Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff Livsmedel Evertsbergs Bygdegård Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff Livsmedel Evertsbergs Bygdegård Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff Livsmedel Evertsbergs Bygdegård 2008-05-12 Välkomna!
Miljöavdelningen Informationsträff Livsmedel Evertsbergs Bygdegård Välkomna!

2 Informationsträffens innehåll
Bra att veta vid livsmedelshantering Checklista - som stöd Vad säger lagstiftningen? Registrering (och godkännande)

3 ”Faror” i livsmedel Mikrobiologiska – bakterier, virus, parasiter jäst- och mögelsvampar Kemiska – t.ex. allergener, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, metaller, diskmedel, PCB Fysiska – främmande föremål som smycken, grus, glas-, metall- eller plastbitar, m.m.

4 Bra att veta… Det finns bakterier som kan överleva i sporform
Vissa bakterier kan bilda gifter (toxiner) som tål värme Alla bakterier dör inte i frysen! Även ett litet antal bakterier (beror på typ av bakterie) kan ge sjukdom Vissa bakterier kan växa till i kyla ”Vinterkräksjukan” – kan smitta 48 timmar efter senaste symptom Symptomfria smittbärare finns också Andra sjukdomar än ”magsjuka” kan spridas

5

6

7 Om vi nådde över molnen (ca 8 500 m långa) vore bakterierna ung 5 cm stora….

8 Minska risken för ”faror”
Bra råvaror (leverantör, förpackning, bästföredatum etc) Bra förvaring (enligt förvaringsanvisningar, ordentligt skyddat om originalförp öppnats) Transport (väl förpackat i rätt temperatur) Bra vattenkvalitet God hygien!

9

10 Viktigt! Kunskap Renlighet Handhygien Temperatur Tid Klädsel
Dricksvattenkvalitet

11 Checklista Endast ett stöd Omfattar inte allt…

12 ”viss grad av organisation”
Livsmedelsföretag Privat eller offentligt företag* som med eller utan vinstsyfte producerar, bearbetar eller distribuerar livsmedel som ska ut på marknaden/ut till allmänheten *företag = verksamhetsform med ”viss kontinuitet” och ”viss grad av organisation”

13 Artikel 14 i EG-förordning178/2002
Livsmedel ska inte släppas ut på ”marknaden”* om de inte är säkra. Gäller även sådana verksamheter som inte är ”livsmedelsföretag” men som ändå släpper ut livsmedel på marknaden*. *Marknaden = allt utanför privat hushåll

14 Olika typer av verksamhetsformer

15 Tillfälligt - ej ”viss kontinuitet”
Mycket låg risk* 10 ggr/år á 1-2 dagar Låg- och mellanrisk* 6 ggr/år á 1-2 dagar Högrisk* 2 ggr/år á 1-2 dagar *se Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

16 Exempel ”MYCKET LÅG RISK”
 Bakning Bakning av matbröd, tunnbröd, bullar, hårt bröd eller torra kakor Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring Försäljning av frukt, grönsaker eller godis  Hantering av frysta livsmedel Försäljning av förpackad glass Uppvärmning av fryst, bearbetad produkt Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning

17 Exempel på ”LÅGRISK” Kylförvaring Försäljning av kylda livsmedel
Manuell hantering av glass Försäljning av mjukglass, kulglass Uppvärmning av mindre känsliga produkter Grillning eller ”kokning” av varmkorv (obs, ej varmhållning) Upptining

18 Exempel på ”MELLANRISK”
Bearbetning av vegetabilier, ägg eller pastöriserad mjölk Kokning av potatis/ris/pasta, gräddning av pannkakor eller våfflor, kolbulle Beredning av ”ätfärdiga” animaliska (från djur) produkter Skivning av skinka, bitning av ost, skära upp grillad kyckling, korv Varmhållning  Varmhållning med efterföljande servering

19 Exempel på ”HÖGRISK” Bearbetning av rått kött, rå fisk, rått fjäderfä, eller opastöriserad mjölk Tillagning av maträtter från rå fisk eller råa köttprodukter, grillning av kött (grava lax, inläggningar m.m.) Transport av varmhållna livsmedel för konsumtion på annan plats än där de tillagts Tillagning i centralkök följt av varmhållen transport till serveringskök Malning av kött/fisk, tillverkning av köttberedningar Nedkylning

20 Exempel – ej ”viss grad av organisation”

21 Livsmedelsanläggning
Livsmedelsföretagare får inte släppa ut livsmedel på marknaden från en anläggning som inte är registrerad eller godkänd - Vem/vilka är livsmedelsföretagare - ”Platsen” (lokalen, marknadsståndet etc) - Kommunal behörighet och vem som är kontrollmyndighet

22 Vid beredning, bearbetning och behandling av livsmedel
Krav på godkännande Vid beredning, bearbetning och behandling av livsmedel Undantag Verksamheter av mindre omfattning enkel karaktär, och som inte innebär mer än små risker

23 Exempel på sådant som inte omfattas av begreppen, beredning eller behandling

24 Oavsett godkännande eller registrering
Så gäller samma krav på anläggningen Inkl krav på märkning vid försäljning av förpackade livsmedel Ändringar i verksamheten ska anmälas

25 Skillnad mellan registrering och godkännande
Registrering – verksamheten får påbörjas tidigast 10 vardagar efter att anmälan gavs in Godkännande – prövning och beslut krävs innan verksamheten får starta

26 Vid handläggning av anmälan om registrering
Kontroll av att anmälan innehåller de uppgifter som krävs att verksamheten är sådan att den ska registreras och inte godkännas, däremot sker ingen kontroll av om verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens krav i samband med registreringen! Beslut om avgift för registrering, motsvarar en timavgift (587 kr år 2008) Ev beslut om årlig avgift vid >1 år

27 Lokalkrav Samma krav på lokalen oavsett om verksamheten är godkänd eller registrerad Lokalkrav gällande livsmedelsanläggningar finns i bilaga 2 i förordning (EG) nr 852/2004

28


Ladda ner ppt "Informationsträff Livsmedel Evertsbergs Bygdegård Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser