Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets ledningskontor Välkomna! till utbildning inom säkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets ledningskontor Välkomna! till utbildning inom säkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets ledningskontor Välkomna! till utbildning inom säkerhet

2 Landstingets ledningskontor Säkerhetsenheten vid landstingets ledningskontor  Säkerhetschef Mikael Ekberg  Säkerhetsstrateg Inga-Britt Andersson  Säkerhetsstrateg Gunnar Edgren

3 Landstingets ledningskontor Vad arbetar vi med?  Central stödfunktion till förvaltningarna  Ansvarar för och tar fram övergripande mål, riskanalyser, utbildningar och gemensamma riktlinjer  Ansvarar för kontakter och samordning med tillsynsmyndigheter  Ansvarar för landstingsövergripande försäkringsstrategiskt arbete  Sammanställer och följer upp arbetet inom säkerhetsområdet

4 Landstingets ledningskontor Mål och syfte Detta tillfälle syftar till att ge åhörarna ökade kunskaper inom: Förebyggande åtgärder Konflikthantering Agerande vid olika situationer Målet är att: Ingen ska drabbas av allvarlig skada Förtroendevalda ska ej genom hot, våld eller trakasserier kunna påverkas i sin roll Förtroendevalda ska kunna genomföra sitt uppdrag utan inskränkningar, med en godtagbar känsla av säkerhet

5 Landstingets ledningskontor Vem har ansvaret?  Förtroendevalda - Landstingsråd

6 Landstingets ledningskontor Resultat från politikernas trygghetsundersökning PTU 2013  19 % utsattes för hot eller trakasserier  2,7 % utsattes för skadegörelse eller våld

7 Landstingets ledningskontor Riskgrupper enligt PTU Riskgrupp Kvinnor Män Totalt Ordförande 37 % 28 % 31 % Förtroendevalda 5 uppdrag eller fler 35 % 24 % 29 % Heltidspolitiker 59 % 45 % 50 % Mycket aktiva på internet/sociala medier 63 % 52 % 57 % 29 år eller yngre 36 % 43 % 40 %

8 Landstingets ledningskontor Hot och våld 50% 40% 30% 20% 10% 2009 2012 10% av LUL´s förtroendevalda uppger att de varit utsatta för hot eller våld 20% av ledamöter i fullmäktige eller styrelser i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar (kommuner, landsting- och regioner) uppger att de varit utsatta för trakasserier, hot eller våld

9 Landstingets ledningskontor TRESTEGSPRINCIPEN 1. FÖREBYGG Genom att göra riskinventering, anpassa rutiner, investera i säkerhetsutrustning och personella tjänster. Utbilda sig och sina närmaste samt öva. 2. AGERA Före, under och direkt efter situationen 3. EFTERARBETA Säkra spår, ta hand om drabbade och vittnen, kom tillbaka starkare och ännu bättre förberedd

10 Landstingets ledningskontor Landstingets utbildningar för hot och våld i arbetsmiljön 1.Utbildningsfilm HOT & VÅLD i pingpong 2.Arbetsplatsspecifik, anpassad utifrån hotbild, risk, händelse m.m. 3.Chefsutbildning, förebyggande hot- och våldshantering

11 Landstingets ledningskontor DEFINITION  Hot = avses gärning som utförs med syfte att framkalla fruktan hos den/de mot vilken den riktas.  Våld = avses gärning som utförs med syfte att framkalla smärta hos den/de mot vilken den riktas.  Trakasserier = avses gärning med syfte att kränka en person.

12 Landstingets ledningskontor

13 DET KAN HÄNDA DIG! -DÅ SKA DU VARA BEREDD! Vilka risker finns och hur kan du förebygga?  Tänk igenom din arbetssituation och fundera över på vilket sätt ditt offentliga uppdrag kan medföra hot och risker  Vilka säkerhetsrutiner finns det där du verkar?  Finns det rutiner inom partiet? HAR DU KOLL??

14 Landstingets ledningskontor RISKINVENTERING Exempel i arbetet eller utanför  Telefonterror  Trakasserier  Repressalier  Hotbrev, mail, sms  Tillmälen  Förtäckta hot  Hot med eller utan tillhyggen  Fysiskt våld med eller utan tillhyggen  Skadegörelse, brand, bombhot, sprängningar

15 Landstingets ledningskontor RISKINVENTERING Exempel på ökade risksituationer  Meddelande av kontroversiella beslut  Debatter med infekterade ämnen  Dörrknackning valkampanj  Offentliga möten  Exponering media

16 Landstingets ledningskontor SÄKERHETSRUTINER BESÖK - MÖTE Hot kan förekomma vid möten, både på din arbetsplats och när du är ute på till exempel ett torgmöte.  Informera dig om lokala säkerhetsrutiner  Undvik ta emot okända besökare i enrum, möt upp besök i t ex reception och be en kollega vara med

17 Landstingets ledningskontor TORGMÖTE Riskfaktorer, offentliga möten och sammanträden  Kan mötet/evenemanget dra till sig ett intresse från grupper eller individer som utgör en särskild risk för hot och våld eller som på något annat sätt kan vara ute efter att störa mötet? (Behandlas några kontroversiella ämnen).  Finns det risk för överförda hotbilder? (Medverkar personer/grupper som har en hotbild riktad mot sig).  Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka situationen? (Demonstrationer, möten m.m).  Vilken bedömning gör arrangören av hotbilden utifrån stämningsläge, medierapportering, antal deltagare och eventuell övrig information?

18 Landstingets ledningskontor TORGMÖTE  Vidta extra förebyggande skyddsåtgärder beroende på vad du ska tala om på exempelvis ett torgmöte  Se till att lokal polis är underrättad om situationen  Alltid sällskap, två personer först på plats  Placering talarstol, ha ”ryggen fri” och reträttväg  Se över möjligheten att larma  Transport till/från möte

19 Landstingets ledningskontor TORGMÖTE - VALSTUGA  Kontroll av stugan innan inträde på morgonen (skadegörelse, onormala saker, sprängämnen)  Titta in i stugan innan du går in  Placering i rummet vid samtal  Uppmärksamhet på förändringar i beteendet hos motparten  Uppmärksamhet på förändringar runt omkring  Triangelposition (vid ökad risk)  Se till att du aldrig är ensam kvar i till exempel en valstuga

20 Landstingets ledningskontor NYCKLAR, PASSERKORT, DÖRRKOD Stulna eller borttappade kan användas för att ta sig in till exempel på din arbetsplats ibland i ditt namn.  Var aktsam. Låt inte dina nycklar, personliga koder eller passerkort ligga synliga för andra, utan förvara dem på ett säkert sätt  Låna aldrig ut till andra

21 Landstingets ledningskontor INTERNET Hot till arbetet/privat e-postadress, din blogg eller på annat diskussionsforum på nätet. Risk för intrång för att kunna kartlägga ditt liv.  Byt lösenord ofta på din dator/webbsidor  Olika lösenord för olika inloggningar  Logga alltid ut när du lämnar en dator, läsplatta eller mobil Om något händer Om du får ett hot via internet så tänk på att inte radera något. Ta en skärmdump, spara mailet och gör en polisanmälan.

22 Landstingets ledningskontor DATOR – LÄSPLATTA – USB-MINNE Glömmer du till USB-minne, dator, läsplatta och mobilen Obehöriga komma åt uppgifter som inte är avsedda för dem. Låt inte dina ägodelar ligga synliga för andra, utan förvara dem på ett säkert sätt  Använd USB-minne som kräver inloggning  Använd inloggning och pinkod på både dator, läsplatta och mobilen  Var aktsam/extra ordningsam  Låna aldrig ut till okända

23 Landstingets ledningskontor TELEFON Hot som kommer via hemtelefon eller via mobiltelefon.  Ta reda på om din telefon kan spela in telefonsamtal och lär dig hur du går till väga  Mobiltelefonen ska vara laddad och kortnummer till SOS-alarm Om något händer Var uppmärksam, försök att dokumentera ur rösten låter, finns några bakgrundsljud. Försök att få personen som ringer att tala länge då det kan ge mer information. Kontakta omedelbart polis.

24 Landstingets ledningskontor INFORMATIONSSÄKERHET PÅ RESA VEM ska läsa din e-post m.m. på ett tåg/buss/flyg? VEM ska höra vad du säger i mobilen/samtal med en kollega. Informationen kan användas i olika hotsituationer mot dig/dina kollegor.  Det finns skyddsfilm till dataskärm för att dölja insyn  Vad förmedlar du till din omgivning när du är på tjänsteresa och till/från arbete

25 Landstingets ledningskontor PLANERA RESA Vill någon kartlägga ditt liv och ditt resemönster? På sociala medier berättar du om hur/när du ska resa, lätt att göra en kartläggning, både enstaka tjänsteresor och till/från jobbet.  Välj om du verkligen ska berätta på sociala medier om hur och när du ska resa, det gäller både enstaka och de vardagliga resorna till och från jobbet  Du kan även variera de vardagliga resorna/resvägar

26 Landstingets ledningskontor SÄKERHETSRUTINER  Safe spots (vid flykt, promenad, hemgång)  Anpassa klädsel (halsband, långa örhängen, höga klackar)  Parkera bilen så att det är lätt att komma iväg  Parkera på skyddade/övervakade ställen  Titta in i bilen innan du sätter dig  Kontrollera bilens funktion innan färd  Triangelposition (vid ökad risk)  Övning av agerande vid hot- och våldsincident  Självförsvarsträning

