Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 14 Matlab Javaexempel - sortering Fler kurser på Nada: –2D1320 Tillämpad datalogi (Tilda) –2D1210 Numeriska metoder (Numme) –2D1385 Programutvecklingsteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 14 Matlab Javaexempel - sortering Fler kurser på Nada: –2D1320 Tillämpad datalogi (Tilda) –2D1210 Numeriska metoder (Numme) –2D1385 Programutvecklingsteknik."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 14 Matlab Javaexempel - sortering Fler kurser på Nada: –2D1320 Tillämpad datalogi (Tilda) –2D1210 Numeriska metoder (Numme) –2D1385 Programutvecklingsteknik (Prutt)

2 Matlab MATrix LABoratory Interaktivt matteprogram Vektor- och matrisräkning Matematiska funktioner 2- och 3-dimensionell kurvritning Programmering

3 Variabler Inga deklarationer behövs (alla variabler blir av flyttalstyp). who visar alla variabler man använt hittills. clear tar bort alla variabler. Exempel: x = 5 »y = [1 2 3] »z = [1;2;3] »w = -5:0.2:5 »A = [1 2;3 4]

4 Operatorer Matematiska operationer är definierade även för hela vektorer/matriser. [5 4] + [1 2] blir [6 6] [54] - [1 2] blir [4 2] [5 4] * [1 2]’ blir 13 [1 2; 3 4]^2 blir [7 10;15 22]

5 Elementvisa operatorer Elementvisa operationer görs för varje element i vektorn/matrisen. [5 4].* [1 2] blir [5 8] [54]./ [1 2] blir [5 2] [5 4].^2 blir [25 16] [1 2; 3 4].^2 blir [1 4;9 16]

6 Matriser A = [3 7 2; 4 6 -3; 9 0 2] det(A) determinanten inv(A) inversen eig(A) egenvärden x = A\b lösning av ekvationssystem

7 Kurvritning Skapa en vektor med x-koordinaterna: x = 1:0.1:5;...och en med y-koordinaterna: y = x.^3+2*x-4; Rita en kurva: plot(x,y); Eller markera punkterna: plot(x,y,´*´);

8 Tredimensionella kurvor Använd meshgrid för att skapa matriser med önskade koordinater i planet: [X,Y]=meshgrid(0:0.2:3*pi,0:0.25:5*pi); Beräkna funktionsvärden för varje matrispunkt: Z=sin(X).*sin(Y); Rita kurvan: mesh(Z);

9 Kommandofiler Matlabkommandon som skrivits i en fil med namnet xxx.m exekveras i Matlab med kommandot xxx Programhuvud och variabeldeklarationer behövs inte. Alla variabler blir lokala för programmet, utom de som explicit deklarerats som globala.

10 Funktionsfiler Funktioner i Matlab kan returnera flera värden. Första raden i funktionsfilen måste se ut så här: function [utdata] = namn(indata); Exempel på funktionsanrop: [X,Y] = meshgrid(v,w); Anrop i ett uttryck: k = 12*f(x,y,z)

11 if-satser och slingor Avslutas alltid med end: if a==b... end for x=1:0.5:3while x<3...... end

12 Javaexempel:Sortering I API-klassen Arrays finns flera metoder för sortering av en array. Man kan sortera samma array på flera olika sätt. Deklarera en jämförelseklass som –implementerar gränssnittet Comparable –innehåller blott en metod compare som v isar hur objekten ska jämföras. Se foerelaesningar/exempel/Sortering.java


Ladda ner ppt "Föreläsning 14 Matlab Javaexempel - sortering Fler kurser på Nada: –2D1320 Tillämpad datalogi (Tilda) –2D1210 Numeriska metoder (Numme) –2D1385 Programutvecklingsteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser