Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! till utbildning inom säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! till utbildning inom säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! till utbildning inom säkerhet

2 Säkerhetsenheten vid landstingets ledningskontor
Säkerhetschef Mikael Ekberg Säkerhetsstrateg Inga-Britt Andersson Säkerhetsstrateg Gunnar Edgren

3 Vad arbetar vi med? Central stödfunktion till förvaltningarna
Ansvarar för och tar fram övergripande mål, riskanalyser, utbildningar och gemensamma riktlinjer Ansvarar för kontakter och samordning med tillsynsmyndigheter Ansvarar för landstingsövergripande försäkringsstrategiskt arbete Sammanställer och följer upp arbetet inom säkerhetsområdet

4 Mål och syfte Detta tillfälle syftar till att ge åhörarna ökade kunskaper inom: Förebyggande åtgärder Konflikthantering Agerande vid olika situationer Målet är att: Ingen ska drabbas av allvarlig skada Förtroendevalda ska ej genom hot, våld eller trakasserier kunna påverkas i sin roll Förtroendevalda ska kunna genomföra sitt uppdrag utan inskränkningar, med en godtagbar känsla av säkerhet

5 Vem har ansvaret? Förtroendevalda - Landstingsråd

6 Resultat från politikernas trygghetsundersökning PTU 2013
19 % utsattes för hot eller trakasserier 2,7 % utsattes för skadegörelse eller våld

7 Riskgrupper enligt PTU
Riskgrupp Kvinnor Män Totalt Ordförande % 28 % 31 % Förtroendevalda 5 uppdrag eller fler 35 % 24 % 29 % Heltidspolitiker 59 % 45 % 50 % Mycket aktiva på internet/sociala medier 63 % 52 % 57 % 29 år eller yngre 36 % 43 % 40 %

8 Hot och våld 10% av LUL´s förtroendevalda uppger att de varit utsatta för hot eller våld 50% 20% av ledamöter i fullmäktige eller styrelser i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar (kommuner, landsting- och regioner) uppger att de varit utsatta för trakasserier, hot eller våld 40% 30% 20% 10%

9 TRESTEGSPRINCIPEN 3. EFTERARBETA Säkra spår, ta hand om drabbade och vittnen, kom tillbaka starkare och ännu bättre förberedd 2. AGERA Före, under och direkt efter situationen 1. FÖREBYGG Genom att göra riskinventering, anpassa rutiner, investera i säkerhetsutrustning och personella tjänster. Utbilda sig och sina närmaste samt öva.

10 Landstingets utbildningar för hot och våld i arbetsmiljön
Utbildningsfilm HOT & VÅLD i pingpong Arbetsplatsspecifik, anpassad utifrån hotbild, risk, händelse m.m. Chefsutbildning, förebyggande hot- och våldshantering

11 DEFINITION Hot = avses gärning som utförs med syfte att framkalla fruktan hos den/de mot vilken den riktas. Våld = avses gärning som utförs med syfte att framkalla smärta hos den/de mot vilken den riktas. Trakasserier = avses gärning med syfte att kränka en person.

12

13 DET KAN HÄNDA DIG! HAR DU KOLL?? DÅ SKA DU VARA BEREDD!
Vilka risker finns och hur kan du förebygga? Tänk igenom din arbetssituation och fundera över på vilket sätt ditt offentliga uppdrag kan medföra hot och risker Vilka säkerhetsrutiner finns det där du verkar? Finns det rutiner inom partiet? HAR DU KOLL??

14 RISKINVENTERING Exempel i arbetet eller utanför Telefonterror
Trakasserier Repressalier Hotbrev, mail, sms Tillmälen Förtäckta hot Hot med eller utan tillhyggen Fysiskt våld med eller utan tillhyggen Skadegörelse, brand, bombhot, sprängningar

15 RISKINVENTERING Exempel på ökade risksituationer
Meddelande av kontroversiella beslut Debatter med infekterade ämnen Dörrknackning valkampanj Offentliga möten Exponering media

16 SÄKERHETSRUTINER BESÖK - MÖTE
Hot kan förekomma vid möten, både på din arbetsplats och när du är ute på till exempel ett torgmöte. Informera dig om lokala säkerhetsrutiner Undvik ta emot okända besökare i enrum, möt upp besök i t ex reception och be en kollega vara med

17 TORGMÖTE Riskfaktorer, offentliga möten och sammanträden
Kan mötet/evenemanget dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en särskild risk för hot och våld eller som på något annat sätt kan vara ute efter att störa mötet? (Behandlas några kontroversiella ämnen). Finns det risk för överförda hotbilder? (Medverkar personer/grupper som har en hotbild riktad mot sig). Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? (Demonstrationer, möten m.m). Vilken bedömning gör arrangören av hotbilden utifrån stämningsläge, medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig information?

18 TORGMÖTE Vidta extra förebyggande skyddsåtgärder beroende på vad du ska tala om på exempelvis ett torgmöte Se till att lokal polis är underrättad om situationen Alltid sällskap, två personer först på plats Placering talarstol, ha ”ryggen fri” och reträttväg Se över möjligheten att larma Transport till/från möte Undvik ensamarbete, se till att det finns medhjälpare/ kollega på plats. Prata ihop er innan mötet om hur ni hanterar uppkomna situationer och vem som gör vad. – Ordna med en smidig väg till och från talarstol/podie. Inga åskådare bakom ryggen eller fysiska hinder (t.ex. funktionärer) i utrymmet mellan talare och publik. – Se över möjligheten att larma. Ladda mobiltelefoner, bestäm vem som larmar, till vilket nummer och se över möjligheten till snabb hjälp. – Transport till och från mötesplatsen bör ses över. Parkera bilen för att underlätta en snabb och smidig ankomst och avfärd, dirigera taxi, ordna sällskap till och från möte

19 TORGMÖTE - VALSTUGA Kontroll av stugan innan inträde på morgonen (skadegörelse, onormala saker, sprängämnen) Titta in i stugan innan du går in Placering i rummet vid samtal Uppmärksamhet på förändringar i beteendet hos motparten Uppmärksamhet på förändringar runt omkring Triangelposition (vid ökad risk) Se till att du aldrig är ensam kvar i till exempel en valstuga

20 NYCKLAR, PASSERKORT, DÖRRKOD
Stulna eller borttappade kan användas för att ta sig in till exempel på din arbetsplats ibland i ditt namn.   Var aktsam. Låt inte dina nycklar, personliga koder eller passerkort ligga synliga för andra, utan förvara dem på ett säkert sätt Låna aldrig ut till andra

21 INTERNET Hot till arbetet/privat e-postadress, din blogg eller på annat diskussionsforum på nätet. Risk för intrång för att kunna kartlägga ditt liv. Byt lösenord ofta på din dator/webbsidor Olika lösenord för olika inloggningar Logga alltid ut när du lämnar en dator, läsplatta eller mobil  Om något händer Om du får ett hot via internet så tänk på att inte radera något. Ta en skärmdump, spara mailet och gör en polisanmälan.

22 DATOR – LÄSPLATTA – USB-MINNE
Glömmer du till USB-minne, dator, läsplatta och mobilen Obehöriga komma åt uppgifter som inte är avsedda för dem. Låt inte dina ägodelar ligga synliga för andra, utan förvara dem på ett säkert sätt Använd USB-minne som kräver inloggning Använd inloggning och pinkod på både dator, läsplatta och mobilen Var aktsam/extra ordningsam Låna aldrig ut till okända

23 TELEFON Hot som kommer via hemtelefon eller via mobiltelefon.
Ta reda på om din telefon kan spela in telefonsamtal och lär dig hur du går till väga Mobiltelefonen ska vara laddad och kortnummer till SOS-alarm Om något händer Var uppmärksam, försök att dokumentera ur rösten låter, finns några bakgrundsljud. Försök att få personen som ringer att tala länge då det kan ge mer information. Kontakta omedelbart polis.

24 INFORMATIONSSÄKERHET PÅ RESA
VEM ska läsa din e-post m.m. på ett tåg/buss/flyg? VEM ska höra vad du säger i mobilen/samtal med en kollega. Informationen kan användas i olika hotsituationer mot dig/dina kollegor. Det finns skyddsfilm till dataskärm för att dölja insyn Vad förmedlar du till din omgivning när du är på tjänsteresa och till/från arbete

25 PLANERA RESA Vill någon kartlägga ditt liv och ditt resemönster?
På sociala medier berättar du om hur/när du ska resa, lätt att göra en kartläggning, både enstaka tjänsteresor och till/från jobbet. Välj om du verkligen ska berätta på sociala medier om hur och när du ska resa, det gäller både enstaka och de vardagliga resorna till och från jobbet Du kan även variera de vardagliga resorna/resvägar

26 SÄKERHETSRUTINER Safe spots (vid flykt, promenad, hemgång)
Anpassa klädsel (halsband, långa örhängen, höga klackar) Parkera bilen så att det är lätt att komma iväg Parkera på skyddade/övervakade ställen Titta in i bilen innan du sätter dig Kontrollera bilens funktion innan färd Triangelposition (vid ökad risk) Övning av agerande vid hot- och våldsincident Självförsvarsträning

27 Taktisk placering, rum x x 27

28 “Säkerhetsavstånd” Taktisk placering O 28
En armlängd bortom slagavstånd 28

29 90° Taktisk placering “Säkerhetsavstånd” O X Triangelposition O 29

30 AGERANDE, SKA DET ESKALERA?
Taktisk kommunikation Hot- och konflikthantering enligt LRF-metoden

31 Taktisk kommunikation Hot- och konflikthantering enligt LRF-metoden
LUGN LYSSNA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND RESPEKTERA FÖRSTÅ FRÅGA 31

32 LUGN LYSSNA Kroppsspråket 60 % Lyssna aktivt! Rösten 33 %
Innehållet i orden 7 % Artig och bestämd LYSSNA Lyssna aktivt! Lyssna på vad de menar. LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND RESPEKTERA LRF (Lugn, Lyssna, Respektera, Förstå, Fråga) Lugn, ditt kroppsspråk och röstläge spelar stor roll. Tänk på ett lugnt, samlat och framförallt tydligt bemötande Låt den hotfulla personen tala. Lyssna aktivt på vad personen egentligen menar FÖRSTÅ FRÅGA 32

33 FÖRSTÅ FRÅGA INLEVELSE! Vad menar motparten?
LUGN LYSSNA RESPEKTERA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND FÖRSTÅ INLEVELSE! Vad menar motparten? Att sätta sig in i en annan persons situation och förstå varför han gör som han gör. Förstå motpartens verklighet. FRÅGA Fråga om Du har uppfattat problemet rätt. Verifiera och omformulera. Har jag uppfattat rätt att… Förstå, försök sätta dig in i motpartens verklighet, och föreslå konstruktivt Fråga, om du uppfattat rätt, ge bekräftelse Skapa ett fysiskt utrymme kring personen så att han/hon slipper uppleva sig trängd, Håll ett säkerhetsavstånd och tänk på din placering till reträttväg 33

34 Gör mot andra som Du vill att de skall göra mot Dig.
LUGN LYSSNA RESPEKTERA Gör mot andra som Du vill att de skall göra mot Dig. Bemöt motparten som Du själv skulle vilja bli bemött under samma omständigheter. Sätt gränser! LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND Respektera, sätt gränser och behandla andra som du själv vill bli behandlad FÖRSTÅ FRÅGA 34

35 LUGN LYSSNA RESPEKTERA FÖRSTÅ FRÅGA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND
Diskutera sakfrågan Se alternativ LUGN LYSSNA RESPEKTERA FÖRSTÅ FRÅGA 35

36 LUGN LYSSNA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND RESPEKTERA FÖRSTÅ FRÅGA
Kroppsspråket 60 % Rösten 30 % Innehållet i orden 10% Artig och bestämd LYSSNA Lyssna aktivt! Lyssna på vad de menar. LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND Diskutera sakfrågan Se alternativ RESPEKTERA Gör mot andra som Du vill att de skall göra mot Dig. Bemöt motparten som Du själv skulle vilja bli bemött under samma omständigheter. Sätt gränser! FÖRSTÅ INLEVELSE! Vad menar motparten? Att sätta sig in i en annan persons situation och förstå varför han gör som han gör. Förstå motpartens verklighet. FRÅGA Fråga om Du har uppfattat problemet rätt. Verifiera och omformulera. Har jag uppfattat rätt att… 36

37 Vill du ha våld? VAR INTE LUGN LYSSNA INTE KÖR ÖVER OCH VINN FÖRAKTA
FÖRSTÅ INTE STÄLL INGA FRÅGOR 37

38 AGERANDE VID ÖVERHÄNGANDE FARA HOT/VÅLD
Du som blir drabbad: Larma så snart det kan ske utan risk (ring 112) Försök uppträda lugnt och lugna den som hotar Tala lugnt och sansat och undvik komma med motargument Försök uppmärksamma kollegor och andra personer på situationen, för att bryta stämningsläget Tänk på ett säkerhetsavstånd Undvik alla former av fysisk kontakt och handgemäng Om ett hot övergår till handling: Ropa på hjälp Ta skydd Försök ta dig från platsen, retirera, flyktväg Nödvärn Ordningsföljd beror alltid på situation!

39 AGERANDE I SITUATION – DET HÄNDE
Medarbetare: Bedöm hotbild Hjälp kollega Larma polis/väktare, när det kan ske utan risk! Informera/uppmärksamma chef och övriga medarbetare gällande fara/händelse Ordningsföljd beror alltid på situation!

40 AGERANDE EFTER SITUATION
Medarbetare: Ta hand om drabbad Vårdbehov? Håll om – trygghet Håll i – visa fokus Håll ut – stanna kvar, drabbad lämnas ej ensam Håll tyst – lyssna Kontakta chef/ansvarig/kollegor Ordningsföljd beror alltid på situation!

41 NÖDVÄRNSRÄTTEN BrB 24:1 1 § En gärning som någon begår i nödvärn
utgör brott endast om den med hänsyn till * angreppets beskaffenhet * det angripnas betydelse och * omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig 41

42 PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
Ej uppenbart oförsvarligt PROPORTIONALITETSPRINCIPEN 42

43 NÖDVÄRNSRÄTTEN BrB 24:1 Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (Lag 1994:458) 43

44 NÖDVÄRNSRÄTTEN BrB 24:1 Rätt till nödvärn föreligger mot
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg (Lag 1994:458) 44

45 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Välkomna! till utbildning inom säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser