Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Carina Fägersten – Miljösamordnare Humfak Hösten 2010 ENERGISPARPROJEKTET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Carina Fägersten – Miljösamordnare Humfak Hösten 2010 ENERGISPARPROJEKTET."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Carina Fägersten – Miljösamordnare Humfak Hösten 2010 ENERGISPARPROJEKTET

2 www.gu.se GU:s miljömål för energianvändning: Förslag på nytt miljömål, ute på remiss: ”Minska energianvändningen i universitetets lokaler med 10 % per kvadratmeter till 2015 jämfört med 2008” Nuvarande miljömål: ” Minska användningen av el, värme och kyla i universitetets lokaler”

3 www.gu.se Varför spara energi? Ekonomi: Universitetets köper ca 39 miljoner kWh el per år. (ca 1kr/kWh) Att spara 10% ger ca 3,9 miljoner För Humfak: Kostnad för el och värme: 2,8 miljoner (av 35 miljoner för totala lokalkostnader) Miljönytta : – GU:s användning av el ger upphov till större klimatpåverkan än våra tjänsteresor! Elförbrukningen i GU:s lokaler 2009 =>3514 ton koldioxid Motsvarar 5800 flygresor Göteborg-Bangkok

4 www.gu.se Upplever du att du i ditt dagliga arbete har tillräcklig kunskap kring miljö och hållbarhetsfrågor? (Nej, 142 personer (43%) av 292 svarande från Humfak) Inom vilken/vilka frågor skulle du behöva ökad kunskap? (frisvar) Enkät: ”Miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet”

5 www.gu.se Energisparprojektets mål: Minska förbrukning av verksamhetsel med 10% på tre år. Hur? Samarbete med fastighetsägare (koppla samman tekniska lösningar och beteendeförändringar). Öka kunskapen och nå ut med enkla praktiska råd, genom kampanjer, broschyrer etc. Småskaliga investeringar i teknisk utrustning.

6 www.gu.se Tidigare projekt Sahlgrenska akademin: Elförbrukningen minskade nattetid som ett resultat av projektet. = datorer stängdes av, lamporna släcktes och dragskåp neddragna i större utsträckning.

7 www.gu.se Samhällsvetenskapliga fakulteten Exempel från ”nattvandringar”: 207 datorer i 14 datasalar kontrollerades, 119 (57%) var påslagna. Utrustning i kopieringsutrymmen var generellt påslagen, eller i viloläge. Forcerad belysning räcker olika länge, från sex minuter till en timma. => Plan med förslag på förbättringsåtgärder till dekanus

8 www.gu.se GU:s energisparprojekt – Fokus på beteende Fyra enkla åtgärder som du som anställd kan göra: 1. Stäng datorn och aktivera energisparläge. 2. Släck när du går på lunch och möten. 3. ”Stand-by” drar el. Koppla all kringutrustning till ett grenuttag som enkelt kan stängas av. 4. Välj energisnål elektronisk utrustning.

9 www.gu.se Verktyg i energisparprojektet: - Riktlinjer för grönare datoranvändning Persondatorer: Datorn stängs av när den inte används (sparar 20-100w/h) Datorn bör gå i viloläge efter 30 min inaktivitet (sparar 20-100w/h) Datorskärmens energisparläge inställt på 10 min (sparar ca 20-80w/h) Vid längre ledighet: dra ut sladden (sparar 10-20w/h) www.it.gu.sewww.it.gu.se – Policyer och riktlinjer Riktlinjerna har fastställts av: Eddi Omrcen, Lars HansenHans Larsson, Miljöenheten, miljöchef,IT-Ledning, CIO IT-Service, IT-chef

10 www.gu.se 1: Stäng av datorn och aktivera energisparläge! (Gäller i princip alla, undantag kan finnas. Är du osäker? - kontakta IT-S) Beräkningsunderlag: Effekt dator 100w, skärm 50w Stand-by förbrukning dator + skärm: 15w Datorn används 8h / dag 220 arbetsdagar 5000 anställda Hur mycket el förbrukar min dator? Elförb. arbetstid (kWh) Elförb. Icke- arbetstid (kWh) Årlig kostnad per dator (1kwh=1kr) Årlig kostnad hela GU (5000 datorer) Datorn + skärm alltid på, använder skärmsläckare.264105013146,6 milj. Datorn och skärm alltid på, använder energisparläge.2643686323,2 milj. Stänger av datorn och skärm när jag går hem.2641053691,8 milj. Stänger av datorn + skärm, stänger av med knapp på grendosan. 2640 1,3 milj.

11 www.gu.se 2. Släck när du går på lunch och möten! (Och naturligtvis när du går hem för dagen) Vad kostar det att lysa upp kontoret? Exempel Kontor 20 m2 Belysning 10,5 w/m2 10,5*20= 210w Arbetstid (kWh) Icke- arbetstid (kWh) Årlig kostnad per kontor (1kwh=1kr) Årlig kostnad hela GU (5000 kontor) Har det alltid tänt.370147018409,2 milj. Släcker när jag går hem för dagen.3700 1,9 milj. Har bara tänt när jag är på kontoret (6h/dag). 2770 1,38 milj.

12 www.gu.se 3. Stäng av kontoret när du går hem! Elektriska apparater drar energi även i stand-by. Exempel: Dator + skärm ( ca15w) Mobilladdare förbrukar el så fort de sitter i vägguttaget (ca 4w) Ditt skrivbord drar el även när du inte använder det (ca 2w) Copyprinters /skrivare (ca 15w) => Koppla dator och övrig elektronisk utrustning till ett grenuttag med strömbrytare (Återbetalningstid på under 3 månader för ett standard GU-kontor)

13 www.gu.se 4. Välj energisnåla produkter! 8h per dag 220 arbetsdagar 5000 anställda Vänster: 748 000 kWh/ år Höger: 220 000 kWh/ år Skillnad: 528 000 kWh/år, eller hushållsel motsvarande 211 trerumslägenheter 2 datorskärmar inom nya ramavtalet med Atea: HP ZR24w – 85w HP LA2205wg – 25w

14 www.gu.se Kontor Nr1: Erik Elslösare! ProduktAnvändningEffekt (W)Elförb./år arbetstid (kWh) Elförb./år icke- arbetstid (kWh) Kostnad per år (1kWh=1kr) Dator (stationär)Alltid på100176700876 2 datorskärmarAlltid på - skärmsläckare 85*2=17029911901489 MobiltelefonladdareAlltid inkopplad472835 Höj- och sänkbart skrivbordAlltid inkopplat23,51418 Gammal trasig skrivbordslampa (fungerar ej) Alltid inkopplad11197796 Belysning Alltid tänt21037014701840 Totalt:49787534794354 Exempel på 3 kontor : Hög, mellan och låg energianvändning => Nästan 80% av elförbrukningen går åt när Erik Elslösare inte är på jobbet!

15 www.gu.se Om alla GU anställda var som Erik Elslösare: Förbrukning icke-arbetstid: 7,3 GWH* Elkostnad för kontor:21,8 miljoner kr Koldioxid utsläpp:2177 ton * Hushållsel för 1400 villor

16 www.gu.se Kontor Nr2: Vanliga Vanja ProduktAnvändningEffekt (W) Elförb./år arbetstid. (kWh) Elförb./år icke – arbetstid (kWh) Kostnad per år (1kWh=1kr) Dator (stationär)På i 8h/arbetsdag10017653229 1 datorskärmPå i 8h/arbetsdag8515053203 MobiltelefonladdareAlltid inkopplad472835 Höj- och sänkbart skrivbordAlltid inkopplat23,51418 Gammal trasig skrivbordslampa (fungerar ej) Alltid inkopplad11197796 BelysningTänt 8h/dag2103700 Totalt:412725225951 => Ca 23% av elförbrukningen när Vanliga Vanja inte är på jobbet

17 www.gu.se Om alla GU-anställda var som Vanliga Vanja: Förbrukning vid tomt kontor: 7,3 GWH Kostnad totalt:4,75 miljoner kr Koldioxid utsläpp475 ton

18 www.gu.se Kontor Nr 3: Ella Elsmart ProduktAnvändningEffekt (W) Elförb./år arbetstid (kWh) Elförb./år icke - arbetstid. (kWh) Kostnad per år (1kWh=1 kr) Dator (stationär) På i 5h/arbetsdag + stänger på grendosa. 1001100 1 datorskärmPå i 5h/arbetsdag + stänger på grendosa 851500 MobiltelefonladdareStänger av på grendosa4707 Höj- och sänkbart skrivbord Stänger av på grendosa23,50 Gammal trasig skrivbords- lampa (fungerar ej) Urkopplad0000 Belysning Tänt 5h/dag (släcker på lunch och möten) 2102310 Totalt:4015020

19 www.gu.se Sammanställning Effekt (W) Elförb./år arbetstid (kWh) Elförb./år icke- arbetstid (kWh) Kostnad per kontor och år Kostnad 5000 anst. CO2 5000 anst. Erik – Kontor 14978753479435421,8 milj. kr 2177 ton Vanja kontor 24127252259514,75 milj. kr 475 ton Ella – kontor 3401502 0 2,5 milj. kr 251 ton Vilken elanvändare är du?

20 www.gu.se Läs mer i: Börja spara!

21 www.gu.se Kontorslappar: Bli påmind om du glömmer!  Oj! Här var lampan tänd imorse.  Hoppsan! Den här datorn har varit igång hela natten

22 www.gu.se Vad händer på Humfak? ”Elspartävling!” - Den institution som bäst lyckas med att spara el jämfört med innan projektet vinner en elcykel som kan användas gemensamt av vinnarna! Batteri

23 www.gu.se HUR? Elmätare har installerats av fakulteten genom Akademiska Hus Tävla mot andra institutioner och följ resultatet på en tv-skärm som kommer installeras i anslutning till ingången vid Humanisten. Vinnaren koras i november. Dessutom: Lunchföreläsning: ”Smart energianvändning” 5/10 kl 11.30-12.15 Anders Lund, Ekocentrum. Läs mer i om hur du anmäler dig i nästa Humnytt.

24 www.gu.se Följande institutioner/enheter tävlar tillsammans: Språkskrapan SPL (HUM) Kansliet + historiska Service + svenska språket + IT+ lärstudion LIR Flov

25 www.gu.se Sammanfattning: 1. Aktivera energisparläge och stäng av datorn. 2. Släck när du går på lunch och möten. 3. ”Stand-by” drar el. Koppla all kringutrustning till ett grenuttag som enkelt kan stängas av. 4. Välj energisnål elektronisk utrustning Ta med dig en grenkontakt innan du går härifrån!

26 www.gu.se Tack! Frågor? Kontakta: Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Mattias.sundemo@gu.se Mattias.sundemo@gu.se Carina Fägersten – Miljösamordnare humanistiska fakulteten Carina.fagersten@hum.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Carina Fägersten – Miljösamordnare Humfak Hösten 2010 ENERGISPARPROJEKTET."

Liknande presentationer


Google-annonser