Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nedre luftvägsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nedre luftvägsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Nedre luftvägsinfektioner
STRAMA-utbildning AT/ST Nedre luftvägsinfektioner Bengt Ljungberg, Infektionskliniken, Lund

2 Nedre luftvägsinfektion - etiologi
Akut bronkit: Exacerbation av KOL: Pneumoni: Virus H. influenzae Pneumokocker Mykoplasma Chlamydia pneumoniae H. Influenzae Legionella Virus (influensa, RS, adeno mm) (Klebsiella pneumoniae) (Staphylococcus aureus) (Chlamydia psittaci) 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

3 Nedre luftvägsinfektion - diagnostiska hjälpmedel
Temp - feber dock ovanligt vid KOL och saknas ibland hos äldre med pneumoni. CRP - värde om det tas med en nypa salt. Vita - styrker pneumonidiagnos vid mycket höga värden, men leukopeni förekommer. Nasopharynxodling - tveksamt. Blododling - bra om pos. men är oftast neg. Lungröntgen - värdefullt men kan inte göras på alla. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

4 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Nasopharynxodling Dålig korrelation till infektionsagens längre ner i luftvägarna. Användning: Terapisvikt vid otit. Pertussis. Epidemiologisk övervakning. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

5 Nedre luftvägsinfektion - antibiotika?
Akut bronkit - nej! Exacerbation av kronisk bronkit - kanske Pneumoni - ja Influensa - nej 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

6 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

7 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Akut bronkit I regel självläkande Orsakas oftast av virus Normalt ingen antibiotikabehandling. Riklig dryck. Hostdämpande medicin till natten kan övervägas. Vid långvarig feber och/eller stigande, rejält förhöjt CRP - ompröva diagnosen 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

8 Exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Kronisk irreversibel obstruktivitet i luftrören. Exacerbationer kan utlösas av infektioner, luftföroreningar mm. ger reversibel förvärring av obstruktionen. Behandling Ska i första hand riktas mot obstruktionen. Intensifierad inhalationsterapi med bronkdilatantia. Corticosteroider per os. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

9 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) - antibiotikabehandling Många behöver ej antibiotika­behandlas. Antibiotika bör övervägas vid: samtidig feber i flera dagar. kraftigt förhöjt CRP/vita. anamnes på en kombination av dyspné + ökade sputummängder + ökad sputumpurulens. Liberalare inställning vid gravt nedsatt lungfunktion. Täck pneumokocker och H. influenzae. Växelbruk: Amimox, Doxyferm, Bactrim I undantagsfall: Tavanic, Orelox/Lorabid Behandlingstid: dagar 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

10 STRAMA-utbildning AT/ST
Haemophilus influenzae i NPH odlingar Resistensdata bygger på fynd i nasofarynxodlingar från kliniska fall i öppen vård, dvs från patienter som sökt läkare på grund av sjukdom (inte personer som screeningodlats på grund av ett utbrott). I mellersta och nordvästra Skåne ses en trend mot ökad förekomst av H influenzae som producerar betalaktamas, ett enzym som inaktiverar penicillin och amoxicillin. Även H influenzae med kromosomal betalaktamresistens samt trimsulfa resistens förefaller öka. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

11 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

12 Akut bakteriell pneumoni
Riskgrupper: Äldre Alkoholister Små barn Mortalitet 5% (av sjukhusvårdade fall) Symptom: Plötslig feber, frossa, allmänpåverkan Hosta, purulenta sputa först efter några dagar Kan också föregås av ÖLI 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

13 STRAMA-utbildning AT/ST
Invasiv pneumokocksjukdom i förhållande till ålder – USA 1998 *Rate per 100,000 population Source: Active Bacterial Core Surveillance/EIP Network 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

14 Akut bakteriell pneumoni - diagnos
Hårda rassel, ev. dämpning vid lungauskultation Rtg pulm - efter någon dag infiltrat, ev pleuravätska. Leukocytos. Ofta vita >15, mest poly. Ofta förhöjd CRP. Hög SR - efter några dagar. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

