Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lansstyrelsen.se/skane 11.45-13.00Lunch på egen hand 13.00-13.20Vattenskydd i SimrishamnRikard Sandberg 13.20-13.45Naturreservat i Skåne län – Hur går.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lansstyrelsen.se/skane 11.45-13.00Lunch på egen hand 13.00-13.20Vattenskydd i SimrishamnRikard Sandberg 13.20-13.45Naturreservat i Skåne län – Hur går."— Presentationens avskrift:

1 lansstyrelsen.se/skane Lunch på egen hand Vattenskydd i SimrishamnRikard Sandberg Naturreservat i Skåne län – Hur går arbetet?Christer Persson MiljösamverkanBo Persson Energieffektivisering PROEFF IIVeronica Lindeberg Nya överlåtelsebeslut i Skåne länRune Brandt Stor-MPD Branschspecifik tillsynsvägledning Miljökonsultträffar Företagsvecka Kaffe ChP

2 lansstyrelsen.se/skane OMRÅDESSKYDD i Skåne län – Hur går arbetet? ChP

3 lansstyrelsen.se/skane ChP MILJÖAVDELNINGEN, NATURSKYDDSENHETEN Enhetschef Per-Magnus Åhrén RESERVATSGRUPPEN PERSONAL Andreas Malmgren - GIS, Områdesskydd i alla miljöer Bertil Nilsson - Limniska miljöer Christer Persson – Samordning Eva Ohlsson - Marina miljöer Gudrun Berlin - Skogsmiljöer (utlånad till KOMET-projektet) Gunilla Davidson Lundh - Jordbruksmiljöer Hans Cronert - Kristianstads kommun Johan Johnmark - Alla miljöer Magnus Berglund - Tätortsnära natur, LONA Mayra Caldiz - Skogsmiljöer Nils Carlsson - Limniska miljöer, Rovdjursförvaltning Per Carlsson - Alla miljöer

4 lansstyrelsen.se/skane ChP SKYDDSVERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS AV KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSE 1.NATURRESERVAT (MB 7 kap. 4 §) 2.KULTURRESERVAT (MB 7 kap. 9 §) 3.NATURMINNE (MB 7 kap. 10 §) 4.VÄXT- och DJURSKYDDSOMRÅDE (MB 7 kap. 12 §) 5.INTERIMISTISKA BESTÄMMELSER (MB 7 kap. 24 §) 6.Kommunen kan besluta om BIOTOPSKYDD (MB 7 kap. 11 §) i miljöer som anges i bilaga 2 och 3 i ”områdesskyddsförordningen” 7.Länsstyrelsen kan besluta om BIOTOPSKYDD (MB 7 kap. 11 §) i miljöer som anges i bilaga 3 i ”områdesskyddsförordningen” och som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen

5 lansstyrelsen.se/skane PRIORITERING - STATLIGA OMRÅDESSKYDD 1.Omvandla interimistiska bestämmelser till permanenta områdesskydd 2.Skydda fastigheter som ägs av Naturvårdsverket 3.Skydda intrångsersatta fastigheter som saknar skydd 4. Slutföra äldre statsbidragsärenden (kommunala områdesskydd) ChP

6 lansstyrelsen.se/skane PRIORITERING - STATLIGA OMRÅDESSKYDD 5.Långsiktigt skydda objekt som ingår i N Skydda områden som berörs av strategier, främst tätortsnära natur men även ädellövskog, våtmarker, limniska och marina områden, rikkärr, ÅGP m.m. 7.Skydda ”KOMET”-objekt belägna inom områden som berörs av punkt 5 och 6 8.Skydda regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker och hasselmus 9.Översyn av befintliga områdesskydd ChP

7 lansstyrelsen.se/skane KOMET Regeringsuppdrag, informationssatsning som vänder sig till markägare i de fem områden som ingår i Kometprogrammet. Syftet är att ta till vara det engagemang och naturintresse som finns runt om i landet. Fördelen är att du som markägare själv kan ta ett initiativ till att skydda din värdefulla natur. Programmet pågår i fem områden under fem år med start våren ChP

8 lansstyrelsen.se/skane Kometområdena är: Västerbottens kustland Robertsfors, Umeå, Vindelns, Vännäs, Bjurholms, och Nordmalings kommuner. Södra Hälsingland Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner. Dalsland Dals-Eds, Bengtsfors, Åmåls, Melleruds och Färgelanda kommuner samt församlingarna Frändefors, Brålanda, Gestad och Sundals Ryr i Vänersborgs kommun. Kronobergs län Samtliga kommuner. Östra Skåne Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstads, Simrishamns och Tomelilla kommuner. ChP

9 lansstyrelsen.se/skane

10 ChP

11 lansstyrelsen.se/skane Områdesskydd i Skåne, läget 2011 ChP TypAntalAreal (ha)Lagrum Nationalpark MB 7 kap. 2 § Naturreservat (stat) MB 7 kap. 4 § Naturreservat (kommun) MB 7 kap. 4 § Kulturreservat 1 70MB 7 kap. 9 § Naturminne 51 -MB 7 kap. 10 § Biotopskyddsområde 0 0MB 7 kap. 11 § Djur- och växtskyddsområde 50 -MB 7 kap. 12 § Interimistiska förbud 2 33MB 7 kap. 24 § Naturvårdsavtal 3 126Jordabalken SUMMA ha

12 lansstyrelsen.se/skane ChP

13 lansstyrelsen.se/skane ChP

14 lansstyrelsen.se/skane ChP

15 lansstyrelsen.se/skane ChP

16 lansstyrelsen.se/skane ChP

17 lansstyrelsen.se/skane ChP Nationell budget Miljoner kronor Anslag Skydd (1:16) Skötsel (1:3)726616

18 lansstyrelsen.se/skane ChP

19 lansstyrelsen.se/skane

20 Beslutade områdesskydd i Skåne 2011, laga kraft ChP KommunObjektAreal (ha)Areal land (ha) HelsingborgDomsten-Viken (utv. NR)52,324,6 HörbyTiman (NR)5,9 KristianstadÅrummet (KNR)6040 LundHumlamaden (NR)26,4 SvedalaHunneröds mosse (NR)43,9 Vellinge Falsterbohalvöns havsområde (rev. NR)41398,7792,5 Vellinge Ljungsk. o Ljunghusens strandb. (ändr. föreskr.)00 SUMMA (ha)41587,2933,3

21 lansstyrelsen.se/skane Beslutade områdesskydd i Skåne 2011, ej laga kraft ChP KommunObjektAreal (ha)Areal land (ha) HässleholmGulastorp (NR)18,8 Kristianstad Friseboda (NR, Ändrade föreskrifter)00 MalmöLimhamns kalkbrott (KNR)99,999,5 SjöboLindskiftet-Linneskogen (NR)10,8 SUMMA129,5129,1

22 lansstyrelsen.se/skane Beslutade områdesskydd i Skåne 2011 Gult = beslutat, Blått = laga kraft, Rött = överklagat ChP Domsten-Viken (NR) Utv. Timan (NR) Årummet (KNR) Humlamaden (NR) Hunneröds mosse (NR) Falsterbohalvöns havsområde (NR) Rev. föreskrifter Ljungskogens och Ljunghusens strandbad (NR) Rev. föreskrifter Friseboda (NR) Rev. förskrifter Gulastorp (NR) Limhamns kalkbrott (KNR) Lindskiftet-Linneskogen (NR)

23 lansstyrelsen.se/skane Planerade områdesskydd i Skåne 2011 (urval) ChP KommunObjektAreal (ha)Areal land (ha) BromöllaLjungryda-Östafors (NR, gränsjustering)0,10 BåstadBjärekusten, Torekov - Lervik (NR)4996,7283,7 HelsingborgGantofta 1:367 och 1:369 (KNR)9,6 HelsingborgGantofta 4:17 (NR)40,540,3 HässleholmNVA Gulastorp 1:36,5 HörbyHjällen (NR)32,6 HöörMunkarps fälad (utvidgning NR)19,218,7 KlippanHerrevadskloster (NR)583,3570,3 KristianstadBS Lövedalskärret0,4 KristianstadBS Äskerödskärret4,3 KristianstadMjöåns dalgång (NR)94,9 SimrishamnBS Baskemölla Hallagården0,3 SimrishamnSandby backar (NR)39,825,2 SimrishamnSträntemölla - Forsemölla (NR)47,847,4 SjöboBS Säljeröd1,1 SjöboEkskiftet-Linneskogen (NR)7,9 SvalövBS Sonarp, Ask0,4 TomelillaNVA Bertilstorp00 TomelillaNVA Ramsåsa 43:50,1 VellingeFoteviksområdet (NR) ,3 YstadHagestad - Järarna (NR)79,5 SUMMA ,5

24 lansstyrelsen.se/skane

25 NYHETER Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken NFS 2009:5 1 § Naturvårdsregistret är den nationella databas tillhandahållen av Naturvårdsverket där beslut om områdesskydd enligt miljöbalken ska registreras. 2 § När kommun fattat beslut som anges i bilaga 1, ska länsstyrelsen registrera beslutet i Naturvårdsregistret inom tio arbetsdagar från den dag då beslutet delgivits länsstyrelsen. Bilaga 1 7 kap 4 § Naturreservat 7 kap 5 § Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 7 kap 6 § Skyldighet att tåla intrång 7 kap 7 § Upphävande av beslut, helt eller delvis 7 kap 9 § Kulturreservat 7 kap 10 § Naturminne 7 kap 11 § Biotopskyddsområde beslutat enligt 7 § förordning (1998:1252) 7 kap 12 § Djur- och växtskyddsområde 7 kap 21 § Vattenskyddsområde 7 kap 22 § Föreskrifter vattenskyddsområde 7 kap 24 § Interimistiskt beslut 7 kap 30 § Ordningsföreskrifter (utom för nationalparker) ChP

26 lansstyrelsen.se/skane KOMMUNER MÅSTE UNDERRÄTTA LÄNSSTYRELSEN OM BESLUT ENLIGT BILAGA 1 -Underrättelser måste innehålla BESLUTSHANDLINGAR I DIGITAL FORM (exempelvis PDF-dokument) - Om beslutet omfattar ett geografiskt avgränsat område måste en SHAPE-fil eller DIGITAL KARTA BIFOGAS -Underrättelser skickas tills vidare via e-post till ChP

27 lansstyrelsen.se/skane

28 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Att satsa på lokalt naturskydd rapport 6397 december 2010 En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av natur

29 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vad är kommunernas roll? Områdesskyddspropositionen 2008: “Stärka den lokala och kommunala naturvården” Friluftspropositionen 2010: “kommunernas ansvar för den tätortsnära kommunen är stark” “det är angeläget att framförallt kommuner I sin planering tar ansvar för den långsiktiga tillgången till naturområden I tätorter”

30 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Slutsatser för det fortsatta arbetet Markåtkomstbidrag och LONA är centrala för att möjliggöra för fler kommuner att arbeta aktivt med reservatsbildning Informationsinsats om markåtkomstbidrag genom länsstyrelserna Viktigt med regionalt kontaktnät Naturvårdsverkets information och vägledning kan utvecklas ytterligare Viktigt att informationsinsatser når beslutsfattarna i kommunen

31 lansstyrelsen.se/skane

32 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Revidering av vägledning för kommunala bidrag Till vem och för vad kan bidrag ges? Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden, särskilt naturskog-urskog Naturvårdsverket kan ge bidrag till: Naturreservat Biotopskyddsområden Naturvårdsavtal

33 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Revidering av vägledning för kommunala bidrag Kriterier för bidrag Uppfylla nationella strategin Biologiska värden och/eller friluftsvärden Nyckelbiotoper, värdekärnor Föreskrifter mot skogsbruk

34 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Revidering av vägledning för kommunala bidrag Bidragsberättigat belopp Köpeskilling Intrångsersättning, enligt överenskommelse eller domstolsbeslut Marknadsvärdeminskning på kommunens egna fastighet Ersättning för biotopskyddsområde NVA-ersättning Bidragsprocent Högst 50% 50% av 25%-påslaget utgår bidrag för vid intrångsöverenskommelser Betalar ej för förväntningsvärden

35 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Revidering av vägledning för kommunala bidrag Ansökans innehåll Karta och digital shapefil Syfte och skäl Vilka fastigheter som berörs och vilka som ägs av kommunen/privata fastighetsägare. Funktionsindelning Förslag till syfte med övergripande förvaltningsinriktning, föreskrifter för markägare, skötselplan ordningsföreskrifter för allmänheten. Tidsplan för genomförande av naturreservatsbildningen. Uppskattade markåtkomstkostnader för vilka bidrag söks. Uppskattade kostnader för värdering och förhandling för vilka bidrag söks. Beskrivning av området, sammanfattning av utredningar, inventeringar mm.

36 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Revidering av vägledning för kommunala bidrag Handlingar som krävs för beslut om bidrag köpekontrakt/intrångsersättningsavtal eller dom som vunnit laga kraft. Naturreservatsbeslutet har vunnit laga kraft. Undantag kan göras om det är många markägare inom det blivande naturreservatet. Anges i ansökan för hantering i förhandsbeskedet. Följande handlingar är inskickade till berörd länsstyrelse och registrerade i Vicnatur: – Beslut – Beslutskarta med reservatsgräns och fastighetsgränser – Skötselplan med karta – Shapefil med reservatsgräns, shapefil med gräns för område som omfattas / inte omfattas av förbud, shapefil med indelning i skötselområden – Utdrag från sammanträdesprotokoll med beslut (KS/KF/nämnd) – Laga kraft dag för beslutet

37 lansstyrelsen.se/skane Lunch på egen hand Vattenskydd i SimrishamnRikard Sandberg Naturreservat i Skåne län – Hur går arbetet?Christer Persson MiljösamverkanBo Persson Energieffektivisering PROEFF IIVeronica Lindeberg Nya överlåtelsebeslut i Skåne länRune Brandt Stor-MPD Branschspecifik tillsynsvägledning Miljökonsultträffar Företagsvecka Kaffe ChP


Ladda ner ppt "Lansstyrelsen.se/skane 11.45-13.00Lunch på egen hand 13.00-13.20Vattenskydd i SimrishamnRikard Sandberg 13.20-13.45Naturreservat i Skåne län – Hur går."

Liknande presentationer


Google-annonser