Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen (igen) till Hållbar utveckling B vårterminen 2010!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen (igen) till Hållbar utveckling B vårterminen 2010!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen (igen) till Hållbar utveckling B vårterminen 2010!
Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD UPPSALA) Hållbar utveckling B Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) Vårterminen 2010 Välkommen (igen) till Hållbar utveckling B vårterminen 2010!

2 Vad skiljer A-kursen från B-kursen Kursplan och kursmål Examination
Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD UPPSALA) Hållbar utveckling B Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) Vårterminen 2009 Syfte Vad skiljer A-kursen från B-kursen Kursplan och kursmål Examination Eget ansvar och ett nytt didaktiskt kontrakt Pedagogiska Programmet ICE-modellen Uppsats och projektkursen – den tvärvetenskapande seminarieserien Fotografering Cemus Magazine - Releasefest imorgon! FIKA Från måndag den 17e jan. Upplägg - B-kursen och delkurser Praktisk Information (kursportalen, litteratur) VVV, M&M och Livsfilosofi

3 Syfte Praktisk Information Lära känna er och oss
Ge en bild av vårterminen och HUB och era/våra roller Sätta igång en process som varar terminen ut

4 Vad skiljer A-kursen från B-kursen?

5 Kursmål från kursplanen
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; • ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; • redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; • föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; • redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; • uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; • formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

6 Praktisk Information Kursportalen på www.cemus.uu.se/student
Kontaktperson och tider

7 Upplägg Januari Februari Mars April Maj Juni
Miljö- och utvecklingsstudier: värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp Livsfilosofi och det moderna samhället eller Människan och Maskinen, 7,5 hp (Tvär)vetenskapande seminarieserie och uppsatsskrivande eller projektarbete, 7.5 hp

8 Undervisningsformer Föreläsningar Debatter Seminarier Studiebesök Grupparbeten Handledarträffar Promenader m.m.

9 Lärandeformer Aktiverande Livslångt Självmedvetet Kooperativt Problembaserat Kritiskt och kreativt (tänkande) Varierande och flexibel

10 Examination VVV(15 hp) Uppsatskurs eller projektkurs (7,5 hp)
Skrivuppgifter (3 hp) U-G Förberedelse och aktivt deltagande vid seminarier (4hp) U-G 75 % närvaro på föreläsningar (0,5 hp) U-G PM (7,5 hp) U-3-4-5 Uppsatskurs eller projektkurs (7,5 hp) Förberedelse och aktivt deltagande i den (tvär)vetenskapliga seminarieserien Förberedelse och aktivt deltagande vid seminarier U-G Skriftlig, muntlig (och visuell) redovisning U-3-4-5 M&M eller Livsfilosofi (7,5 hp) Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete U-3-4-5

11 Eget ansvar och ett nytt didaktiskt kontrakt

12 Uppsala Universitets Pedagogiska Program (PP)
Förutsättningar för studenternas lärande Vetenskapligt förhållningssätt Aktiverande undervisningsformer Tydlig röd tråd och progression Examination och återkoppling som pedagogiskt styrmedel Samverkan mellan lärare och studenter

13 Vad styr lärande?

14 Vad och hur studenter väljer att lära sig något är till största del påverkat av vad och hur vi väljer att bedöma. (Boud 1990) Bedömningsmodellen som används har större inverkan på studenters inlärning än någon annan del av läroplanen. (Ramsden, 1992)

15 Bedömningsövning

16 En Bedömningsmodell för HUB

17 Några kopplingar mellan ICE och PP:
Studenter ska ges möjlighet att träna sin förmåga att kritiskt granska sina egna och andras insatser. Undervisningsformer ska främja djupinriktning i lärandet. Utbildningen ska ge studenterna utrymme för diskussioner med lärare och medstuderande i syfte att inhämta, utvidga och fördjupa kunskap.

18 “If I say it clearly, they should get it
“If I say it clearly, they should get it. If they give the right answer, they know it and understand it. If I show them what to do, ask them to do it, and they repeat my performance, they have learned the skill and it’s theirs whenever they need it. If I tell them why something is true or is important and they nod their heads and repeat it back, they understand the truth or importance of what I have said”

19 Vi kommer återkoppla till PP, ICE och andra ramverk för bedömning och inlärning under hela vårterminen Bli bekanta med PP Lär er terminologin i ICE Var uppmärksamma på er egen lärandeprocess

20 Uppsats och projektkursen
(Tvär)vetenskapande seminarieserien Examination - inlämningsuppgifter Litteratur – Praktisk Tvärvetenskap + en tematisk bok Dela ut schema för (Tvär)vetenskapande seminarieserien!

21 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion
Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

22

23 ISeminarieuppgift 1 Dekonstruktion av vetenskapliga modeller Inlämning: 28 Januari, vid seminariets början (9.00) Dela ut inlämningsuppgift 1 och kap 5.4 ur Bert’s bok!

24 Vad är en (vetenskaplig) modell?
En modell är en representation [och förenkling] av en del av den fysiska verkligheten (deVries, 2009) Ett underliggande ramverk (ofta dolt) för att strukturera sin analys…(metod)

25 Exempel ?

26 Modeller och kunskap Fine-grained Course-Grained Hard Weak

27 Systemets/fenomenets storlek och tidsskala
10-6 m 107 m 10-6 sek sek

28 Frågor?


Ladda ner ppt "Välkommen (igen) till Hållbar utveckling B vårterminen 2010!"

Liknande presentationer


Google-annonser