Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsdelen av logistikröret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsdelen av logistikröret"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsdelen av logistikröret
Figur 2.25

2 Funktionell organisation i verkstadsföretag
Figur 2.26

3 Flödesorganisation i ett verkstadsföretag
Figur 2.27

4 Minskad GLT internt leder till:
Bättre behovsinformation vid beställningstillfället Mindre SL (kapitalbindn. ner) Färre expresstrp. & produktionsändringar Minskad PIA (kapitalbindn. ner) Enklare styrning (kostn. ner) Färre order i omlopp Ökad fsg (Intäkt upp) Kortare ledtid mot kund Antingen Ökad lev.service Säkrare ledtid Färre expresslev. (kostn. ner)

5 Aktiv & passiv tid för möbelföretaget
Figur 2.10

6 Tryckstyrning Figur 4.4

7 Principbild över tryckplanering
Affärsidé Strategi Totalplanering/Budget Grov Logistik/MPS Huvud-planering Prognoser Marknad Material- planering Detaljeringsgrad/ Tidshorisont Detalj- planering Uppföljning Utförande Fin Leverantör Kund

8 5 viktiga parametrar som är rätt vid MRP
Produktstruktur Lagersaldo Ledtider Inkommmande order Bruttobehov

9 Produktstruktur 10C 2B 15D 5F 5G 1H A 10E

10 Sugstyrning Figur 4.5

11 Toyota Production System, TPS
Figur 2.28

12 Den japanska sjön Figur 4.6

13 Historien innan TPS Taylor, mfl Ford

14 Taylor, mfl Arbetsdelning
Det finns ett bästa sätt att utföra arbetet (ingenjören vet bäst) Rätt man på rätt plats

15 FORD Extrem arbetsdelning Taktade linor
Kontinuerligt förändringsarbete Små lager och buffertar Minimal kapitalbindning och korta ledtider

16 Historien bakom TPS Kapitalknapphet - vill få tillbaka pengarna snabbt
Differensierad marknad Taiichi Ohno´s egna ord på frågan om var ide´erna till TPS kom ifrån: ”I learned it all from Henry Ford´s book”

17 Olika tankesätt Väst (jmf tryckstyrning): Japan (jmf sugstyrning)
Till verkningskostnad Försäljningspris + Vinst - Tillverkningskostnad Försäljningspris Vinst

18 De sju spillen Spill genom överproduktion Spill genom vänetider Spill i transporter Spill i lager och förråd Spill i själva processen Spill i rörelser Spill i defekta produkter

19 TPS egenskaper Snabbt och flexibelt - enkla maskiner, snabba ställ och små satser Låga kostnader - minimal kapitalbindning Långsiktighet - kontinuerlig förbättring

20 Kräver intensivt arbete med:
Q-säkring Flöden Underhåll Mångkunnighet Ställtidsrationalisering

21 Resultat ur TPS Mycket hög Q-nivå Lågt antal manh per enhet Korta GLT Kraftig expansion Hög takt på produktförnyelse

22 Nackdelar TPS Arbetsskador Stora övertidsuttag

23 Sammanfattning TPS JIT Q Kaizen TBM TQM LEAN PRODUCTION TPM TID
Timing Underhåll Q Kaizen TID Ledarskap Snabbare företag TBM TQM LEAN PRODUCTION

24 Litteraturseminarier
1 Planering och styrning (Time to Customer, TTC) Vad innehåller sälj- och verksamhetsplanering, vad är ett affärssystem (ERP) mm ? Hur gör man en materialbehovsplanering med nettobehov med kopplade behov och innehållande de viktigaste parametrar som ledtider, partiformning mm Hur gör man en detaljplanering 2 Boken ”Målet” Förklara den arbetsmetod som Goldratt förespråkar i boken för att öka genomflödet Förklara sambandet mellan ”hajken” och ett produktionsflöde Förklara varför företaget har bra nyckeltal men inte tjänar några pengar i början på boken, vilka nyckeltal förespråkar Goldratt Varför använder inte alla företag denna metod som Goldratt förespråkar 3 Produkter och processer (Time To Market, TTM) Beskriv de delar som ett företag går igenom från produktide´ till att produkten är i serieproduktion. Hur går produktutvecklingsprocessen till? Vad ingår i prognostisering? Hur förbereder man produktionen i layouter och processer? Hur bereder man produkten till produktion?

25 Rapport och PP Skriv en rapport per grupp på max 10 sidor som besvarar frågorna med tyngdpunkt den fråga ni skall presentera. Gör en PP på max 15 min som behandlar er huvudfråga. Sem – grp 1:1 presentera fråga 1, sem tid 10.15 grp 1:6 presentera fråga 3, sem tid 11.15 grp 2:5 presentera fråga 2, sem tid 14.15

26 DuPont - modellen Figur 6.14

27 Lönsamhetsdiagram Figur 6.15

28 Påverkan på nyckeltalen i DuPont
Figur 6.18

29 Cykletts materialflöde
Slutkunder FM SM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

30 SL`s förändring vid centralisering
Fundera tillsammans med bordgrannen vad som händer med SL i DL när det flyttas tillbaka till CL.

31 Lagerföringskostnaderna
LFK = MLV x r Där r = Kalkylräntan + (riskkost/MLV) x 100

32 Kapitel 10.1 I kap 10.1 har ni hjälp att strukturera er TK.


Ladda ner ppt "Produktionsdelen av logistikröret"

Liknande presentationer


Google-annonser