Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling vid spondartrit

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling vid spondartrit"— Presentationens avskrift:

1 Behandling vid spondartrit
Träning NSAID Kortison, injektion och per os Antireumatika per os Biologiska läkemedel

2 Behandling spondartrit
1. Träning Fysisk träning motverkar stelhet och trötthet. Konditionsträning: lågintensiv och uthållig. Bra aktiviteter är promenad och cykel (motionscykeln framför TV:n!). Bassäng: helst varm, vattengympa i grupp -lokal reumatikerförening anordnar? Simma, men cave stel nackföring! Smidighetsträning: hemträningsprogram från sjukgymnast. Inriktas på de leder patienten upplever problem med. Vattengympa bäst compliance. Styrketräning: hos sjukgymnast eller på gym. Förvånansvärt väl tolererat även av påtagligt rörelseinskränkta patienter.

3 Behandling spondartrit
… och åter träning! Observera dock: Viktigast i träningen är regelbundenheten. Hot mot denna är tillgången på träningslokaler – särskilt tider i varm bassäng är en bristvara. En del patienter hinner inte pga konkurerande aktiviteter som arbete och barn, andra ”orkar inte”. Evt deltids sjukskrivning för träning. Remiss till träning 4 veckor i Sverige (Spenshult) eller till Medelhavsområdet kan bli en bra start. Hårda stötar som vid löpning på asfalt, aerobics med hopp innebär extra stor skaderisk för SpA-patienter, ffa förvärring av entesiter. Ökad värk dagen efter träning får accepteras, håller värken i flera dagar har man problem! SpA–patienter har längre uppförsbacke innan träningen ger subjektiv förbättring. Träning är inte primärt värkmedicin – om man inte menar medicin som man får värk av; däremot är den en oundgänglig del i ett friskt liv med spondartrit som ett tillstånd man accepterar och föga begränsas av.

4 Behandling spondartrit
2. NSAID Användning: Förstahandsval: Långverkande NSAID, som t ex ketoprofen i retardform, ges till kvällen. Detta motverkar sömnstörande nattlig värk och ömhet, samt reducerar morgonstelheten. Kortverkande NSAID, som diclofenac och ibuprofen, ordineras ofta för tillfällig värk. Fördelen med att patienten kan dosera efter eget skön blir ofta en nackdel: vanligast att patienten hoppar över lunch eller kvällsdos och upplever bristande effekt, risken för överdosering - ”bara en tablett till” - är också större. Stolpiller till kvällen har varit populärt i Sverige. En dubbel dos kortverkande NSAID, som indometacin – av många ansett som det kraftfullaste av NSAID – eller diclofenac, ges till kvällen. Den längre effekten torde dock i första hand bero på den större dosen. Effekten på magslemhinnan är också i stort sett densamma som vid per oral administration. NSAID i gelform kan prövas till ytligt belägna entesiter i t ex armbåge, knä, häl, bröstkorg. Däremot föga effekt på trochanter, crista iliaca, SI-leder. Gastrointestinal biverkan: Syra-relaterade besvär motverkas genom att NSAID tas ihop med mat, att NSAID inte tas regelbundet om det inte är nödvändigt, eller kombineras med misoprostol eller PPI. Det kan löna sig att byta NSAID eller pröva en coxib. – Bevär från tarmen med lös avföring är betydligt svårare att komma runt, det hjälper inte att byta NSAID, tänk också på möjligheten av IBD. Njure- kärl biverkan: Dvs en del patienter är mindre lämpade för NSAID! Hos patienter som tål NSAID och har nytta av det överväger nyttan med minskad stelhet och värk och att patienten slipper negativa effekter av fysisk inaktivitet, här kan en genomgång med patienten av kända risker med NSAID i relation till negativa konsekvenser med sjukdomen vägas mot varandra.

5 Behandling spondartrit
forts NSAID Biverkningar: Gastrointestinal biverkan: Syra-relaterade besvär från övre GI-trakt motverkas genom att NSAID tas ihop med mat, att NSAID inte tas varje dag om det inte är nödvändigt, eller att NSAID kombineras med PPI alt. misoprostol. Det kan löna sig att byta NSAID eller pröva en coxib. Besvär från tarmen med lös avföring är betydligt svårare att komma runt, det hjälper inte att byta NSAID, tänk också på möjligheten av IBD. Njure- kärl biverkan: Vätskeretention: perifera ödem, hjärtsvikt. Trombos: stroke, hjärtinfarkt.

6 Behandling spondartrit
forts NSAID Dvs: Vissa patienter är mindre lämpade för NSAID! Försiktighet med NSAID: Tidigare syrarelaterade besvär. Biverkan lös avföring Lätt nedsatt njurfunktion Måttligt nedsatt njurfunktion: bara intermittent behandling högst ett par dagar i taget Äldre patienter generellt Kontraindikation mot NSAID: Ulcus trots samtidig PPI/misoprostol Allvarligt nedsatt njurfunktion Hjärtsvikt Angina pectoris

7 Behandling spondartrit
forts NSAID Summering: NSAID i retardform till kvällen är förstahandsval vid behandling av nattliga symptom och morgonstelhet. Kontraindikationer: Allvarligt nedsatt njurfunktion Ischemisk hjärt-kärlsjukdom som ej är under kontroll Hjärtsvikt Försiktighet: Lös avföring av NSAID, IBD Syra-relaterade besvär Till patienter som tål NSAID överväger nyttan. Gå igenom med patienten risker med NSAID i relation till vad stelhet och värk leder till såsom sömnsvårigheter och fysisk inaktivitet.

8 Behandling spondartrit
3. Kortison Lokal injektion: Störst effekt vid behandling av enstaka kraftigt inflammerade leder. Upprepad injektion till samma led kan krävas. Vid injektion till entesiter är effekten variabel, här bör man också vara tveksam till att upprepa mer än en gång till samma lokal vid bristande effekt. Alternativ diagnos – t ex senruptur och impingement bör övervägas, liksom alternativ behandling av sjukgymnast. Fördel: Liten systempåverkan, snabbt insättande effekt som varar upp till tre månader. Risk: Lokal atrofi - achillessena! Septisk artrit – sällsynt.

9 Behandling spondartrit
forts kortison Systemisk behandling per oralt: Vid utbrett ledengagemang eller uttalad morgonstelhet. Endast för begränsad tid. Indikationer: Reaktiv artrit i akut skede, prednisolon mg nedtrappande över ett par veckor till månader. Som ett tillfälligt alternativ mot allmän ledstelhet till patienter som inte tål/har tillräcklig effekt av NSAID, prednisolon 5-10 mg enstaka dagar. Fördelar Snabbt insättande effekt. Väl tolererat. Nackdelar: Biverkningar som Cushing. Osteoporos. Syra-relaterade besvär från GI-trakt. Hjälper oftast – men inte alltid. Avtagande effekt vid kontinuerlig behandling. Kan vara svårt att sätta ut!

10 Behandling spondartrit
4. Antireumatika per os Fysisk träning motverkar stelhet och trötthet. Konditionsträning: lågintensiv och uthållig. Bra aktiviteter är promenad och cykel (motionscykeln framför TV:n!). Bassäng: helst varm, vattengympa i grupp -lokal reumatikerförening anordnar? Simma, men cave stel nackföring! Smidighetsträning: hemträningsprogram från sjukgymnast. Inriktas på de leder patienten upplever problem med. Vattengympa bäst compliance. Styrketräning: hos sjukgymnast eller på gym. Förvånansvärt väl tolererat även av påtagligt rörelseinskränkta patienter.

11 Behandling spondartrit
5. Biologiska läkemedel Fysisk träning motverkar stelhet och trötthet. Konditionsträning: lågintensiv och uthållig. Bra aktiviteter är promenad och cykel (motionscykeln framför TV:n!). Bassäng: helst varm, vattengympa i grupp -lokal reumatikerförening anordnar? Simma, men cave stel nackföring! Smidighetsträning: hemträningsprogram från sjukgymnast. Inriktas på de leder patienten upplever problem med. Vattengympa bäst compliance. Styrketräning: hos sjukgymnast eller på gym. Förvånansvärt väl tolererat även av påtagligt rörelseinskränkta patienter.

12 …men när det inte fungerar?
Behandling spondartrit …men när det inte fungerar? Fysisk träning motverkar stelhet och trötthet. Konditionsträning: lågintensiv och uthållig. Bra aktiviteter är promenad och cykel (motionscykeln framför TV:n!). Bassäng: helst varm, vattengympa i grupp -lokal reumatikerförening anordnar? Simma, men cave stel nackföring! Smidighetsträning: hemträningsprogram från sjukgymnast. Inriktas på de leder patienten upplever problem med. Vattengympa bäst compliance. Styrketräning: hos sjukgymnast eller på gym. Förvånansvärt väl tolererat även av påtagligt rörelseinskränkta patienter.

13 Vilka resurser kopplas in?
Behandling spondartrit Vilka resurser kopplas in? Fysisk träning motverkar stelhet och trötthet. Konditionsträning: lågintensiv och uthållig. Bra aktiviteter är promenad och cykel (motionscykeln framför TV:n!). Bassäng: helst varm, vattengympa i grupp -lokal reumatikerförening anordnar? Simma, men cave stel nackföring! Smidighetsträning: hemträningsprogram från sjukgymnast. Inriktas på de leder patienten upplever problem med. Vattengympa bäst compliance. Styrketräning: hos sjukgymnast eller på gym. Förvånansvärt väl tolererat även av påtagligt rörelseinskränkta patienter.


Ladda ner ppt "Behandling vid spondartrit"

Liknande presentationer


Google-annonser