Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården 12015-03-16 Marlene Burwick Ordförande Beredningen för socialpolitik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården 12015-03-16 Marlene Burwick Ordförande Beredningen för socialpolitik."— Presentationens avskrift:

1 Bättre skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården 12015-03-16 Marlene Burwick Ordförande Beredningen för socialpolitik & Individomsorg.

2

3 Ett meningsfullt jobb… Socialarbetare är engagerade i och trivs med sin uppgift (Vision; 2014).

4 … var tredje handläggare är nyanställd…

5 Varför fungerar det inte?

6  Strukturella faktorer, övervältring av problem  Ökad detaljstyrning och tillsyn, mer administration & kontroll  Specialiserade verksamheter och generalistutbildning Omvärlden har förändrats mycket – men inte socialtjänsten

7 Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården SKL har drivit och förankrat arbetet med många:  Beredningen för socialpolitik & individomsorg  Socialchefsnätverk, IFO-chefer, HR-chefer  Handläggare och regionala utvecklingsledare  Socialnämndsordföranden  Fackförbunden  Socialdepartementet  Experter

8 Handlingsplanens förslag Bättre skydd för barn och unga Uppdraget Personal & organisation Forskning & utveckling

9 Prioriterade förslag från  Socialchefsnätverket  Socialnämndsordföranden  Facken står bakom många förslag

10 Förtydliga uppdraget Möjlighet att föra register över anmälningar (N) Arbeta med proaktivt, förebygg anmälningar (N,K) Reglera service och stärk barnskyddet (N) Lagstifta om att barn i behov av skydd och stöd får tillgång till insatser från hälso-och sjukvård och skola (N) Undanröj juridiska hinder för samverkan mellan kommuner m.fl. (N)

11 Översyn av socialtjänstlagen (N) Samordnad tillsyn (N) IVO utvecklar sin rådgivningsfunktion (N) Detaljstyrning och tillsyn

12 Profession och förtroendevalda Se över delegationen och förtroendevaldas roll i enskilda ärenden i individ- och familjeomsorgen (N)

13 Placeringar utanför hemmet Ensamkommande; översyn av mottagandet, samverkan mellan stat och kommun, placeringsformer, ersättningsfrågor (N,K) Familjehemsvård; nationellt långsiktigt stöd, utredningsmodell för familjehem, förvaltning av familjehemsutbildning (N) Stöd till regional samverkan (N,R,K) Bättre tillgång till SiS-platser (N,K)

14 Arbetsmiljö Se över administrativa rutiner & dokumentation (N,K) Tillräcklig bemanning för handläggning och arbetsledning (K) Instrument för arbetstyngdsmätningar (N, facken, K) Förbättrat IT-stöd för BBIC (N/SKL, K ) Visa på goda exempel för positiv löneutveckling (K)

15  Verka för regeringsuppdrag : yrkesintroduktion, vidareutbildning på avancerad nivå för socialsekreterare, arbetsledarutbildning (N, K) Arbetsgivaren ger förutsättningar för att gå utbildning ( K) Högskolorna underlättar möjligheten att komplettera till socionomexamen Fler disputerade socionomer som lärare på socionomprogrammen Yrkesintroduktion och påbyggnadsutbildning

16 Forskning & utveckling Utveckla en långsiktig forskningsstrategi i samråd med stat, högskolor och praktik. (N, K) Satsa på kombinationstjänster (K) Statligt utvecklingsstöd till ett urval kommuner för att testa och utvärdera - nya arbetssätt för att åstadkomma stabilitet (N,R,K) - nya arbetssätt för att utveckla tvärprofessionellt arbete inom service och myndighetsutövning (N,R,K) Permanenta de regionala stödstrukturerna (N,R,K)

17 Vi har påbörjat en förändringsresa


Ladda ner ppt "Bättre skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården 12015-03-16 Marlene Burwick Ordförande Beredningen för socialpolitik."

Liknande presentationer


Google-annonser