Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nedre luftvägsinfektioner Bengt Ljungberg, Infektionskliniken, Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nedre luftvägsinfektioner Bengt Ljungberg, Infektionskliniken, Lund."— Presentationens avskrift:

1 Nedre luftvägsinfektioner Bengt Ljungberg, Infektionskliniken, Lund

2 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Nedre luftvägsinfektion - etiologi Akut bronkit: Akut bronkit: Exacerbation av KOL: Exacerbation av KOL: Pneumoni: Pneumoni: –Virus –H. influenzae –Pneumokocker –Mykoplasma –Chlamydia pneumoniae –H. Influenzae –Legionella –Virus (influensa, RS, adeno mm) –(Klebsiella pneumoniae) –(Staphylococcus aureus) –(Chlamydia psittaci)

3 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Nedre luftvägsinfektion - diagnostiska hjälpmedel Temp - feber dock ovanligt vid KOL och saknas ibland hos äldre med pneumoni. Temp - feber dock ovanligt vid KOL och saknas ibland hos äldre med pneumoni. CRP - värde om det tas med en nypa salt. CRP - värde om det tas med en nypa salt. Vita - styrker pneumonidiagnos vid mycket höga värden, men leukopeni förekommer. Vita - styrker pneumonidiagnos vid mycket höga värden, men leukopeni förekommer. Nasopharynxodling - tveksamt. Nasopharynxodling - tveksamt. Blododling - bra om pos. men är oftast neg. Blododling - bra om pos. men är oftast neg. Lungröntgen - värdefullt men kan inte göras på alla. Lungröntgen - värdefullt men kan inte göras på alla.

4 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Nasopharynxodling Dålig korrelation till infektionsagens längre ner i luftvägarna. Dålig korrelation till infektionsagens längre ner i luftvägarna. Användning: Användning: –Terapisvikt vid otit. –Pertussis. –Epidemiologisk övervakning.

5 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Nedre luftvägsinfektion - antibiotika? Akut bronkit - nej! Akut bronkit - nej! Exacerbation av kronisk bronkit - kanske Exacerbation av kronisk bronkit - kanske Pneumoni - ja Pneumoni - ja Influensa - nej Influensa - nej

6 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

7 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Akut bronkit I regel självläkande I regel självläkande Orsakas oftast av virus Orsakas oftast av virus Normalt ingen antibiotikabehandling. Normalt ingen antibiotikabehandling. Riklig dryck. Riklig dryck. Hostdämpande medicin till natten kan övervägas. Hostdämpande medicin till natten kan övervägas. Vid långvarig feber och/eller stigande, rejält förhöjt CRP - ompröva diagnosen Vid långvarig feber och/eller stigande, rejält förhöjt CRP - ompröva diagnosen

8 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk irreversibel obstruktivitet i luftrören. Kronisk irreversibel obstruktivitet i luftrören. Exacerbationer Exacerbationer –kan utlösas av infektioner, luftföroreningar mm. –ger reversibel förvärring av obstruktionen. Behandling Ska i första hand riktas mot obstruktionen. Ska i första hand riktas mot obstruktionen. Intensifierad inhalationsterapi med bronkdilatantia. Intensifierad inhalationsterapi med bronkdilatantia. Corticosteroider per os. Corticosteroider per os.

9 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) - antibiotikabehandling Många behöver ej antibiotika­behandlas. Många behöver ej antibiotika­behandlas. Antibiotika bör övervägas vid: Antibiotika bör övervägas vid: –samtidig feber i flera dagar. –kraftigt förhöjt CRP/vita. –anamnes på en kombination av dyspné + ökade sputummängder + ökad sputumpurulens. Liberalare inställning vid gravt nedsatt lungfunktion. Liberalare inställning vid gravt nedsatt lungfunktion. Täck pneumokocker och H. influenzae. Täck pneumokocker och H. influenzae. Växelbruk: Amimox, Doxyferm, Bactrim Växelbruk: Amimox, Doxyferm, Bactrim I undantagsfall: Tavanic, Orelox/Lorabid I undantagsfall: Tavanic, Orelox/Lorabid Behandlingstid: 7-10 dagar Behandlingstid: 7-10 dagar

10 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

11 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund

12 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Akut bakteriell pneumoni Riskgrupper: Äldre Äldre Alkoholister Alkoholister Små barn Små barn Mortalitet 5% (av sjukhusvårdade fall) Symptom: Plötslig feber, frossa, allmänpåverkan Plötslig feber, frossa, allmänpåverkan Hosta, purulenta sputa först efter några dagar Hosta, purulenta sputa först efter några dagar Kan också föregås av ÖLI Kan också föregås av ÖLI

13 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Invasiv pneumokocksjukdom i förhållande till ålder – USA 1998 *Rate per 100,000 population Source: Active Bacterial Core Surveillance/EIP Network

14 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Akut bakteriell pneumoni - diagnos Hårda rassel, ev. dämpning vid lungauskultation Hårda rassel, ev. dämpning vid lungauskultation Rtg pulm - efter någon dag infiltrat, ev pleuravätska. Rtg pulm - efter någon dag infiltrat, ev pleuravätska. Leukocytos. Ofta vita >15, mest poly. Leukocytos. Ofta vita >15, mest poly. Ofta förhöjd CRP. Ofta förhöjd CRP. Hög SR - efter några dagar. Hög SR - efter några dagar.

15 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Akut bakteriell pneumoni - särdrag vid olika bakteriell genes Pneumokocker - Helt dominerande! Behandlingen ska i första hand riktas mot dessa! Pneumokocker - Helt dominerande! Behandlingen ska i första hand riktas mot dessa! H. influenzae - KOL-pat., små barn. H. influenzae - KOL-pat., små barn. Klebsiella pneumoniae - Gamla, nedgångna, KOL-pat. Vanligare vid nosokomial pneumoni. Klebsiella pneumoniae - Gamla, nedgångna, KOL-pat. Vanligare vid nosokomial pneumoni. Staphylococcus aureus - Ofta hematogen spridning (sepsis från hudfokus, narkomaner), ibland som influensakomplikation. Tänk på endocardit, lungabscess! Staphylococcus aureus - Ofta hematogen spridning (sepsis från hudfokus, narkomaner), ibland som influensakomplikation. Tänk på endocardit, lungabscess!

16 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Pneumoni - antibiotikabehandling Förstahandsmedel: Kåvepenin1 g x 3 Förstahandsmedel: Kåvepenin1 g x 3 Pc-allergi: Doxyferm, Ery-Max/Surlid, Dalacin Pc-allergi: Doxyferm, Ery-Max/Surlid, Dalacin H. infl.-misstanke: Amimox, Doxyferm H. infl.-misstanke: Amimox, Doxyferm Mykoplasma/TWAR: Doxyferm, Ery-Max/Surlid Mykoplasma/TWAR: Doxyferm, Ery-Max/Surlid Behandlingstid: 7-10 dagar

17 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Akut bakteriell pneumoni - uppföljning Ofta räcker det med en klinisk kontroll alt. tel.kontakt efter 4-6 v. Ofta räcker det med en klinisk kontroll alt. tel.kontakt efter 4-6 v. Röntgenkontroll (6-8 veckor) om: Röntgenkontroll (6-8 veckor) om: –Pat. är rökare. –Pat. inte blir bra kliniskt. –”Suspekta” rtg-förändringar initialt.* –Misstanke om främmande kropp.* *(ofta tidigarelagd rtg-kontroll!)

18 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Mykoplasma och Chlamydia pneumoniae (TWAR) Yngre (10-30 år) Yngre (10-30 år) Smittsam - familjen - "epidemier" Smittsam - familjen - "epidemier" Inkubationstid flera veckor Inkubationstid flera veckorSymptom: Långsamt insjuknande Långsamt insjuknande Torrhosta - vid TWAR ofta produktiv efter hand Torrhosta - vid TWAR ofta produktiv efter hand Huvudvärk Huvudvärk Måttlig feber - sällan vid TWAR Måttlig feber - sällan vid TWAR Vid TWAR ofta svalgsmärtor, heshet, faryngit Vid TWAR ofta svalgsmärtor, heshet, faryngit

19 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Mykoplasma och Chlamydia pneumoniae (TWAR) - diagnos Anamnes (ålder, insjuknande, symptombild) Anamnes (ålder, insjuknande, symptombild) Hög SR (ofta >100) Hög SR (ofta >100) Normala vita Normala vita Rtg pulm: spridda infiltrat (efter 4-6 d.) Rtg pulm: spridda infiltrat (efter 4-6 d.) Serologi - antikroppar i serum (2-3 v.) Serologi - antikroppar i serum (2-3 v.) (Köldagglutininer inom 1 v.) (Köldagglutininer inom 1 v.)

20 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Mykoplasma och Chlamydia pneumoniae (TWAR) - terapi Erytromycin (Ery-Max 500 mg x 2 alt. mixtur.)/Roxitromycin (Surlid 150 mg x 2) Erytromycin (Ery-Max 500 mg x 2 alt. mixtur.)/Roxitromycin (Surlid 150 mg x 2) Doxycyklin (Doxyferm 100 mg 2 x 1 x I, sedan 1 x 1 x VIII p.o.) Doxycyklin (Doxyferm 100 mg 2 x 1 x I, sedan 1 x 1 x VIII p.o.) OBS: Långvarig trötthet, andfåddhet

21 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Ornithos (Papegojsjukan) Chlamydia psittaci Chlamydia psittaci Fågelkontakt, spec. burfåglar Fågelkontakt, spec. burfåglar Plötslig frossa, feber, allmänpåverkan, svår huvudvärk, måttlig torrhosta och ibland relativ bradykardi. Plötslig frossa, feber, allmänpåverkan, svår huvudvärk, måttlig torrhosta och ibland relativ bradykardi. Beh: doxycyklin (Doxyferm) Beh: doxycyklin (Doxyferm)

22 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Legionella Utlandsresor - hotell. Utlandsresor - hotell. Luftkonditionering. Luftkonditionering. Rökare, män > 50 år. Rökare, män > 50 år. Immunsupprimerade, kronisk bakomliggande sjukdom. Immunsupprimerade, kronisk bakomliggande sjukdom. Inte vanlig diagnos i öppenvårdsmaterial. Inte vanlig diagnos i öppenvårdsmaterial.

23 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Legionella – symptom Ofta bara hög feber och allmänpåverkan. Ofta bara hög feber och allmänpåverkan. Måttlig hosta. Måttlig hosta. Gastrointestinala symptom (diarré) vanliga. Gastrointestinala symptom (diarré) vanliga. Inte sällan påverkan på lever och njurar. Inte sällan påverkan på lever och njurar. Ibland cerebrala symptom, konfusion. Ibland cerebrala symptom, konfusion.

24 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Legionella – (forts.) Diagnos: Rtg pulm: Utbredda infiltrat Rtg pulm: Utbredda infiltrat Serologi, odling, Legionella-antigen i urin Serologi, odling, Legionella-antigen i urin Lever-, njurpåverkan Lever-, njurpåverkanBehandling: Azithromycin (Azitromax) alt. Azithromycin (Azitromax) alt. Levofloxacin (Tavanic) alt. Levofloxacin (Tavanic) alt. Erythromycin (Ery-Max) i.v. Erythromycin (Ery-Max) i.v.

25 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Viruspneumoni (pneumonit) Vanligt hos små barn (främst RS-virus). Vanligt hos små barn (främst RS-virus). Hos vuxna ofta blandinfektion. Hos vuxna ofta blandinfektion. –influensa A och B –Parainfluensa –Adenovirus –RS-virus –varicellae (svår pneumonit)

26 061024/061115Bengt Ljungberg, Inf.klin., Lund Vid alla fall av onormalt förlopp av samhällsförvärvad pneumoni: Tänk på lungembolisering och lungcancer!


Ladda ner ppt "Nedre luftvägsinfektioner Bengt Ljungberg, Infektionskliniken, Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser