Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BTH:s hållbarhetsprofil Studieadministrativ konferens, Stufvenäs 11-12 maj 2010 Heleen Podsedkowska, miljösamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BTH:s hållbarhetsprofil Studieadministrativ konferens, Stufvenäs 11-12 maj 2010 Heleen Podsedkowska, miljösamordnare."— Presentationens avskrift:

1 BTH:s hållbarhetsprofil Studieadministrativ konferens, Stufvenäs 11-12 maj 2010 Heleen Podsedkowska, miljösamordnare

2 BTH:s vision (Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012) Blekinge tekniska högskola är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt

3 § 5a i kap 1 har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Vad betyder det? Högskolelagen Hållbar utveckling

4 Vad betyder hållbar utveckling för dig?

5 ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov.” » Brundtlandkommissionens rapport, 1987 5

6 Hållbarhet har 2 fundament: Socialt systemEkologiskt system

7 ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov.” Ekologiskt system Socialt system Exempel: Brytning av fossila bränslen och metaller, etc. Exempel: Skapande av CFC:s, PCB, DDT, bromerade flamskyddsmedel, etc. Exempel: kalhyggen, överfiske, vägbyggen, etc. Kemisk påverkanFysisk påverkan Import av ämnen utifrån till samhället Skapande av ämnen i samhället 7

8 ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov.” Ekologiskt system Socialt system Exempel: Inte tillåta yttrandefrihet eller fackföreningar, ojämställdhet mellan könen, tvångsarbete Exempel: Barnarbete, låga löner, långa arbetstider, etc. Maktmissbruk Politiskt missbruk av makt/ansvar Ekonomiskt missbruk av makt/ansvar 8

9 Sätt att förstöra de system vi bor i: 1.Importera material från jordskorpan på ett sådant sätt så att de byggs upp i samhället; 2.Skapa material/ämnen på ett sådant sätt så att de byggs upp i samhället (naturen kan inte bryta ner dem); 3.Fysiskt undanträngande av samhället på ett sådant sätt så att det inte kan fylla på eller reparera sig själv, och 4.Skapa hinder i samhället som hindrar människor från att kunna tillgodose sina egna behov. 9

10 I ett hållbart samhälle… …utsätts inte naturen för systematisk: 1. koncentrationsökning av ämnen som utvinns från berggrunden. 2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 3. undanträngning med fysiska metoder. Och i det samhället…. 4. …hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. (Dessa kallas de grundläggande principerna för en hållbar utveckling eller systemvillkor) 10

11 BTH en klimatneutral högskola Högskolestyrelsen beslutade fredagen den 29 augusti 2008 att BTH ska vara en klimatneutral verksamhet fr o m den 1 september 2008. Vad innebär det att vara klimatneutral? Att man ur nettosynpunkt inte bidrar till klimatproblemet.

12 Klimatrevision HT 2008 (sep-dec) Total klimatpåverkan

13 Klimatredovisning 2009 Total klimatpåverkan

14 Klimatrevision HT 2008 Total klimatpåverkan

15 Klimatrevision 2009 Total klimatpåverkan

16 Klimatrevision HT 2008 De 10 flygrutterna med störst klimatbelastning

17 Klimatrevision 2009 De 10 flygrutterna med störst klimatbelastning

18 Klimatrevision HT 2008 Klimatpåverkan från lokaler

19 Klimatrevision 2009 Klimatpåverkan från lokaler

20

21 Vad kan du göra för att minska vårt koldioxidfotavtryck? 1. Välj tåget för inrikesresor. Utnyttja restiden på tåget till arbete, vila eller social samvaro. 2. Byt ut en resa mot ett e-möte, video- eller telefonkonferens. 3. Måste du ändå flyga: välj direktlinjer utan mellanlandningar, start och landning drar mest bränsle. Åk kollektivt till och från flyget och på resmålet. 4. Släck belysningen när du lämnar rummet. 5. Stäng av dator, skärm och högtalare när du går för dagen. 6. Dra ur sladden till dina laddare när du inte använder dem. 7. Stäng av kopiatorn vid arbetsdagens slut.

22 Vad kan du göra för att minska vårt koldioxidfotavtryck? (forts.) 8. Kopiera och skriv ut dubbelsidigt. 9. Undvik att placera möbler framför element. 10. Stäng fönster som du har öppnat. 11. Köp ekologiska matvaror till fikat. 12. Kasta inte mat. 13. Drick och bjud på kranvatten. 14. Diskutera med dina arbetskamrater vad ni kan göra mer på er avdelning och genomför idéerna.

23 23

24 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Skyldighet att ha ett miljöledningssystem 3 § En myndighet ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man beaktar verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. Vad betyder det? Är utbildning den indirekta miljöpåverkan som menas för en högskola? Kan det användas som motiv till att miljöledningssystemet kan sätta miljömål om utbildning? Miljöledningssystem

25 Definitioner 2 § I denna förordning avses med indirekt miljöpåverkan : en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information, och direkt miljöpåverkan : en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan. Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, forts.

26 När miljöledningssystemet är färdigbyggt gäller det att bara hålla igång snurran!

27 Miljöarbetet i staten 2009 Miljöledningssystem i myndigheter 2009

28

29 12 p (max): Göteborgs universitet, högskolan i Gävle och Mälardalens högskola 10 p: Karolinska institutet, Luleå tekniska universitet, Malmö högskola, 9 p: (Förutom BTH), högskolan i Kalmar, högskolan på Gotland, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Växjö universitet

30 30

31 Miljömålen Grundutbildning Tjänsteresor Resursanvändning Upphandling och inköp

32 Miljömålen - Grundutbildning Alla programstudenter ska möta perspektivet hållbar utveckling under sin utbildning. Alla som arbetar på BTH ska ha den kompetens inom hållbar utveckling som de behöver för sitt arbete. All personal och samtliga studenter ska få kunskap om klimatpåverkan, klimatneutralitet etc genom en seminarieserie och annat informationsmaterial.

33 Miljömålen - Tjänsteresor Minska den totala miljöpåverkan från BTH:s tjänsteresor. Minska koldioxidutsläppen (kg CO 2 ) från fossila bränslen vid tjänsteresor med minst 20 % per helårsanställd jämfört med 2007.

34 Miljömålen - Resursanvändning Effektivisera och minska miljöpåverkan från resursanvändningen i BTH:s verksamhet. Minska koldioxidutsläppen från fossil energianvändning i lokaler med minst 20 % per helårsanställd jämfört med 2007.

35 Miljömålen – Upphandling och inköp Kontinuerligt öka miljöhänsyn och socialt ansvarstagande i BTH:s upphandlingar och inköp.

36 Tack! Frågor? Heleen Podsedkowska 0455-385018/385681 0768-558300 hpx@bth.se


Ladda ner ppt "BTH:s hållbarhetsprofil Studieadministrativ konferens, Stufvenäs 11-12 maj 2010 Heleen Podsedkowska, miljösamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser