Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

04/06/2015 1 Balanserade kunskapsflöden - därför behövs wfmd.org Balans i hela verksamheten > delarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "04/06/2015 1 Balanserade kunskapsflöden - därför behövs wfmd.org Balans i hela verksamheten > delarna."— Presentationens avskrift:

1 04/06/2015 1 Balanserade kunskapsflöden - därför behövs wfmd.org Balans i hela verksamheten > delarna

2 04/06/2015 2 Dagens situation Processor försäljning support kvalitet inköp möte Roller, ansvar, underlag, beslut, aktiviteter Händelse Resultat Projekt ärende Marknadsföring Utveckling Leverans

3 04/06/2015 3 För många kategorier, kataloger och konstiga begrepp – ska vi verkligen ha var sin standard? Eller kan man organisera information och dela kunskap efter egna perspektiv? Marknadsundersökning Kundenkäter Undersökningar, Kunskapsinsamling Syna kunder, behov, projekt Frågor och svar Budget / investeringar Beslut från Ägare Rapporter Idéer, Förundersökning, Beställning, Plan, Processer / rutiner Produktion, Försäljning, Marknadsföring Ekonomiadministration Omvärldsbevakning Projekt support ärende Rapportering Utvärdering Beslut från Ägare Rapporter Undersökningar, Kunskapsinsamling Förändring Projekt Processer / rutiner Produktion, Försäljning, Marknadsföring faktura offert inbjudan Ekonomiadministration Trend Omvärldsbevakning Idéer, Förundersökning, Beställning, Plan, Rapportering Utvärdering Behov Marknadsundersökning Kundenkäter Syna kunder Frågor och svar Styrning AffärsplanBudget / investeringar Oorganisation

4 04/06/2015 4 Utveckling D Ägare O Kund C Processer P fyra perspektiv vanligaste målbilden Fyra perspektiv

5 04/06/2015 5 ÖVERLEVA Utveckling D PLANERA Ägare O GENOMFÖRA Kund C Processer P Invest- ering resultat Förändring Styrning Trend Behov K U N S K A P S F L Ö D E N

6 04/06/2015 6 Kunskapsflöden FlödeDokument-typer D O C P BehovMarknadsundersökningC-O Kundenkäter Syna kunder Frågor och svar StyrningAffärsplanO-P Budget / investeringar Beslut från Ägare Rapporter FörändringProjektD-P Idéer, Förundersökning, Beställning, Plan, Rapportering Utvärdering TrendOmvärldsbevakningD-C Undersökningar, Kunskapsinsamling AktiviteterProcesser, ”jobb” P-C Produktion, Försäljning, Marknadsföring Ekonomiadministration

7 04/06/2015 7 Kunskapsflöde för dokument Introducerar relationer i verksamheten och organiserar information efter relationer och perspektiv Kombinerar långsiktigt med kortsiktigt med Kalplan-Norton’s BSC- modell på ett genomgripande men enkelt vis Skapar nödvändiga kopplingar mellan processer, beslut och långsiktighet i verksamhet som blir kopplad i hela organisationen. …Är en given nyckel (metadata) för kunskapshantering Proc- ess dokument D O C P

8 04/06/2015 8 Aktiviteter & Resultat MarknadsföringInbjudan, prod.info FörsäljningOffert, specifikation ProduktionDokumentation, support EkonomiadministrationFaktura, Påminnelse CRM Processer för tjänster och produkter D O C P

9 04/06/2015 9 Utveckling, projekt Förundersökning Genomförande Uppföljning Projekthanteringssytem och resursplanering D O C P

10 04/06/2015 10 Planering Affärsplan Budget / investeringar Beslut från Ägare Rapporter Förändring av processer Enterprise Resource Planning D O C P

11 04/06/2015 11 Marknadsanalys och ”intelligens” Marknadsundersökning Kundenkäter Kunder/Kvalitet Frågor och svar Konkurrensbevakning Trender och överlevnad Kunskapsinsamling Idéer och visioner Business Intelligence D O C P

12 04/06/2015 12 Bra balans - bra jobb Customer Resource Management Marknadsföring Enterprise Resource Planning Projekt Business Intelligence för Knowledge Management Det behövs samlat grepp på: D O C P

13 04/06/2015 13 … och dessutom Avsändare: Organisation/verksamhet Roll eller/och Person Kontakter:Ansvarig Informatör Länk till kontaktinformation Mottagare: Organisation och verksamhet Roll eller/och Person Giltighetstid:Period fram till från Status: aktiv avslutad avvaktar Beroenden: D O C P

14 04/06/2015 14 Work Flow MetaData flow: CO(mkt.r.) OP(Control) PC(Activity) PD(Change) DC(Trend) Relation: ansvarig kund kontakt Process: business-plan invoice next step Type/activity: document type e.g. memo activity type e.g. pre-study Status: i ärende i avtal i projekt


Ladda ner ppt "04/06/2015 1 Balanserade kunskapsflöden - därför behövs wfmd.org Balans i hela verksamheten > delarna."

Liknande presentationer


Google-annonser