Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Eva Müller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Eva Müller."— Presentationens avskrift:

1 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Eva Müller eva.muller@ub.uu.se Enheten för digital publicering vid UUB http://publications.uu.se

2 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Övergripande mål: ”Den elektroniska publiceringen ska ske på ett sätt som främjar maximal synlighet och långsiktig tillgänglighet. Arbetsmetodik och system för publicering ska vara resurssnåla och undvika dubblering av insatser för att bli långsiktigt hållbara”.

3 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Mål för delprojektet –Projektet ska leda till att gemensamma rutiner för överföring och lagring av dokument i det nationella digitala arkivet skapas och framtida tillgång därmed säkras. Hur? –Rekommendationer –Teknisk infrastruktur och rutiner

4 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Vem? Projektgrupp med företrädare från universitetsbibliotek och universitetsarkiv, samt KB och LIBRIS (Linköpings UB, Stockholms UB, SLU, Umeå UB, Uppsala UB)

5 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Problem –Dokument flyttas –Dokument tas bort –Innehållet i ett dokument ändras –Format som dokument lagras i är inte beständiga –Ingen garanti för att format kommer att tolkas rätt och blir möjliga att förstå i framtiden

6 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande ??? –Hur garanterar vi tillgång till dokument som vi producerar lokalt idag? –Kan vi garantera tillgången till lokalt skapade dokument även i framtiden? –Blir då dokument möjliga att läsa och förstå? –Finns det möjlighet att skapa förutsättningar för att dokument blir möjliga att använda och förstå även i framtiden? –Vilka faktorer påverkar tillgänglighet och förståelse?

7 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Intressenter –Författare Spridning av sitt intellektuella arbete –Lärosäten Översikt och spridning av egen forskning Minskade kostnader för publicering och lagring –Kungliga Biblioteket pliktleverans (tryckta böcker) frivillig leverans av elektroniska böcker

8 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Fokus långsiktig tillgänglighet –Stabil punkt för referenser (beständig identifikator) –Användning av lagringsformat som är läsbara utan tilläggsprogram och är fria från ägande –Lagring på flera geografiska platser

9 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Fokus resurssnålhet och långsiktigt hållbarhet –Gemensamma rutiner –Automatiserade arbetsflöde –En infrastruktur som stödjer utbyte av information mellan den lokala producenten och det nationella arkivet

10 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Vad som är gjort? På KB –prototyp av URN:NBN resolver –mekanism för tilldelning av URN:NBN –lösningar för mottagning av metada och fulltextfiler DiVA systemet –mekanism för tilldelning av URN:NBN lokalt –mekanism för överföring av metada och fulltextfiler  Utgångspunkt för DP2

11 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Exempel DiVA

12 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Exempel DiVA

13 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Exempel LIBRIS

14 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Exempel DiVA/OAI

15 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Hur går vi vidare? Utvärdering och inventering av prototyp och lösningar från DiVA- projektet Uppbyggnad av en infrastruktur som kan användas av alla universitet och högskolor/andra producenter

16 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Infrastruktur –Lokal producent lagrar data och dokument enligt rekommendationer: organisation av lokala arkiv miniminivå på metadata för arkivering rutiner för lagring av filer och verktyg för autenticiering –Centralt arkiv (ställer krav på levererad data) –Mekanism för adressering och identifiering (ger förutsättning för åtkomst) –Mekanism för överföring av metadata och fulltextdokument (ger garanti för åtkomst) –Register av filformat (ger information om olika format)

17 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Infrastruktur producent /arkiv vid universitet Författare Användare av dokument metadata – lokala tjänster, LIBRIS, OAI-tjänster… URN:NBN Kungliga biblioteket Arkiv (dokument och metadata) Paket överförs Resolution service uppdatering Dokument tillgänglig hos producenten Dokument icke tillg. hos producenten Formatregister

18 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Informationspaket SIP (Submission Information Package)

19 SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Bakgrundsinformation The DiVA Project - Development of an Electronic Publishing System [English] (D-Lib Magazine, (9)2003:11) http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html Archiving Workflow Between a Local Repository and the National Archive [English] (2003-08-18: ECDL 2003, Web Archives, Workshop) http://publications.uu.se/epcentre/conferences/ecdl2003/archiving_E CDL_2003.pdf http://publications.uu.se/epcentre/conferences/ecdl2003/archiving_E CDL_2003.pdf Using XML for Long-term Preservation : Experiences from the DiVA Project [English] (2003-05-22: ETD 2003: Next Steps - Electronic Theses and Dissertations Worldwide, Berlin) http://publications.uu.se/etd2003/papers/LongTermPreservation.pdf http://publications.uu.se/etd2003/papers/LongTermPreservation.pdf


Ladda ner ppt "SVEP Kungliga biblioteket 16 januari 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Eva Müller."

Liknande presentationer


Google-annonser