Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Fredén och Karin Kauppi SNAckis- Systematiskt Nutritionsarbete på Ackis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Fredén och Karin Kauppi SNAckis- Systematiskt Nutritionsarbete på Ackis."— Presentationens avskrift:

1 Susanne Fredén och Karin Kauppi SNAckis- Systematiskt Nutritionsarbete på Ackis

2 Helhetsgrepp om nutritionen Två sidor av samma mynt! Viktigt för patienter på sjukhus!

3 Sjukdomsbördan i Sverige 1. Ohälsosamma matvanor 2. Hypertoni 3. Högt body-mass index 4. Rökning 5. Fysisk inaktivitet 6. Högt fasteblodsocker 7. Högt totalkolesterol 8. Alkohol 9. Arbetsskador 10. Narkotika Källa: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)

4 Förtydligat krav på information. Patientlagen 3 kap. Information 1 § Patienten ska få information om: 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7. eftervård, och 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

5 Styrande dokument och rekommendationer Socialstyrelsens föreskrift undernäring Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder SLVs rekommendation om måltider på sjukhus Vårdavtal och styrkort Handlingsplan nutrition Kunskapsunderlag i kvalitetshandboken: Organisation nutrition Kvalitetsindikatorer Undernäring Hälsosamma matvanor På gång: Övervikt Barn Enteral nutrition Särnär Nutrition vid operation

6 Nutrition - Vårdavtal (VAL 2015) Målrelaterad ersättning Säker hälso- & sjukvård Utföraren ska säkerställa en hög patientsäkerhet 1. Redovisning av vidtagna åtgärder med utgångspunkt från resultaten och handlingsplanerna från senaste patientsäkerhetsberättelsen. 2. Redovisning av resultatet från Dagen nutrition 3.- 5. Punktprevalensmätningar trycksår, smärta och patientsäkerhetskulturmätningar (5 miljoner punkt 5)

7 Hälsoinriktad hälso - & sjukvård 1. ”Redovisa antal enheter per verksamhetsområde som infört ett systematiskt arbetssätt för riskbedömning av malnutrition enligt SoS vägledning näring för god vård och omsorg och systematiskt arbetssätt kring ohälsosamma matvanor enligt SoS nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.” (4 miljoner) om minst 20 % av enheterna riskbedömmer 2. Antal patienter som får frågor om matvanor 3. Antal patienter med ohälsosamma matvanor (0-4 p) 4. Antal patienter som får enkla råd om hälsosamma matvanor 5. Antal patienter som får rådgivande samtal om hälsosamma matvanor 6. Antal patienter som får kvalificerat rådgivande samtal om hälsosamma matvanor (dietistkontakt)

8 ”Aktörer och medel” Sjukhusledning Nutritionsrådet Klinisk nutrition Nutritionsansvariga sjuksköterskor Utbildning för personalen Pingpong utbildningar Dokumentation och utdata rapporter Verksamhetsutvecklare och HFS

9 Nutritionsvårdsprocessen

10

11 Bedömning av risk för undernäring Under status info insamling ssk BMI utanför normalgräns –<20 om pat. är <70 år –<22 om pat. Är ≥70 år –≥30 oavsett ålder Ätproblem: Kan du äta som vanligt? Har matintaget minskat? –T.ex. aptit, matsmältningsproblem, tugg eller sväljsvårigheter Ofrivillig viktförändring/viktförlust –Stabil vikt –Ofrivillig viktnedgång –Ofrivillig viktuppgång –Ej möjligt att bedöma Räcker med ja på ett av ovanstående för att sätta risk. Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och/eller ätsvårigheter behöver inte betyda undernäring.

12 1.Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotsaker?  Två gånger per dag eller oftare3 p  En gång per dag2 p  Några gånger i veckan1 p  En gång i veckan eller mer sällan0 p Matvanefrågor 2. Hur ofta äter du frukt och/eller bär?  Två gånger per dag eller oftare3 p  En gång per dag2 p  Några gånger i veckan1 p  En gång i veckan eller mer sällan0 p

13 3. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt?  Tre gånger i veckan eller oftare3 p  Två gånger i veckan eller oftare 2 p  En gång i veckan1 p  Några gånger i månaden eller mer sällan0 p 4. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft?  Två ggr/dag eller oftare0 p  Dagligen1 p  Några gånger i veckan2 p  En gång i veckan eller mer sällan3 p Matvanefrågor

14 5. Hur ofta äter du frukost?  Dagligen  Nästan varje dag  Några gånger i veckan  En gång i veckan eller mer sällan Kostindex 9-12 p = följer i stort rekommendationerna (10 %) 0-4 p = betydande ohälsosamma matvanor (20 %) Frukost ingår inte i kostindexet Indikerar behov av extra uppmärksamhet ihop med låga poäng och samtidig övervikt/fetma Matvanefrågor

15 Patientsäkerhet och kvalitetssäkring Implementera kunskapsunderlag Dokumentera enhetligt Återkoppla resultat av utdata till verksamheterna Stödja förbättringsarbete Utbilda personal Lokala rutiner och flöden - vem, när & hur?


Ladda ner ppt "Susanne Fredén och Karin Kauppi SNAckis- Systematiskt Nutritionsarbete på Ackis."

Liknande presentationer


Google-annonser