Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG."— Presentationens avskrift:

1 HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG

2 ENKELT BILJETTKÖP VÄLJ DESTINATIONS- ELLER TILLVALSKNAPP

3 KRISTIANSTAD VÄLJ BILJETTYP Trycker på Kristianstad

4 KRISTIANSTAD VUXEN/KLASS 2 PRIS MED RABATT: 17:60 PRIS UTAN RABATT: 22:00 MATA IN KORT Trycker på ENKEL/VUXEN/KLASS 2

5 KRISTIANSTAD VUXEN/KLASS 2 PRIS: 22:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR! Matar in sitt betalkort (maskinen känner av om det är rabatt- eller betalkort)

6 KRISTIANSTAD VUXEN/KLASS 2 PRIS: 22:00 TRYCK BILJETT/KVITTO

7 TUR OCH RETUR BILJETTKÖP VÄLJ DESTINATIONS- ELLER TILLVALSKNAPP

8 Trycker på Köpenhamn KÖPENHAMN VÄLJ BILJETTYP

9 Trycker på TUR OCH RETUR/VUXEN/KLASS 2 KRISTIANSTAD-KÖPENHAMN-KRISTIANSTAD TUR OCH RETUR/VUXEN/KLASS 2 PRIS MED RABATT: 224:00 PRIS UTAN RABATT: 280:00 MATA IN KORT

10 Matar in sitt betalkort (maskinen känner av om det är rabatt- eller betalkort) KRISTIANSTAD-KÖPENHAMN-KRISTIANSTAD TUR OCH RETUR/VUXEN/KLASS 2 PRIS: 280:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

11 KRISTIANSTAD-KÖPENHAMN-KRISTIANSTAD TUR OCH RETUR/VUXEN/KLASS 2 PRIS: 280:00 TRYCK BILJETT/KVITTO

12 EXTRA BILJETT VÄLJ DESTINATION Trycker på EXTRA BILJETT

13 KRISTIANSTAD VÄLJ BILJETTYP Trycker på knappen KRISTIANSTAD

14 KRISTIANSTAD VUXEN/KLASS 2 PRIS MED RABATT: 17:60 PRIS UTAN RABATT: 22:00 TRYCK OK FÖR ATT VÄLJA NÄSTA BILJETT ELLER MATA IN KORT Trycker på ENKEL/VUXEN/KLASS 2

15 Trycker på OK VÄLJ DESTINATION

16 Trycker på knappen KRISTIANSTAD KRISTIANSTAD VÄLJ BILJETTYP

17 Trycker på ENKEL/STUDENT/UNGDOM/PENSIONÄR/KLASS 2 KRISTIANSTAD STUDENT/UNGDOM/PENSIONÄR/KLASS 2 PRIS MED RABATT: 8:80 PRIS UTAN RABATT: 11:00 TRYCK OK FÖR ATT VÄLJA NÄSTA BILJETT ELLER MATA IN KORT

18 Matar in Rabattkort (maskinen känner av om det är rabatt- eller betalkort.) KRISTIANSTAD STUDENT/UNGDOM/PENSIONÄR/KLASS 2 TOTALT PRIS: 26:40 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

19 KRISTIANSTAD STUDENT/UNGDOM/PENSIONÄR/KLASS 2 TOTALT PRIS: 26:40 TRYCK BILJETT/KVITTO

20 Kontroll av Kustpilenkort MATA IN KUSTPILENKORT (Både Rabattkort och Periodkort finns) Trycker på KONTROLL AV KUSTPILENKORT

21 Stoppar in Kustpilenkortet i kortläsaren. Kortet åker ut. PERIODKORTANTAL DAGAR KVAR: 2 RABATTKORTKVARSTÅENDE SUMMA: 41:00

22 Kontroll av Kustpilenkort (om man har Periodkort) Trycker på KONTROLL AV KUSTPILENKORT. MATA IN KUSTPILENKORT

23 Stoppar in Kustpilenkortet i kortläsaren. Kortet åker ut PERIODKORTANTAL DAGAR KVAR: 2

24 Kontroll av Kustpilenkort (om man har Rabattkort) Trycker på KONTROLL AV KUSTPILENKORT MATA IN KUSTPILENKORT

25 Stoppar in Kustpilenkortet i kortläsaren. Kortet åker ut. RABATTKORTKVARSTÅENDE SUMMA: 41:00

26 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns både Rabattkort och Periodkort på Kustpilenkortet. Periodkortet ska fyllas på som finns på chipet. Det alternativ som fanns innan lagras i chipet och ges som förslag i displayen. Kunden väljer det förvalda alternativet i detta fall.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

27 Matar in korten. PERIODKORT TRYCK OK ELLER FEL/ÄNDRA

28 Trycker OK PERIODKORT: KRISTIANSTAD-MALMÖ PRIS: 850:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

29 Trycker BILJETT/KVITTO PERIODKORT: KRISTIANSTAD-MALMÖ PRIS: 850:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

30 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns både Rabattkort och Periodkort på Kustpilenkortet. Periodkort ska fyllas på som finns på chipet. Det alternativ som fanns innan lagras i chipet och ges som förslag i displayen. Kunden ska välja ny sträcka och trycker därför fel/ändra.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

31 Matar in korten PERIODKORT: TRYCK OK ELLER FEL/ÄNDRA

32 Trycker OK PERIODKORT: SÖLVESBORG-RONNEBY PRIS: 500:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

33 Trycker FEL/ÄNDRA PERIODKORT: VÄLJ FRÅN STATION

34 Trycker på Kristianstad PERIODKORT: KRISTIANSTAD VÄLJ DESTINATION

35 Trycker på Malmö PERIODKORT: KRISTIANSTAD-MALMÖ PRIS: 850:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

36 Trycker BILJETT/KVITTO PERIODKORT: KRISTIANSTAD-MALMÖ PRIS: 850:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

37 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns både Rabattkort och Periodkort på Kustpilenkortet. Rabattkort ska fyllas på som finns på chipet. Kunden väljer det förvalda alternativet i detta fall med 300 kronor.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

38 Matar in korten PERIODKORT: TRYCK OK ELLER FEL/ÄNDRA

39 Trycker FEL/ÄNDRA RABATTKORT: TRYCK OK ELLER FEL/ÄNDRA

40 Matar in korten RABATTKORT: LADDA 300:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

41 Trycker på BILJETT/KVITTO RABATTKORT: LADDA 300:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

42 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns både Rabattkort och Periodkort på Kustpilenkortet. Rabattkort ska fyllas på som finns på chipet. Kunden vill ladda med ny summa än 300 kronor som ges som förslag. Trycker på fel/ändra) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

43 Matar in korten PERIODKORT TRYCK OK ELLER FEL/ÄNDRA

44 Trycker FEL/ÄNDRA RABATTKORT TRYCK OK ELLER FEL/ÄNDRA

45 Trycker OK RABATTKORT: LADDA 300:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

46 Trycker på FEL/ÄNDRA RABATTKORT: LADDA 400:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

47 Trycker på FEL/ÄNDRA RABATTKORT: LADDA 500:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

48 Trycker på BILJETT/KVITTO RABATTKORT: LADDA 500:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

49 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns endast Rabattkort på Kustpilenkortet. Rabattkort ska fyllas på som finns på chipet. Kunden vill ladda med det förvalda alternativet, 300 kronor som ges som förslag.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

50 Matar in korten RABATTKORT: LADDA 300:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

51 Trycker på BILJETT/KVITTO RABATTKORT: LADDA 300:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

52 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns endast Rabattkort på Kustpilenkortet. Rabattkort ska fyllas på som finns på chipet. Kunden vill ladda med nytt alternativ än 300 kronor som ges som förslag.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

53 Matar in korten RABATTKORT: LADDA 300:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

54 Trycker på FEL/ÄNDRA RABATTKORT: LADDA 400:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

55 Trycker på BILJETT/KVITTO RABATTKORT: LADDA 400:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

56 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns endast Periodkortet på Kustpilenkortet. Kunden vill ladda med det förvalda alternativet. Informationen om tidigare resa finns lagrad i chipet och det är den som visas på displayen i detta fall.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

57 Matar in korten PERIODKORT: SÖLVESBORG-RONNEBY PRIS: 500:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

58 Trycker på BILJETT/KVITTO PERIODKORT: SÖLVESBORG-RONNEBY PRIS: 500:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

59 LADDA/FYLLA PÅ KORT (I detta fall finns endast Periodkortet på Kustpilenkortet. Kunden vill ladda med en ny sträcka. Informationen om tidigare resa finns lagrad i chipet och det är den som visas på displayen i detta fall, kunden trycker på fel/ändra för att välja ny sträcka.) Trycker på LADDA/FYLLA PÅ KORT MATA IN KUSTPILEN- OCH BETALKORTET

60 Matar in korten PERIODKORT: SÖLVESBORG-RONNEBY PRIS: 500:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

61 Trycker på FEL/ÄNDRA PERIODKORT: VÄLJ FRÅN STATION

62 Trycker på Kristianstad PERIODKORT: KRISTIANSTAD VÄLJ DESTINATION

63 Trycker på Malmö PERIODKORT: KRISTIANSTAD-MALMÖ PRIS: 850:00 TRYCK BILJETT/KVITTO ELLER FEL/ÄNDRA

64 Trycker BILJETT/KVITTO PERIODKORT: KRISTIANSTAD-MALMÖ PRIS: 850:00 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

65 TILLKÖP Trycker på TILLKÖP VÄLJ FRÅN STATION

66 Trycker på Kristianstad VÄLJ DESTINATION KRISTIANSTAD

67 Trycker på Malmö KRISTIANSTAD-MALMÖ VÄLJ BILJETTYP

68 Trycker på ENKEL/VUXEN/KLASS 2 KRISTIANSTAD-MALMÖ VUXEN/KLASS 2 PRIS MED RABATT: 65:60 PRIS UTAN RABATT: 82:00 MATA IN KORT

69 Matar in kort. (Maskinen känner av om det är rabatt eller betalkort) KRISTIANSTAD-MALMÖ VUXEN/KLASS 2 PRIS: 65:60 VÄNTA! KONTROLL PÅGÅR!

70 Trycker på BILJETT/KVITTO KRISTIANSTAD-MALMÖ VUXEN/KLASS 2 PRIS: 65:60 TRYCK FÖR BILJETT/KVITTO!


Ladda ner ppt "HÄNDELSEFÖRLOPPET I DISPLAYEN UNDER INTERAKTIONENS GÅNG."

Liknande presentationer


Google-annonser