Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap och värden – måste vi välja? Sven-Eric Liedman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap och värden – måste vi välja? Sven-Eric Liedman."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap och värden – måste vi välja? Sven-Eric Liedman

2 Fostran och kunskaper Tidigare hette det att skolans uppgifter var fostran och kunskaper. Alltså först fostran, sedan kunskaper. Nu heter det kunskaper och värden. Först kunskaper, sedan värden. Ordningen är omkastad, men åtskillnaden består.

3 Att lära sig Lärandet innebär i sig både fostran och disciplinering. Det är därför orimligt att skilja mellan kunskaper och värden.

4 Kunskapssyn Kunskapssynen i de reformer som nu genomförs är instrumentell. Kunskaper är redskap för något annat. De ska i synnerhet ge ekonomisk vinst för samhället, företagen och den enskilde. Utilismen – nyttighetstänkandet – härskar.

5 Kunskaper och värden Behövs det inte kunskaper om värden? Kunskaper i värden? Kunskaper om värden är det inte svårt att precisera. Till exempel kan representativ demokrati sammanfattas i några principer: allmän och lika rösträtt, rösthemlighet, riksdagens och andra beslutande församlingars roll, förhållande mellan riksdag och regering etc.

6 Kunskaper i värden Demokrati är inte bara vissa former utan också ett innehåll: ett sätt att vara mot andra människor, att tolerera andras åsikter, att kunna och våga tänka annorlunda, att diskutera fritt men också insiktsfullt, att kunna vara oense men ändå komma fram till en överenskommelser…

7 Politik i det lilla och det stora Aristoteles: Människan är en politisk varelse. Det innebär att hon lever i ett samhälle och är beroende av andra människor inte bara för sin överlevnad utan för att kunna utvecklas fullt ut. Politik är inte bara det som sker i riksdag eller fullmäktigeförsamlingar. Politiker är inte bara valda representanter utan vi bör alla se oss som politiker.

8 Vad handlar politik om? Politikens föremål är människors sätt att ordna sådana gemensamma angelägenheter som inte hör till den privata sfären. Politiken sätter ramar för det privata liksom för arbetslivet, ekonomin och de sociala och kulturella förhållandena.

9 Friheten – ett annat värde Skillnaden mellan friheten från och friheten till Skillnaden mellan frihet och valfrihet Den valfrihet som är väsentlig: friheten att välja sina egna val

10 Att ställa sig frågande inför Värdegrundens fras om rötterna i kristen tradition och västerländsk humanism bör betraktas med skepsis. Orden snävar in betydelsen alltför mycket i en skola som ska vara till för alla – även de nya svenskar med rötter någon annanstans.

11 Diane Ravitch The Death and Life of the Great Americal School System: Hos Testing and Choice Are Undermining Education (New York 2010)


Ladda ner ppt "Kunskap och värden – måste vi välja? Sven-Eric Liedman."

Liknande presentationer


Google-annonser