15 Akut bakteriell pneumoni - särdrag vid olika bakteriell genes
Pneumokocker - Helt dominerande! Behandlingen ska i första hand riktas mot dessa! H. influenzae - KOL-pat., små barn. Klebsiella pneumoniae - Gamla, nedgångna, KOL-pat. Vanligare vid nosokomial pneumoni. Staphylococcus aureus - Ofta hematogen spridning (sepsis från hudfokus, narkomaner), ibland som influensakomplikation. Tänk på endocardit, lungabscess! 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

16 Pneumoni - antibiotikabehandling
Förstahandsmedel: Kåvepenin 1 g x 3 Pc-allergi: Doxyferm, Ery-Max/Surlid, Dalacin H. infl.-misstanke: Amimox, Doxyferm Mykoplasma/TWAR: Doxyferm, Ery-Max/Surlid Behandlingstid: dagar 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

17 Akut bakteriell pneumoni - uppföljning
Ofta räcker det med en klinisk kontroll alt. tel.kontakt efter 4-6 v. Röntgenkontroll (6-8 veckor) om: Pat. är rökare. Pat. inte blir bra kliniskt. ”Suspekta” rtg-förändringar initialt.* Misstanke om främmande kropp.* *(ofta tidigarelagd rtg-kontroll!) 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

18 Mykoplasma och Chlamydia pneumoniae (TWAR)
Yngre (10-30 år) Smittsam - familjen - "epidemier" Inkubationstid flera veckor Symptom: Långsamt insjuknande Torrhosta - vid TWAR ofta produktiv efter hand Huvudvärk Måttlig feber - sällan vid TWAR Vid TWAR ofta svalgsmärtor, heshet, faryngit 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

19 Mykoplasma och Chlamydia pneumoniae (TWAR) - diagnos
Anamnes (ålder, insjuknande, symptombild) Hög SR (ofta >100) Normala vita Rtg pulm: spridda infiltrat (efter 4-6 d.) Serologi - antikroppar i serum (2-3 v.) (Köldagglutininer inom 1 v.) 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

20 Mykoplasma och Chlamydia pneumoniae (TWAR) - terapi
Erytromycin (Ery-Max 500 mg x 2 alt. mixtur.)/Roxitromycin (Surlid 150 mg x 2) Doxycyklin (Doxyferm 100 mg 2 x 1 x I, sedan 1 x 1 x VIII p.o.) OBS: Långvarig trötthet, andfåddhet 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

21 Ornithos (Papegojsjukan)
Chlamydia psittaci Fågelkontakt, spec. burfåglar Plötslig frossa, feber, allmänpåverkan, svår huvudvärk, måttlig torrhosta och ibland relativ bradykardi. Beh: doxycyklin (Doxyferm) 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

22 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Legionella Utlandsresor - hotell. Luftkonditionering. Rökare, män > 50 år. Immunsupprimerade, kronisk bakomliggande sjukdom. Inte vanlig diagnos i öppenvårdsmaterial. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

23 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Legionella – symptom Ofta bara hög feber och allmänpåverkan. Måttlig hosta. Gastrointestinala symptom (diarré) vanliga. Inte sällan påverkan på lever och njurar. Ibland cerebrala symptom, konfusion. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

24 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Legionella – (forts.) Diagnos: Rtg pulm: Utbredda infiltrat Serologi, odling, Legionella-antigen i urin Lever-, njurpåverkan Behandling: Azithromycin (Azitromax) alt. Levofloxacin (Tavanic) alt. Erythromycin (Ery-Max) i.v. 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

25 Viruspneumoni (pneumonit)
Vanligt hos små barn (främst RS-virus). Hos vuxna ofta blandinfektion. influensa A och B Parainfluensa Adenovirus RS-virus varicellae (svår pneumonit) 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

26 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund
Vid alla fall av onormalt förlopp av samhällsförvärvad pneumoni: Tänk på lungembolisering och lungcancer! 061024/061115 Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund


Ladda ner ppt "Nedre luftvägsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser