Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Agenda 19.00 Presentation  Presentation av arbetsgruppen  Nuläge  Grovt utkast fiberutbyggnad Näshulta Ca 19.30 Kaffe Ca 20.00 Frågestund 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Agenda 19.00 Presentation  Presentation av arbetsgruppen  Nuläge  Grovt utkast fiberutbyggnad Näshulta Ca 19.30 Kaffe Ca 20.00 Frågestund 2."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Agenda 19.00 Presentation  Presentation av arbetsgruppen  Nuläge  Grovt utkast fiberutbyggnad Näshulta Ca 19.30 Kaffe Ca 20.00 Frågestund 2

3 Arbetsgruppen  Lars Andersson, Norrtorp  Erik Hedar, Åstorp  Anders Kruhsberg, Haneberg  Michael Carlén, Norrtorp  Michael Bergman, Haneberg  Ulf Lundell, Österby  Fredrik Karlsson, Hökärr  Christer Nordqvist, Magda 3

4 Nuläge - strukturellt I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Dessa är:  Sverige ska ha bredband i världsklass.  År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.  Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 4

5 Kapacitetsbehov historiskt och framåt 5

6 Nuläge - strukturellt Bidrag Länsstyrelsen ger from i höst bidrag på 60% av investeringskostnaden för byalag 6

7 Nuläge - ADSL  I Näshulta har man hastigheter mellan 2 Mbit till 30 Mbit  Gammal teknik i ett gammalt nät  Idag väljer Telia att släcka ner delar av nätet, tex i Flen och Julita. Dvs ADSL finns inte kvar som möjlighet i dessa områden.  Fördel att det är en befintlig teknik som finns i de flesta hem idag 7

8 Möjliga hastigheter - ADSL Hastighet ner / uppTeknik Maximalt avstånd till telestation  30-60/12Mbit VDSL2 < 750m*  12-30/12Mbit VDSL2 < 1,5km*  12-60/2,5Mbit ADSL2< 2,5km*  6-8/0,8Mbit ADSL~ 4,5 km  1-2/0,4Mbit ADSL~ 8 km * Avstånd till en uppgraderad telestation 8

9 Kapacitet – ADSL 9

10 Nuläge – Mobilt bredband 4G och 3G  I Näshulta har man hastigheter mellan 2 Mbit till 30 Mbit med relativt god täckning  En teknik som kommer finnas framöver  Brister i datamängd  Låg ingångskostnad – dyrare vid hög förbrukning  Framtidskapacitet?  Variation i hastighet? 10

11 Hastigheter Mobilt Bredband - Principskiss 11

12 Kapacitet – Mobilt bredband 12

13 Nuläge – Fiber  Hastighet 100Mbit  Dyr investering  Besparingsmöjligheter  Obegränsad datamängd  Investeringsbidrag  Framtidssäkrat 13

14 Jämförelse Fiber och 4G 14 En användare T io samtidiga användare 100 mbit/s

15 Kapacitet – Fiber 15

16 16  Byalag som har fokuserat på området från Näshulta Kyrkby mot Julitagränsen  Området ombesörjer totalt 280 permanenta hushåll och ca 120 fritidshus  Fokus har varit att hitta dragningar till samtliga permanenta hushåll - utkast

17 17 Näshulta Fiber

18 18 Näshulta Fiber

19 19 Näshulta Fiber

20 Vad kostar det att få fiber?  Om man tittar på liknande byalag så kan engångskostnaderna hamna mellan 20 000 och 35 000 kr inräknat stöd från Lst  Om man går med i byalaget så kan man få upp till 60% i stöd från Länsstyrelsen. Om man vill ha fiber efter att byalaget är klart med sitt arbete där man bor så kommer man inte kunna ta del av stödet. 20

21 Jämförelse / Månadskostnader ADSL Fiber  Exempel 1 Telia BahnhofSkillnad TV, telefoni + bredband488338-150  Exempel 2 Bredband + telefoni439239-200  Exempel 3 Bredband448*239-209  Priser är hämtade från leverantörernas hemsidor 20150303  Bahnhofs fiberbredband är 100/10, Telias ADSL är 30/12  Bahnhof valdes då de var det billigaste fiberalternativet.  * Priset inkluderar nätavgift på 89kr som tillkommer vid alternativet Telia ADSL utan telefoni 21

22 Investeringskalkyl LånebeloppRänta AvbetalningstidMånadskostnad  25 000 kr 3 % 10 år252  25 000 kr 3 % 20 år148  25 000 kr 3 % Amorteringsfritt44 kr 22

23 Kan vi inte bara vänta på staten eller kommunen?  Telekom-marknaden är avreglerad sedan 1994  Regeringen har tydligt påtalat marknaden ska stå för den huvudsakliga bredbandsutbyggnaden  Offentlig stöd ska användas där marknadskrafterna inte når  De offentliga resurser som anslås ska användas så effektivt som möjligt (ex i samarbete med byalag) och får inte snedvrida konkurrensen på marknaden  Kommunen har inte rätt att söka bidrag från Länsstyrelsen 23

24 Varför gå med i byalaget?  Byalaget kan få upp till 60% i bidrag  Få ner priset om många anslutna 24

25 Vi stödjer planerna på fiber - Nedanstående har redan intresseanmält ett 90-tal hushåll  Haneberg Säteri  Hökärrs Såg & Hyvleri  Näshultastugor AB  Magda Säteri  Näshulta LRF  Grytet Åstorp AB  Näshulta Framtid  Näshulta Hembygdsförening  privatpersoner 25

26 Vad händer sedan?  Inväntar fler intresseanmälningar under Maj månad  Därefter sker en snabb bedömning och projektering huruvida projektet är genomförbart  Bildande av förening  Ansökan skickas in i Aug-sept  Sälja över nätet till driftbolag 26

27 FIKAPAUS 27

28 28 www.nashulta.se/fiber

29 FRÅGESTUND 29


Ladda ner ppt "1. Agenda 19.00 Presentation  Presentation av arbetsgruppen  Nuläge  Grovt utkast fiberutbyggnad Näshulta Ca 19.30 Kaffe Ca 20.00 Frågestund 2."

Liknande presentationer


Google-annonser