Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från forskning till nya affärer och företag. Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp 197019802000200320062011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från forskning till nya affärer och företag. Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp 197019802000200320062011."— Presentationens avskrift:

1 Från forskning till nya affärer och företag

2 Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp 197019802000200320062011 * Avser det förenade Tyskland 1Schweiz 2USA 3Luxemburg 4Sverige 5Kanada 6Danmark 7Frankrike 8Australien 9Nederländerna 10Nya Zeeland 11Storbritannien 12Belgien 13Tyskland* 14Italien 15Österrike 16Norge 17Japan 18Finland 19Island 20Spanien 21Irland 1USA 2Schweiz 3Kanada 4Luxemburg 5Island 6Frankrike 7Norge 8Sverige 9Danmark 10Belgien 11Australien 12Nederländerna 13Österrike 14Italien 15Tyskland* 16Japan 17Storbritannien 18Finland 19Nya Zeeland 20Spanien 21Grekland 1Luxemburg 2USA 3Schweiz 4Norge 5Irland 6Danmark 7Kanada 8Island 9Nederländerna 10Japan 11Belgien 12Australien 13Österrike 14Tyskland* 15Finland 16Italien 17Sverige 18Storbritannien 19Frankrike 20Nya Zeeland 21Spanien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Sverige 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sverige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5Sverige 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Källa: OECD.

3 51,1 12,0% 10,9% 6,3% 19,9% Tillverknings- Industri Övrig industri Kemisk industri Matindustri Trävaru-, massa-, pappers-, grafisk och förlagsindustri Källa: SCB. Industriproduktionens uppbyggnad Procentuell andel av industrins bidrag till BNP, 2000

4 45% 4% 17% 8% 22% Företagstjänster & fastigheter Personliga tjänster Transport & kommunikation Finansiell verksamhet Handel Källa: SCB och Almega (2000) Tjänsteproduktionens uppbyggnad Utbildning & sjukvård 4%

5 FoU-systemet och tillväxten 1.Bra utgångsläge -Sverige starkt inom IT, Bioteknik och Materialteknik -Basindustrin är bland de mest effektiva och konkurrenskraftiga i världen. -Omfattande FoU-verksamhet -Ledande vad gäller patent

6 FoU-systemet och tillväxten 2.Trots det – lägre samhällsekonomisk avkastning -Vi är inte i toppen av välfärdsligan -Andelen med högskoleutbildning är lägre än många andra länder -Nyföretagandet är svagt jämfört med andra länder

7 FoU-utgifter som andel av BNP fördelat på finansierande sektorer 1981-1999 (Source: OECD)

8 Financing sources of national R&D Percent of GDP 1999 (Source: OECD, MSTI, Vinnova)

9 Total new Science & Technology PhDs 1999 per thousand population aged 25-34. (Source: EU DG Research, Vinnova)

10 US patents (USPTO) per million population 1999-2000 (Source: EU DG Research, Vinnova)

11 European patents (EPO) per million population 1999-2000 Source: EU DG Research, Vinnova

12 Investeringar i FoU och BNP per capita inom OECD, 1999

13 Planering Finansiering Utförande Företag Industrins FoU Privat sektorOffentlig sektor Sektorsforsknings- myndigheter Forskningsinstitut Universitet och högskolor Forskningsråd Forsknings- stiftelser EU FoU- program Riksdag & regering Det svenska FoU-systemet

14 Drivkrafter i näringslivet Globalisering av FoU och produktion Ökat kunskapsinnehåll (förskjutning mot kundnära verksamhet, företagens produkter) Nätverksstrukturer och kluster Plattformstänkande Snabbare ledtider etc.

15 Näringslivets FoU-verksamhet Det behövs: Starka offentliga satsningar på forskning –säkerställa kompetens- och kunskapsförsörjning Goda forskningsmiljöer –samla forskningsresurser till strategiska områden Stärkt samverkan mellan högskola och näringsliv

16 Vad behöver göras? Viktigt att värdera arbetet med entreprenörskap mer! Viktigt se till att det finns fler goda förebilder! Tillgång på tidigt såddkapital är en förutsättning för tillväxt! Många ”avknoppningsföretag” ska vara attraktivt för ett lärosäte! Viktigt att informera rätt!

17 Brittiska erfarenheter Stark politisk vilja – och konkreta program Ökad tillgång till riskkapital Fokus och stöd från universitetsledningarna Nätverk av personer, företag och institutioner Äganderätten till forskningsresultaten

18 Oxford Isis Innovation Källa: Isis Innovation OGTOpsys Synaptica Prolysis Celoxia Avidex Oxxon Dash Nannox Abington OMIA Third Phase Mindweavers Biosignals BioSensors TolerRx OXIVA Pharma DM Bee Co. Företag grundade med stöd från Isis

19 Modell för förbättrat akademiskt entreprenörskap Core business LabbOTL Konsult verksamhet Teknikpark,inkubator starthus Det entreprenöriella universitetet Pengar Organisation Övertygelse

20 Utveckla nationell policy för kommersialisering av forskningsresultat Samverkan högskolans kärnverksamhet Stärk universitetens incitament att kommersialisera resultaten av forskning –Lärarundantaget avskaffas –Meriterings- och bedömningssystem ändras Utveckla effektiva stödstrukturer vid universitet och högskolor –Dynamiken i samverkan mellan företag, högskolor och andra aktörer –Innovativa miljöer med tillgång till riskkapital och affärskunnande

21 Hur många arbetar i nystartade företag 2000? Industrinäring12 130 Tillverkning Byggnadsverksamhet Tjänstenäring 68 680 Varuhandel, restaurang, hotell Transport o kommunikation Finansiell verksamhet o ftg tjänster Utbildning, hälsosjukvård, samhälls och personliga tjänster

22 Varför startar man företag? Arbeta självständigt29 % Förverkliga sina idéer29 % Risk för el pga arbetslöshet 8 % Behövs på arbetsmarknaden12 % Tjäna pengar17 % Annat 5 %

23 Hur många nystartade företag överlever på 3 års sikt? Etablerades % Verksamma 19972000 Industrinäring5 78465 % Tillverkning Byggnadsverksamhet Tjänstenäring 17 04655 % Varuhandel, restaurang, hotell Transport o kommunikation Finansiell verksamhet o ftg tjänster Utbildning, hälsosjukvård, samhälls och personliga tjänster

24 Starta, driva, växa Vilka företag har vuxit mest på 10 år: Källa: Ahrens Consultants Maratonlistan 2001 1.Dimension Data 2.New Wave Konfektion/textil 3.SkandiaFinans 4.Poolia Bemanning 5.Bernats Bil Bil 6.Softronics Data 7.DustinData 8.IFSData 9.EBÖVerkstad 10.Atos MedicalLäkemedel/medicinteknik 11.Riddarheims DelikatesserLivsmedel 12.CygateData

25 Tillväxtkedjan InnovationEntreprenörTillväxt

26 Entreprenöriell aktivitet 02468101214 Irland Frankrike Belgien Sverige Finland Spanien Danmark Tyskland Storbritannien Italien USA Procent av befolkningen (18-64 år) Källa: Paul Reynolds, GEM, 2000.

27 Nystartade företag 1993 - 2001 Källa: ITPS

28 Ökat entreprenörskap ! Idéer Entreprenör Tillväxt Universitet Företag Näringsdep Utb.dep Vinnova Nutek Stiftelser Individer Intressenter !!!

29 Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk E Hinder - Finansiering, Riskkapital i tidiga skeden Skattesystemet, Regler för fåmansbolag Arbetsmarknad, KNAS, Sjukfrånvaro Få affärsänglar, mm mm

30 Tillväxtkedjan Innovation Entreprenörskap Tillväxt Starta, driva, växa


Ladda ner ppt "Från forskning till nya affärer och företag. Lyftet – att föra Sverige tillbaka till den internationella välståndsligans topp 197019802000200320062011."

Liknande presentationer


Google-annonser