Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköpspolicy och jämställdhet på bibliotek – hör det ihop?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköpspolicy och jämställdhet på bibliotek – hör det ihop?"— Presentationens avskrift:

1 Inköpspolicy och jämställdhet på bibliotek – hör det ihop?
Petra Jonsson Gävle bibliotek

2 Säkerställd inköpspolicy ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv = en pågående process

3 Övning! Förekommer diskriminering idag?
Förekommer diskriminering i din kommun? Förekommer diskriminering på ditt bibliotek? Diskriminerar du?

4 Vad varför hur? Vad? Politik,mål,styrdokument Policyn Varför? Teori
Ökad medvetenhet om Hur? Strategi Vägledning

5 Utlåningsstatistik per man
Kolumn1 2005 2006 2007 2008 2009 0-6 0,50 0,39 0,30 0,40 0,38 7-9 6,74 7,91 8,15 9,07 7,65 10-12 9,93 10,65 9,96 10,61 11,54 13-15 7,07 6,05 5,02 4,44 4,75 16-18 4,42 5,16 5,01 3,61 2,58 19-24 4,38 3,85 3,48 2,85 3,13 25-34 5,83 5,94 5,49 5,08 4,79 35-44 7,10 6,49 6,28 6,38 5,97 45-54 7,02 6,55 5,87 5,65 5,51 55-64 4,86 4,65 4,83 65-74 5,32 5,10 5,22 5,26 75- 3,62 3,42 3,74 3,52 3,43

6 Utlåningsstatistik per kvinna
Kolumn1 2005 2006 2007 2008 2009 0-6 0,58 0,54 0,53 0,48 7-9 10,83 10,00 9,07 11,22 10,58 10-12 14,29 15,38 17,78 17,99 18,17 13-15 9,83 9,27 10,11 10,02 10,49 16-18 7,42 6,85 7,15 7,93 7,43 19-24 9,45 7,68 6,97 6,50 5,95 25-34 13,61 14,15 13,60 13,31 12,69 35-44 16,01 16,60 16,31 16,15 16,07 45-54 9,91 9,31 8,84 8,88 9,51 55-64 7,52 7,57 7,37 7,35 7,79 65-74 7,99 7,83 8,45 8,08 8,14 75- 3,80 3,74 3,72 3,95 4,13

7 Tre frågeställningar:
Köper vi in ”rätt” medier? Får pojkar/flickor likvärdigt bemötande? Hur exponerar vi medier i biblioteket?

8 De sju diskrimineringsgrunderna
Kön Funktionsnedsättning Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder

9 Könsnorm kön könsöverskridande identitet sexuell läggning heteronorm
funktionsnedsättning funktionsnorm ålder åldersnorm etnicitet vithetsnorm religion kristendomsnorm

10 CEMR The Council of European Municipalities and Regions
Deklarationen innehåller sex principer därutöver finns 30 artiklar Tänkt som ett stöd för att gå från ord till handling. 10

11 Europeiska deklarationen för jämställdhet Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
”Uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat material samt i sin reklamverksamhet”

12 Jämtlands läns landsting Landstinget Gävleborg Landstinget Kronoberg
13 landsting/regioner: Jämtlands läns landsting Landstinget Gävleborg Landstinget Kronoberg Landstinget i Uppsala län Landstinget i Värmland Landstinget Västmanland Landstinget Sörmland Norrbottens läns landsting Region Skåne Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Örebro läns landsting Södertörns brandförsvarsförbund Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet) SALAR *Finns på CEMR:s lista men inte på SKL:s: Dorotea, Karlskoga, Ljusdal, Mark, Simrishamn, Vindeln, Västerås ’ Finns på SKL:s lista men inte på CEMR:s: Karlstad, Lund, Ovanåker Undertecknare av CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är följande 113 kommuner: Alingsås Älmhult Alvesta Älvsbyn Ängelholm Arjeplog Arvidsjaur Askersund Bengtsfors Berg Bjurholm Boden Bollebygd Bollnäs Borås Borgholm Båstad Dorotea Enköping Eskilstuna Eslöv Falköping Falun Flen Gällivare Gävle Gnesta Göteborg Halmstad Haparanda Härjedalen Hedemora Helsingborg Jokkmokk Jönköping Kalix Kalmar Karlskoga Karlskrona Karlstad Kiruna Kristinehamn Kumla Kungsör Lerum Lessebo Lilla Edet Linköping Ljungby Ljusdal Luleå Lund Lycksele Lysekil Malmö Malung-Sälen Mariestad Mark Nordanstig Nordmaling Norsjö Nybro Ovanåker Pajala Piteå Robertsfors Sala Simrishamn Skara Skellefteå Sollentuna Solna Stockholm Storfors Strömsund Svalöv Svedala Skövde Söderhamn Södertälje Sölvesborg Tidaholm Timrå Tranemo Umeå Vaggeryd Vännäs Vårgårda Västerås Västervik Växjö Vilhelmina Vindeln Överkalix Övertorneå

13 Inköpspolicy för medier, Gävle bibliotek
Biblioteket är ett centrum för kultur, information, livslångt lärande och upplevelser. Biblioteket ska arbeta aktivt med sitt mediebestånd för att säkerställa ett rikt, allsidigt och aktuellt medieutbud med kvalitet. Biblioteket ska ha en inkluderande verksamhet som är kvalitetssäkrad ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Medierna ska vara anpassade till människors olika behov och med hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna (se bilaga). Medieutbudet ska spegla världen ur en mångfald av perspektiv och utmana stereotypa könsroller. Bibliotekets medier ska stimulera kulturupplevelser, läslust, fritt kunskapssökande och debatt. Med medier menas inte bara tryckt text. Särskild hänsyn ska tas till svenska originalverk. Beträffande klassiker ska hänsyn tas till värderingar rådande vid verkets tillkomst. Bibliotekets medier ska komplettera utbildningen på alla nivåer. Biblioteket ska ta hänsyn till efterfrågan. Stadsbiblioteket är basen för medieförsörjningen. Biblioteken bör uppmärksamma kommundelarnas olikheter och språkliga struktur. I enlighet med bibliotekslagen och förslaget till ny bibliotekslag prioriterar biblioteket medier för barn och unga, människor med funktionsnedsättning, läsnedsättning och annat modersmål än svenska. Då gåvor lämnas till biblioteket förbehåller biblioteket sig rätten att avgöra om gåvan eller delar av den ska ingå i beståndet. GÄVLE BIBLIOTEK – INKÖPSPOLICY

14 Jämställdhets- och mångfalds-perspektiv:
En vägledning Gävle bibliotek: En inkluderade verksamhet som är kvalitetssäkrad ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Målgrupp: Vem når vi och vem når vi inte? Möt människor där de är och bjud in! Mötet – råd: Uppmärksam på egna normer och antaganden Fokus och nyfikenhet på att möta individen! Rum: Utformning, presentation av böcker/medier, information – för/till vem? Inkluderande, inbjudande! Medieutbud: Rikt, allsidigt och aktuellt! En mångfald perspektiv och utmana stereotypa könsroller Människors olika behov – hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna Prio: Barn och unga, funktions- och läsnedsättning, annat modersmål än svenska. Målgrupp – alla vi finns till för Besökare - låntagare Möten – vägledning - dialog Rum (fysiskt eller digitalt) Medieutbud Vi och vårt utbud ska: Spegla världen en mångfald perspektiv och utmana stereotypa könsroller. Stimulera kulturupplevelser, läslust, fritt kunskapssökande och debatt! Jämställdhets- och mångfalds-perspektiv: Kön Funktions-nedsättningar Etnicitet Religion/ trosuppfattning Sexuell orientering Könsidentitet Ålder Vägledningen är baserad på Bibliotekets inköpspolicy för medier, beslutad av Kultur- och fritidsnämnden, Dnr 12KFN178.

15 En vägledning Gävle bibliotek:
En inkluderade verksamhet som är kvalitetssäkrad ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Jag som medarbetare: Vi som arbetsgrupp: Har kompetens inom jämställdhet och mångfald. Jag följer samhällsdebatten och fortbildar mig om det behövs. Vi diskuterar jämställdhet och mångfald i arbetsgruppen och gör gemensamma utbildningsaktiviteter. Känner till de sju diskrimineringsgrunderna. Jag håller mig regelbundet uppdaterad kring vad de innebär för mitt arbete. Vi inventerar och resonerar regelbundet kring vad de innebär för vårt arbete och vidtar åtgärder där det behövs. Är uppmärksam och nyfiken på mina egna normer och förhållningssätt kring jämställdhet och mångfald. Jag ber regelbundet om återkoppling från andra (t.ex. arbetskamrater och låntagare) kring hur jag agerar kring jämställdhet och mångfald. Vi hjälper varandra att bli mer medvetna om våra beteenden och utvecklas i bemötande och handlande kring jämställdhet och mångfald Kan förhålla mig till och utmana stereotypa könsroller. Jag letar exempel på könsroller och resonerar kring hur de kan utvecklas/förändras. Vi lyfter på gemensamma arenor (möten, APT mm) exempel från böcker, annan media och situationer där kön framställs och resonerar kring vad det innebär. Vägledningen är baserad på Bibliotekets inköpspolicy för medier, beslutad av Kultur- och fritidsnämnden, Dnr 12KFN178.

16 Nyttan för medborgarna
Nyttan för medborgarna med policyn är att: Utbudet möter de olika behov som finns hos medborgarna. Bibliotekens personal har kompetens inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor och kan utifrån detta möta olika låntagare och aktivt förhålla sig kring vägledning och bemötande. Biblioteken är inkluderande och välkomnande rum för både kvinnor och män med olika bakgrund, rum som även visar upp nya synsätt och ifrågasätter normer och könsstereotyper. GÄVLE BIBLIOTEK – INKÖPSPOLICY

17 Om jämställdhet och pojkars läsning – en pilotstudie
”Tjejer gillar mer balett. Killar vill ha bråk, problem krig och fotboll” Om jämställdhet och pojkars läsning – en pilotstudie

18 Kampanj 15 september – 30 december 2014
”Våra folkbibliotek har ett tydligt demokratiskt uppdrag, som handlar om att verka för ett öppet och respektfullt samhälle, befriat från alla typer av rasism. Den senaste tiden har folkbiblioteken i Gävleborg sett med ökad oro på händelser i samhällsutvecklingen, som vill inskränka den öppenhet och den kulturella mångfald vi värnar så starkt.”

19 Intern utbildning – skapade många nya insikter hos många av oss!
”Visuell makt Föreläsning om hur toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och rasstereotypa bilder hänger ihop.” Joanna Rubin Dranger Professor i illustration Konstfack Serietecknare och bilderboksskapare Offentlig föreläsning Stadsbiblioteket i Gävle Fullsatt! https://www.youtube.com/watch?v=W8n72lSeNr0#t=20

20 ”Kom till skott med läsningen” - samarbete med Gefle IF
Marknadsföringskampanj två veckor hösten 2014 Gefle IF/Gävle bibliotek Lyfta läsningen bland Gävles ungdomar Även nå deras föräldrar Idrottande manliga läsande förebilder Läsa/studera och idrotta inget motsatsförhållande Lyfta bilder som aldrig visas i offentligheten Olika miljöer: På arenan, i studiemiljö (bibliotek) Ett bättre Gävle Låg utbildningsnivå/hög arbetslöshet

21

22 Spelarna besöker Andersbergs bibliotek

23 Bilderna i stadsmiljö och i biblioteksmiljö…

24 Kampanjen i media

25 Uppdrag – internt arbete
Uppdraget för folkbiblioteken i Gävle vilar på tre ben; Läsning, Kunskap & Information samt Kulturupplevelser. Redan idag finns ett omfattande och bra arbete inom alla områden. För att verksamheten ska fortsätta att utvecklas har vi nu formulerat uppdrag. Deluppdrag Prioriterad målgrupp Priorierade aktiviteter Vem gör 1.Stimulera läsning Barn och unga Kulturtrappan, Läsfrämjandeplanen Barngruppen Nationella minoriteter/ Annat modersmål Tillhandahålla tillgång till litteratur oavsett publiceringsform Mediegrupp (inköp, gallring mm) Funktionsnedsättning Tillhandahålla särskilt anpassad litteratur oavsett publiceringsform. Ge tillstånd och stöd till egen nedladdning Fördelat ansvar 2. Främja språkutveckling Barn och unga med fokus på förskoleåldern Läsfrämjandeplan (användarperspektiv, fritidsläsning)

26 På gång…. Bildkommunikation – utbildningsdag i maj för hela avdelningen Genusfotografen Tomas Gunnarsson Vi kommer bland annat att i workshop-form titta på våra egen bildkommunikation i sociala medier ”Uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat material samt i sin reklamverksamhet” Europeiska deklarationen för jämställdhet Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

27 Checklista! Får medborgarna del av den tänkta nyttan?
Utbudet möter de olika behov som finns hos medborgarna - Mäts genom att fråga brukare (och ev. hela målgruppen) vilka behov som finns / om de fylls, samt genom att följa nyckeltal kring utlåning Bibliotekens personal har kompetens inom jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och kan utifrån detta möta olika låntagare och aktivt förhålla sig kring vägledning och bemötande - Mäts genom att fråga brukare om vägledning och bemötande och/eller med observationsstudier. Biblioteken är inkluderande och välkomnande rum för både kvinnor och män med olika bakgrund, rum som även visar upp nya synsätt och ifrågasätter normer och könsstereotyper - Mäts genom att fråga brukare om rum, presentation och innehåll och/eller med observationsstudier.

28 Tack för mig! Kontaktuppgifter: Petra Jonsson Gävle bibliotek


Ladda ner ppt "Inköpspolicy och jämställdhet på bibliotek – hör det ihop?"

Liknande presentationer


Google-annonser