Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man organisera för hållbar utveckling? Strategier i projekt för hållbar utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man organisera för hållbar utveckling? Strategier i projekt för hållbar utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Kan man organisera för hållbar utveckling? Strategier i projekt för hållbar utveckling

2 Ett projekt i Landstinget Västernorrland I samverkan med AFA och Karolinska Institutet

3 Avgörande faktorer för hållbarhet 1. Behov 2. Förankring ledning/beredskap för resultat 3. Syfte och mål 4. Avgränsning 5. Knyter an till strukturer, processer 6. Uppföljning/mätning 7. Lärande - Uthållighet 8. Identifiera intressenter 9. Systemtänkande, helhet

4 Sjukfrånvarokostnader 2002 Sjuklön Kollektivavtal Semesterersättning Rehabiliteringsinsatser Vikarier Administration ”Produktionsnedsättning” 31,38 dgr/anst ca 4 mkr/sjpdag 125 mkr/år

5 2001 Landstingsfullmäktige, Lt-styrelsen 2001-05 beslut i personaldelegation 2001-11 ansökan om medel 2001-12 anställning projektledare 2002-01 landstingsstyrelsen 2002-01--06 förankring, -ledningar, -chefer. Tillsättning projektgrupp. Avstämning pågående aktiviteter. Förberedelser.

6 Projektets syfte Att förebygga ohälsa och rehabilitera sjukskrivna i Landstinget Västernorrland Projektet ska leda till en långsiktig strategi och inriktning för landstingets arbetsmiljöarbete

7 Intressenter Landstinget Politiker Verksamhetsledning Förvaltningsledningar Fack Länshälsan AFA Karolinska Institutet

8 Näringsdepartementet Andra intressenter Försäkringskassan Ambition parallella projekt privata företag och stiftet i länet Parallellt projekt i Örnsköldsviks kommun

9 Projektorganisation Uppdragsgivare: Personaldirektör Stark förankring i politisk- och verksamhetsledning Styrgrupp: Personalchefer och fackliga företrädare Projektgrupp: Samordnare i samtliga förvaltningar Processtödjare: Från samtliga förvaltningar ca 30 Projektledare Arbetsmiljösamordnare Informatör Länshälsan Informell struktur: AFA-KI-Öviks kmn-Lt-resp FTHV

10 Utveckling - Vardagsarbete Utvecklingsarbete knyter an till medarbetare som arbetar med frågorna Knyter an till pågående arbete

11

12 Organisation och ledarskap Kartlägga och synliggöra Ge struktur och verktyg för arbetsplatsnivå Skapa strukturer för att synliggöra, på förvaltnings- och organisationsnivå och ge förslag på lösningar hur det kan hanteras

13 Friskvård, livsstil Kartläggning individuell hälsa och erbjudande av omfattande åtgärdsprogram till varje individ i riskzon.

14 Arbetsmiljö Öka medvetenhet om att sätta i fokus Arbetsmiljöpolicy Systematik

15 Rehabilitering Struktur och systematik i rehabiliteringsarbete, samverkan Fk m fl Insatser utsatta grupper

16 Uppföljning, Styrning Samordna som viktig del i organisationens verksamhetsledning, styrkort

17 Organisation - Hälsa Informationsinsamling Ledningsseminarier Kartläggning/ Analys Återkopplings- seminarium Åtgärdsplaner Uppföljning START Medarbetarskap Genombrott Individåtgärder Chefsstöd AFA Metodik

18 Individåtgärder Riskzon Kontakta Länshälsan utreder slussar vidare Tyngre åtgärder /Rehab Lättare åtgärder DU-Projektet Forskningsprojekt Motionsgrupper Rökslutargrupper Samtalsstöd Viktminskning Rygginstitutet Årekliniken Österåsen Föllinge Samtalsgrupper Behandlings- grupper Utmattningssyndrom

19 Handlingsplaner Verktyg Medarbetarskap Självinsikt Mångfald Kommunikation Gruppdynamik Inflytande/ansvar Förändringsarbete Kompetens Medarbetarsamtal Arbetsplatsträffar Livsstilsfrågor (Under utarbetande)

20 Andel sjukfrånvarodagar per anställd skall i november 2003 vara högst på samma nivå som 2001 och därefter minska med minst 5 procent årligen fram till 2006. Mål

21 Minskning tot 3,3 dgr Besparing ca 10-12 mkr/år Sjukfrånvarodagar per 12 månadersperiod

22 Avgörande faktorer för hållbarhet 1. Behov 2. Förankring ledning/beredskap för resultat 3. Syfte och mål 4. Avgränsning 5. Knyter an till strukturer, processer 6. Uppföljning/mätning 7. Lärande - Uthållighet 8. Identifiera intressenter 9. Systemtänkande, helhet

23

24 635 medarbetare i Gruppaktiviteter

25 Fortsatt fokus Utvärdering Utgöra naturlig del i SAM Uppföljning/statistik Hälsomedvetenhet/Friskvård/Medarbetar- samtal/Plan för Välbefinnande Företagshälsovård som strategisk resurs

26 Kartläggning med inriktning på åtgärder Individ - Åtgärder via Länshälsan Organisation - Handlingsplaner varje arbetsplats Rehabiliteringsprocesser - Tidig rehab, ansvar varje chef - Avslut - Länshälsan, ”alla” i Rehabprogr - Nack-, ryggdiagnoser - Företagsläkare långa fall - ALF - Samhall-FK Utsatta grupper - Hög sjukskrivning, städ, kök - Nystart - Rehabprojekt - stöd till chefer

27 Arbetsmiljöpolicy - Förankra förhållningssätt Statistik/Uppföljning-Verktyg för varje arbetsplats Hälsobokslut Friskvård - Företagshälsovård - Strategisk resurs - Samverkan Samverkan Fk, LAN, Arb.miljö insp. Informationsinsatser- Goda exempel - Arbetsmiljöpris - Arbetsmiljödag


Ladda ner ppt "Kan man organisera för hållbar utveckling? Strategier i projekt för hållbar utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser