – med uppdrag att verka i ”Första linjen” och möta alla Skånes barn/unga mellan 6-17 år, som riskerar eller upplever sig ha psykisk ohälsa En gemensam telefon ”En väg in” - etablera en tydlig ingång för alla barn/unga samt deras vårdnadshavare när de söker hjälp

11 En väg in 2 sep 2013 När föräldern / ungdomen ringer görs direkt öppna frågan (screening BCFPI i Melior) Länken skickas till förälder Barn under 6 år - endast ”öppna frågan” ställs

12 Implementering / Utbildning EVI
Gemensam utbildningsdag Gemensam uppföljningar Statistik utbildning Fortbildning APT BCFPI Nätverk

13 BCFPI – frågorna består av sex faktorer
Koncentration, impulsivitet, aktivitet Samarbetsförmåga Uppförande Separation från föräldrarna Hantera oro Hantera stämningsläge

14 BCFPI i antal frågor Totalt (36 frågor) Utagerande (18 frågor)
Inåtvändhet (18 frågor) Barnets funktionsnivå (8 frågor) Allmän familjesituation ( 7 frågor) Uppgiftlämnarens mående (depression)

15 BCFPI Begräsningar BCFPI är INTE ett diagnostiskt instrument
BCFPI talar om hur en person uppfattar att barnet har mått under den senaste månaden BCFPI säger inget om orsaken till mående utan endast att barnet för tillfälligt har svårt att hantera vissa delar av sin tillvaro och mående.

16 Problematik som inte syns i BCFPI
Autismspektrums symtom Ät-problematik ADD symtom OCD symtom Psykotiska symtom

17 Automatisk uppföljning av BCFPI
6 mån 12 mån 18 mån 24 mån Det finns även möjlighet att stoppa kommande utvärderings mail.

18 Svarsfrekvens på länken EVI
Pre screening ca 80% svarar på länken Automatisk uppföljning ca 40% svarar på länken efter 6 mån

19 Sammanfattning BCFPI känt system sedan länge Bred screening
Säker bedömning till rätt vårdnivå Validerat instrument Automatisk uppföljning

20 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "BCFPI Varför och till vilken nytta? SKL 28 april"

Liknande presentationer


Google-annonser