Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BCFPI - Brief Child and Family Phone Interview

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BCFPI - Brief Child and Family Phone Interview"— Presentationens avskrift:

1 BCFPI - Brief Child and Family Phone Interview
Markus Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand med. fakulteten Lund

2 Vad är BUP-linjen? Hallands gemensamma väg in till BUP
Gör en första bedömning av alla nya patienter med BCFPI Länsövergripande, har sitt säte i Varberg TeleQ-system

3 Varför BUP-linjen? Enhetligt bemötande och bedömning
Förbättrad tillgänglighet För att uppnå vårdgarantin För att få ett fungerande uppföljningssystem

4 Tumregel för vilka som ska till BUP
Medelsvåra till svåra tillstånd av beteendestörningar, depressioner och ångest Lindriga tillstånd som ej svarat på adekvat behandling inom första linjen ADHD, autism, PTSD, psykos, tvång CGAS<53

5 Hänvisningar Kommunen: föräldrautbildningar, socialtjänst, familjemottagningar Vårdcentraler: behandling av lindrig ångest och depression Skola: avgränsad skolproblematik

6 Utvärdering BCFPI och BUP-LINJEN
Vad tycker föräldrarna? Vad tycker klinikerna? Tar vi emot rätt barn? Hänvisar vi rätt barn? Fungerar uppföljningssystemet?

7

8

9

10 Sammantaget Föräldrarna positiva Klinikerna positiva
Selektionen fungerar bra Politikerna nöjda Vårdgrannar?

11 Hur fungerar BCFPI som utvärderingsinstrument?

12 Hur görs utvärderingen?
Telefonuppföljning ett år efter intake-intervju Av socionomstudenter och psykologstudenter som valts ut efter gjord praktik samt personal från BUP-linjen 80 % svarsfrekvens

13 Tre typer av rapporter Vilka barn kommer till mottagningen?
Hur uppfattas kontakten med mottagningen? Får barnen det bättre?

14

15

16

17 Hur använda utvärderingarna?
Verksamhetsutveckling Feedback till behandlare Möjlighet att ompröva behandlingsinsatser Visa för omvärlden vad vi gör Ett försök att mäta hur vi lyckas med det som är kärnan i uppdrag

18 Pågående forskning i Sverige
Screening och diagnostik - en multicenterstudie 1-års uppföljning och 5-års uppföljning av barn med ADHD

19 Var används BCFPI? Stora delar av Kanada
Skåne, Halland, Örebro och Kronoberg Delar av närsjukvården i Göteborg

20 Fördelar BCFPI Gediget framtaget
Säkrare selektion och mer heltäckande bedömningar Uppskattat Stor spridning i Sverige Utvärderingssystemet Välfungerande datorsystem!

21 Nackdelar BCFPI Begränsad internationell spridning
Saknas svenska normer Vissa frågor kan kännas klumpigt formulerade


Ladda ner ppt "BCFPI - Brief Child and Family Phone Interview"

Liknande presentationer


Google-annonser