Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Omsorg och vård för ett helt liv”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Omsorg och vård för ett helt liv”"— Presentationens avskrift:

1 ”Omsorg och vård för ett helt liv”
Deltagande och interaktiv forskning som redskap för en förändrad äldreomsorg Ett FoU projekt

2 Bakgrund Andelen äldre utgör ca 18 % av befolkningen
Behovet av omsorg och vård ökar i åldrarna 80/85 och äldre Äldreomsorgen (ÄO) utgör en omfattande samhällelig verksamhet ÄO är en granskad och kritiserad verksamhet som präglas av ekonomisk knapphet och ökade behov Arbetet inom ÄO har utvecklats till ett professionellt yrkesområde som kräver kunskap och kompetens Det finns behov av att finna former för att integrera ny kunskap i det praktiska arbetet

3 Projektets syfte att utveckla och förändra omsorg och vård för äldre i en salutogen och helhetlig riktning att värdera lokal kunskap i termer av generell kunskap om äldres villkor och samhällelig omsorg och vård

4 Teoretiskt utgångspunkt
Aaron Antonovskys teori om ”Känslan av sammanhang” Definition av hälsa KASAM-begreppen: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

5 KASAM-begreppen Begriplighet: I vilken grad man förstår sig själv och sin omvärld och tycker sig bli förstådd av sin omvärld Hanterbarhet: Hur man inom rimliga gränser kan påverka sin situation Meningsfullhet: I vilken grad man kan sätta sin egen situation in i ett sammanhang som upplevs meningsfullt

6 Salutogena perspektivet
Tar fasta på det som är friskt och utvecklingsbart hos människan Utgår från de tre KASAM-begreppen

7 Arbetsmodell Handlingsorienterat forskningssamarbete
(Co-operative inquiry) En aktionsforskningsmodell som härstammar från England Utvecklad av forskare inom samhällsvetenskapen, John Heron och Peter Reason Bygger på en humanistisk och helhetlig grundsyn Vidareutvecklat i Norge av Jan-Kåre Hummelvoll m.fl.

8 Handlingsorienterat forskningssamarbete (Co-operative inquiry)
Målet är att hjälpa människor att utforska sin egen situation för att kunna förstå den bättre och därigenom förändra den.

9 Modellens tre huvuddrag
Deltagande och helhetlig kunskap Kritisk subjektivitet Kunskap-i-handling

10 Projektets olika faser
Förberedelsefasen Orienteringsfasen Aktionsfasen Evalueringsfasen

11 Metodmässiga reflektioner
Graden av styrning Tidsperspektivet Omvärldsförändringar

12 Kontakt Birgit Häger Föreståndare/utredare FoU Välfärd Värmland Karlstads universitet Bengt G Eriksson Professor i socialt arbete FoU Välfärd Värmland Karlstads universitet


Ladda ner ppt "”Omsorg och vård för ett helt liv”"

Liknande presentationer


Google-annonser