Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om projektet Operationscentrum Sundsvall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om projektet Operationscentrum Sundsvall"— Presentationens avskrift:

1 Information om projektet Operationscentrum Sundsvall
Mars 2015

2 Bakgrund 40 år gamla lokaler och teknik med utdömd ventilation
Patientsäkerhet och arbetsmiljö är idag hotad Dagkirurgi ökar Förbättring av flöden => lägre kostnader Begränsa tillförd lokalyta Lika tänk som andra operationsprojekt Användbarhet kommande 30 åren

3 Aktuella myndighetskrav
2009 el- och gasförsörjning grava brister 2013 ny sprinklerinstallation krav från Räddningstjänsten 2014 krav ergonomiska arbetsmiljön Endast 3 salar klarar ställda krav för infektionskänslig kirurgi

4 I projektet ingår: Operationslokaler Sterilcentral Dagvård
Godsmottagning Fläktrum

5 Hittills fattade beslut och utfört arbete
LS beslutade oktober 2013 att starta Förstudie Förstudie under 2013, rapporterades januari 2014 LS beslutade 11 februari 2014 att starta projektering Programarbete mars-okt 2014 Systemhandling start nov 2014 LS beslutade 10 februari 2015 att starta upphandling och genomförande Upphandling påbörjades mars 2015

6 Projektets tidplan Förstudie Programhandling Systemhandling
Förfrågningsunderlag/Detaljprojektering Upphandling entreprenader Genomförande etapp 1-2 Genomförande etapp 3-4 Jan 2014 Nov 2014 Mars 2015 Vår – Höst 2015 Sommar – Höst 2015 Höst 2015 – Vår 2017 Vår 2017 – Vår 2018

7 Projektets fokusområden från förstudien 1. Etappvis till- och ombyggnad
Krav och förutsättningar Operationsverksamhet i minst 7 salar under hela byggtiden Nuvarande ventilationsanläggning begränsar möjligheterna Befintlig byggstomme styr utformningen Genomförandet kräver byggnation i etapper Etappindelningen kräver yta för att klara produktionen Kostnader för etappvis genomförande fanns inte med i förstudien, men togs upp som möjlig fördyrande faktor

8 Projektets fokusområden från förstudien 2. Operationslokaler
Antal operationssalar: I dagsläget finns 18 operationssalar, varav 12 i drift dagligen Förstudien angav 14 op-salar plus en sal för akuta kejsarsnitt Programarbetet har reducerat till 13 op-salar plus snittsal Länets totala resurser av op-salar påverkas inte Hybridsalen säkerställer den medicintekniska utvecklingen. Dock senareläggs dess fulla tekniska utrustning till efter 2017. Säkerställer att patienter med luftburen smitta kan opereras Uppfyller myndighetskrav och LVN-krav gällande brand, el, gas, data, energi/miljö, hygien och arbetsmiljö Extern verksamhet flyttas in till operationsavdelningen (t.ex. tandvården och aortastentar)

9 Plan 10 Operation TILLBYGGNAD

10 Projektets fokusområden från förstudien 3. Sterilservice
Separat förstudie för befintlig Sterilcentralen genomförd Åtgärder har avvaktats för samordning med nytt Operationscentrum. Programarbetet har givit sterilcentralen optimal placering under operation Disk, sterilisering, packning, godshantering och förrådshantering skall skötas av sterilcentralen (Landstingsservice) Sammantaget frigör åtgärderna mera tid för vårdpersonalen till gagn för patienten

11 Projektets fokusområden från förstudien 4. Dagkirurgiska verksamheten
Dagkirurgi är mera kostnadseffektiv än slutenvård Dagkirurgi minskar risken för postoperativa infektioner Dagkirurgi kan inte ökas mer inom dagens dagvårdsavdelning Dagkirurgi ökar inom 10 år - från idag 50 % till % För att spara slutenvårdsplatser tas patienter in via dagvårdsavdelningen till operation för att efteråt vårdas inneliggande Dagvårdens kapacitet behöver öka från 25 till 45 patienter/dag

12 Resultat och sammanfattning av programarbetet
Behovet att snarast förnya operationsavdelningen har stärkts Fördjupade analyser genomförda för att nå rätt slutprodukt Ombyggnationen ger möjlighet att optimera gemensamma processer med sterilcentralen Ombyggnationen gör att den ökande dagkirurgin kan hanteras Etappvis till- och ombyggnad särskilt analyserad och säkerställd avseende produktion, ventilation och ytor Etappvis färdigställande och idrifttagande under 2017 resp 2018


Ladda ner ppt "Information om projektet Operationscentrum Sundsvall"

Liknande presentationer


Google-annonser