27 Landstingets ledningskontor 27 x Taktisk placering, rum x

28 Landstingets ledningskontor 28 O Taktisk placering “Säkerhetsavstånd ”

29 Landstingets ledningskontor 29 O X Triangelposition O 90° Taktisk placering “Säkerhetsavstånd ”

30 Landstingets ledningskontor AGERANDE, SKA DET ESKALERA? Taktisk kommunikation Hot- och konflikthantering enligt LRF-metoden

31 Landstingets ledningskontor LYSSNALUGN FÖRSTÅFRÅGA RESPEKTERA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND Taktisk kommunikation Hot- och konflikthantering enligt LRF-metoden

32 Landstingets ledningskontor LUGN Kroppsspråket 60 % Rösten 33 % Innehållet i orden 7 % Artig och bestämd LYSSNA Lyssna aktivt! Lyssna på vad de menar. LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND FÖRSTÅFRÅGA RESPEKTERA

33 Landstingets ledningskontor FRÅGA Fråga om Du har uppfattat problemet rätt. Verifiera och omformulera. Har jag uppfattat rätt att… FÖRSTÅ INLEVELSE! Vad menar motparten? Att sätta sig in i en annan persons situation och förstå varför han gör som han gör. Förstå motpartens verklighet. LUGNLYSSNA RESPEKTERA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND

34 Landstingets ledningskontor RESPEKTERA Gör mot andra som Du vill att de skall göra mot Dig. Bemöt motparten som Du själv skulle vilja bli bemött under samma omständigheter. Sätt gränser! LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND LUGNLYSSNA FÖRSTÅFRÅGA

35 Landstingets ledningskontor LYSSNALUGN FÖRSTÅFRÅGA RESPEKTERA LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND Diskutera sakfrågan Se alternativ

36 Landstingets ledningskontor LYSSNA Lyssna aktivt! Lyssna på vad de menar. LUGN Kroppsspråket 60 % Rösten 30 % Innehållet i orden 10% Artig och bestämd FÖRSTÅ INLEVELSE! Vad menar motparten? Att sätta sig in i en annan persons situation och förstå varför han gör som han gör. Förstå motpartens verklighet. FRÅGA Fråga om Du har uppfattat problemet rätt. Verifiera och omformulera. Har jag uppfattat rätt att… RESPEKTERA Gör mot andra som Du vill att de skall göra mot Dig. Bemöt motparten som Du själv skulle vilja bli bemött under samma omständigheter. Sätt gränser! LÖS GENOM SAMFÖRSTÅND Diskutera sakfrågan Se alternativ

37 Landstingets ledningskontor VAR INTE LUGN LYSSNA INTE FÖRSTÅ INTESTÄLL INGA FRÅGOR FÖRAKTA KÖR ÖVER OCH VINN Vill du ha våld?

38 Landstingets ledningskontor AGERANDE VID ÖVERHÄNGANDE FARA HOT/VÅLD Du som blir drabbad:  Larma så snart det kan ske utan risk (ring 112)  Försök uppträda lugnt och lugna den som hotar  Tala lugnt och sansat och undvik komma med motargument  Försök uppmärksamma kollegor och andra personer på situationen, för att bryta stämningsläget  Tänk på ett säkerhetsavstånd  Undvik alla former av fysisk kontakt och handgemäng Om ett hot övergår till handling:  Ropa på hjälp  Ta skydd  Försök ta dig från platsen, retirera, flyktväg  Nödvärn

39 Landstingets ledningskontor AGERANDE I SITUATION – DET HÄNDE Medarbetare:  Bedöm hotbild  Hjälp kollega  Larma polis/väktare, när det kan ske utan risk!  Informera/uppmärksamma chef och övriga medarbetare gällande fara/händelse Ordningsföljd beror alltid på situation!

40 Landstingets ledningskontor AGERANDE EFTER SITUATION Medarbetare:  Ta hand om drabbad  Vårdbehov?  Håll om – trygghet  Håll i – visa fokus  Håll ut – stanna kvar, drabbad lämnas ej ensam  Håll tyst – lyssna  Kontakta chef/ansvarig/kollegor Ordningsföljd beror alltid på situation!

41 Landstingets ledningskontor NÖDVÄRNSRÄTTEN BrB 24:1 1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till * angreppets beskaffenhet * det angripnas betydelse och * omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig

42 Landstingets ledningskontor Ej uppenbart oförsvarligt PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

43 Landstingets ledningskontor NÖDVÄRNSRÄTTEN BrB 24:1 Rätt till nödvärn föreligger mot 1.ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (Lag 1994:458)

44 Landstingets ledningskontor NÖDVÄRNSRÄTTEN BrB 24:1 Rätt till nödvärn föreligger mot 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg (Lag 1994:458)

45 Landstingets ledningskontor Tack för idag!


Ladda ner ppt "Landstingets ledningskontor Välkomna! till utbildning inom säkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser