Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

My Generation att arbeta fram LAP/ Lokal Aktivitets Plan Matris och frågeställningar för LAP Teman till arbetsgrupperna inför arbetet med L A P, från LSG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "My Generation att arbeta fram LAP/ Lokal Aktivitets Plan Matris och frågeställningar för LAP Teman till arbetsgrupperna inför arbetet med L A P, från LSG."— Presentationens avskrift:

1 My Generation att arbeta fram LAP/ Lokal Aktivitets Plan Matris och frågeställningar för LAP Teman till arbetsgrupperna inför arbetet med L A P, från LSG Start 2009-10-12

2 Utbildning/Arbe te SamordningOutreach/Dialog Definiera övergripande mål Identifiera nuläge Vad fungerar / fungerar inte? Intressentanaly s Vilka medverkar / saknas? Problemanalys Orsak / påverkan? Definiera målsättningar och åtgärder

3 My Generation Tema samordning och hållbara strategier Ungdomsfrågor i Göteborg

4 Samordning Strategier Samordnat agerande i staden Kunskap om etableringsmönster och livsstilar Resultat och effekter av genomförda Insatser? Identifiera framgångs- faktorer och fokusområden Integrerat / tvärsektoriellt förhållningssätt Minskad segregation Ökad integration Ge unga inflytande och tillvarata potential Samverkan med närings- och föreningsliv Från LSG vid mötet 091012: Näringslivet – Flera representanter Sommarjobb Dialog – majoritetssamhället Ungdomspolitiskhandlingsprogram Ungdomsfrågor är splittrade på många ansvar Långsiktighet! Tydlig information Hur ser vägen ut till Det är sexigt att jobba Samla ihop rätt aktörer i uppdrag som är gemensamt Flytta ungdomar över staden ”blanda och ge”,Columbus, öka integrationen, våga bryta mönster Arbetsmarknadsnämnden Politisk vilja finns, pengar bestämmer Jalla jalla – GAIS ----- Arbetsmarknadsråd Arbetsförmedlingen fattas Stuprörstänkande SDN är ett hinder, inlåsningseffekter KASAM Ingen ska gå med blankt CV vid 25 års ålder

5 My Generation Tema Outreach/Dialog

6 Ömsesidig dialog Ömsesidig dialog Unga förebilder och ledare Unga förebilder och ledare Delaktighet, ansvar och förtroende Delaktighet, ansvar och förtroende Varaktighet och långsiktighet Varaktighet och långsiktighet Aktivt motverka fördomar Aktivt motverka fördomar Trygghet och tillhörighet Trygghet och tillhörighet Samarbete över gränser Samarbete över gränser Möjligheter att påverka Möjligheter att påverka Outreach och Dialog Outreach och Dialog Från LSG vid mötet 091012: Ömsesidig ANPASSNING Nya röster – Möjlighet till förståelse TILLGÄNGLIGHET Multipel problematik – psykisk ohälsa+ fysiska ”Kulturkameleonter” – Krävs mycket Föräldrar med komplicerad bakgrund – hur påverkar detta unga? Utan kontakter/Marknadsföring, hur klarar man sig Hänger på kontakter Ledare/Förebilder. Vem definierar? Hur ser bilden ut? Slås ut på många olika sätt – Tillgänglighet. Kan begränsa på väldigt många sätt Man ska vara frisk, höra hemma o s v Nätverk Hur ofta Äldre som hjälper unga? Rädsla Makt Prestige Bryta perspektiv+ mentalitet Mycket utvecklingspotential Hur få nystart? Förebild? Enligt vem? Använd IT som verktyg Olika miljöer i Göteborg Olika referensramar Det är inte ”vi” som ska bestämma + definiera Agera inte utifrån vad vi säger – Dras in först- kommer ned till ekonomi Ändras/flytande, får inte bli statiskt Översikt – Forskning Motverka. Över- bryggaFörståelse/ Fördomar. Måste grundas i befintlig forskning Inte glömma grupper ”utanför”. Speciellt vad som händer nu Fokus på avgränsad grupp Inte förminska problematiken vi har med ungdomsarbetslöshet – Måste börja bygga upp självförtroende så tidigt som möjligt Förhindra projekt-trötthet IDENTIFIERA/ MAKT-positioner AVGRÄNSA Rädda för att satsa på vissa grupper Rädda för att peka ut och stigmatisera Vi måste kunna avgränsa Gruppera - Generalisera - Bryta Gränserna Om tvingas in i grupp – Hur hantera om inte passar in. Fastnar i grupperingar

7 My Generation Tema Utbildning och Arbete Nyckelord från LSG

8 Utbildning Arbete Entreprenörskap Utbildning bättre anpassad till arbets- marknadens behov Validering/ Synliggöra kunskap Och erfarenheter som unga har. Viktigt att fråga vad unga vill och driva utvecklingen ihop Är man medveten om problembilden kan man gemensamt lösa många problem Unga drivs av lust och engagemang Viktigt att tänka på att kunskap och utveckling inte bara sker i skolans värld Skola och näringsliv i samverkan Arbeta gemensamt och i samverkan Önskad utveckling uppnås i dialog Från LSG vid mötet 091012: Anpassad inlärning – Lärande på individens nivå/takt Skolan behöver närma sig arbetslivet/ Lärarna behöver veta mera och motsatsen näringslivet om skolan Prao-platser som dörröppnare Samordning mellan stadsdelarna/ likvärdighet, ser så olika ut Övergripande v s lokal Para ihop gamla företagare med unga/ generationsväxling möjliggörs/matcha, mentorskap Bostadsbolagens roll Hitta näringslivskontakter Får inte enbart bygga på personliga nätverk/underhållssäkerhet Skapa dialog- erfarenhetsutbyte Kombinera och utbyta kunskaper Bjuda in AF:s ungdomsarbetsförmedlare Ta bort informationsbisten om vad som finns i staden. Vem jobbar med dessa frågor Ungdomsfrågor i alla områden – Röda tråden Arbetsinriktadinformation Hur tillföra detta? Viktigt Bemötande – viktigt som unga har - skaparlust


Ladda ner ppt "My Generation att arbeta fram LAP/ Lokal Aktivitets Plan Matris och frågeställningar för LAP Teman till arbetsgrupperna inför arbetet med L A P, från LSG."

Liknande presentationer


Google-annonser