Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Information om projektet Operationscentrum Sundsvall Mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Information om projektet Operationscentrum Sundsvall Mars."— Presentationens avskrift:

1 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Information om projektet Operationscentrum Sundsvall Mars 2015

2 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Bakgrund 40 år gamla lokaler och teknik med utdömd ventilation Patientsäkerhet och arbetsmiljö är idag hotad Dagkirurgi ökar Förbättring av flöden => lägre kostnader Begränsa tillförd lokalyta Lika tänk som andra operationsprojekt Användbarhet kommande 30 åren

3 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Aktuella myndighetskrav 2009 el- och gasförsörjning grava brister 2013 ny sprinklerinstallation krav från Räddningstjänsten 2014 krav ergonomiska arbetsmiljön Endast 3 salar klarar ställda krav för infektionskänslig kirurgi

4 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Operationslokaler Sterilcentral Dagvård Godsmottagning Fläktrum I projektet ingår:

5 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Hittills fattade beslut och utfört arbete LS beslutade 15-16 oktober 2013 att starta Förstudie Förstudie under 2013, rapporterades januari 2014 LS beslutade 11 februari 2014 att starta projektering Programarbete mars-okt 2014 Systemhandling start nov 2014 LS beslutade 10 februari 2015 att starta upphandling och genomförande Upphandling påbörjades mars 2015

6 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Projektets tidplan Förstudie Programhandling Systemhandling Förfrågningsunderlag/Detaljprojektering Upphandling entreprenader Genomförande etapp 1-2 Genomförande etapp 3-4 Jan2014 Nov2014 Mars2015 Vår – Höst 2015 Sommar – Höst 2015 Höst 2015 – Vår 2017 Vår 2017 – Vår 2018

7 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Projektets fokusområden från förstudien 1. Etappvis till- och ombyggnad Krav och förutsättningar –Operationsverksamhet i minst 7 salar under hela byggtiden –Nuvarande ventilationsanläggning begränsar möjligheterna –Befintlig byggstomme styr utformningen Genomförandet kräver byggnation i etapper Etappindelningen kräver yta för att klara produktionen Kostnader för etappvis genomförande fanns inte med i förstudien, men togs upp som möjlig fördyrande faktor

8 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Projektets fokusområden från förstudien 2. Operationslokaler Antal operationssalar: –I dagsläget finns 18 operationssalar, varav 12 i drift dagligen –Förstudien angav 14 op-salar plus en sal för akuta kejsarsnitt –Programarbetet har reducerat till 13 op-salar plus snittsal Länets totala resurser av op-salar påverkas inte Hybridsalen säkerställer den medicintekniska utvecklingen. Dock senareläggs dess fulla tekniska utrustning till efter 2017. Säkerställer att patienter med luftburen smitta kan opereras Uppfyller myndighetskrav och LVN-krav gällande brand, el, gas, data, energi/miljö, hygien och arbetsmiljö Extern verksamhet flyttas in till operationsavdelningen (t.ex. tandvården och aortastentar)

9 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb TILLBYGGNAD Plan 10 Operation

10 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Projektets fokusområden från förstudien 3. Sterilservice Separat förstudie för befintlig Sterilcentralen genomförd 2010-2011. Åtgärder har avvaktats för samordning med nytt Operationscentrum. Programarbetet har givit sterilcentralen optimal placering under operation Disk, sterilisering, packning, godshantering och förrådshantering skall skötas av sterilcentralen (Landstingsservice) Sammantaget frigör åtgärderna mera tid för vårdpersonalen till gagn för patienten

11 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Projektets fokusområden från förstudien 4. Dagkirurgiska verksamheten Dagkirurgi är mera kostnadseffektiv än slutenvård Dagkirurgi minskar risken för postoperativa infektioner Dagkirurgi kan inte ökas mer inom dagens dagvårdsavdelning Dagkirurgi ökar inom 10 år - från idag 50 % till 75-80 % För att spara slutenvårdsplatser tas patienter in via dagvårdsavdelningen till operation för att efteråt vårdas inneliggande Dagvårdens kapacitet behöver öka från 25 till 45 patienter/dag

12 Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Resultat och sammanfattning av programarbetet Behovet att snarast förnya operationsavdelningen har stärkts Fördjupade analyser genomförda för att nå rätt slutprodukt Ombyggnationen ger möjlighet att optimera gemensamma processer med sterilcentralen Ombyggnationen gör att den ökande dagkirurgin kan hanteras Etappvis till- och ombyggnad särskilt analyserad och säkerställd avseende produktion, ventilation och ytor Etappvis färdigställande och idrifttagande under 2017 resp 2018


Ladda ner ppt "Operationscentrum Sundsvalls sjukhus www.lvn.se Jonas Rudenstam / Jan Bergqvist 2015-03-30/jb Information om projektet Operationscentrum Sundsvall Mars."

Liknande presentationer


Google-annonser