Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen av den kliniska forskningen. Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen av den kliniska forskningen. Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register,"— Presentationens avskrift:

1 Utredningen av den kliniska forskningen

2 Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register, biobanker Patientförtroende Industri + + + + Bristande kvalitet Svag rekrytering tidsbrist Svag implementeringBristande samverkan Kortsiktighet - - - -

3 Utredningen av den kliniska forskningen Kvalitetsuppföljning och utvärdering Forskarskolor Ämnesråd för medicin och hälsa Ökade resurser till medicinsk forskning –Universiteten –Strategiska områden – Infrastruktur Vad är gjort – Forskningspropositionen 2008

4 Utredningen av den kliniska forskningen Forskning lönar sig Wellcome Trust -UK39% … men tar tid 17 år (medeltid) utveckling av forskning-effekt i vården

5 Utredningen av den kliniska forskningen Några sammanfattande synpunkter från internationella utvärderingen Ett tydligt gap mellan forskning och sjukvård Långsiktig gemensam strategi för forskning saknas Det regionala perspektivet måste vidgas - mer nationellt och internationellt Sen och otydlig forskarkarriär MD/PhD Förbättra infrastruktur Förbättra samverkan med industrin Brist på akademiskt ledarskap

6 Utredningen av den kliniska forskningen Aktuella åtgärdsförslag Bättre rekrytering och karriärmöjligheter Utveckla translationella forsknings- och kunskapscentra inom olika områden Nationell fond för finansiering av klinisk behandlingsforskning (250 + 250 mnkr) Samverkansgrupp för Akademisk Medicinsk behandlingsforskning Utveckla Universitetsmedicinska Centra (UMC) med tydlig gemensam ledning för utbildning- forskning-sjukvård (500 mnkr)

7 Utredningen av den kliniska forskningen Rekrytering och Karriär Tydliggör forskningsperspektivet i grundutbildningen Integrera forskarutbildning i grund- specialist och vidareutbildningen Inrätta tjänster där forskning och kliniskt arbete ingår

8 Utredningen av den kliniska forskningen Forskningsprocessen och finansieringsprioritering Grundforskning Exp & klin forskning Kliniska prövningar Implemen- tering Uppföljning Finansiärer Universitet++++ Vetenskapsrådet+++++ ALF/FoU+++++ Stiftelser,fonder+++++ VINNOVA+++ Industri+ +++ EU++++ + HTATranslation

9 Utredningen av den kliniska forskningen Kliniska prövningar Antal industrisponsrade kliniska prövningar har minskat med 20% senaste året Antal osponsrade kliniska prövningar har minskat med 20% senaste åren Antal patienter i kliniska läkemedelsprövningar har minskat med 50% sedan 2003

10 Utredningen av den kliniska forskningen Resurs f ö r stimulering av oberoende klinisk behandlingsforskning Studera nya metoder och behandlingar Implementering i vården 500 mkr/år, varav 250 mkr nya resurser från staten SBU, Socialstyrelsen, SKL, LV, patientorganisationer medverkar i identifiering av kunskapsluckor Flera finansiärer/intressenter –Forskningsråd, Stiftelser –Sjukvården –Universitet –Patientorganisationer –Industrin

11 Utredningen av den kliniska forskningen Samarbetsgrupp för Akademisk Medicinsk behandlingsforskning i Sverige (SAMS) En grupp för samverkan mellan aktörer inom klinisk behandlingsforskning - sjukvård, industri, akademi Underlätta samverkan, planering, rekrytering och implementering Leds av akademiska forskare inom olika ämnesområden

12 Utredningen av den kliniska forskningen

13 Universitetsmedicinska Centra - UMC Utveckla sex regionala UMC med gemensamt ansvar för sjukvård-forskning-undervisning Detta uppdrag finns vid dagens universitetssjukhus men dessa fungerar i stället som ett regionsjukhus Stimulera translationell forskning, jfr Imperial College(UK) och UMC i Nederländerna Regionala kunskapscentra Gemensam ledning från landsting och universitet Ny driftform – i första hand bolag med stat och landsting som ägare

14 Utredningen av den kliniska forskningen Universitetsmedicinskt centra Regionala forskningscenter LänssjukvårdPrimärvårdRegionsjukvård Sjukvård Forskning Utbildning Styrelse Chef Forsknings- ansvarig (FoU) Sjukvårds- ansvarig Utbildnings- ansvarig Division Universitet (Staten)Landsting Klinik Industri Regionala forskningscenter LänssjukvårdPrimärvårdRegionsjukvård Sjukvård Forskning Utbildning Styrelse Chef Forsknings- ansvarig (FoU) Sjukvårds- ansvarig Utbildnings- ansvarig Division Universitet (Staten)Landsting Klinik Industri Universitetsmedicinskt Centrum

15 Utredningen av den kliniska forskningen Bolagsmodell Ny driftform – i första hand bolag med stat och landsting som ägare Skapar fastare former än förvaltningsmodellen Tydligt ansvar och ledarskap Flexibel organisation, friare roll som passar om/när universiteten får en friare roll Attraktiv samarbetspartner för industri, donatorer och inom EU


Ladda ner ppt "Utredningen av den kliniska forskningen. Brister och möjligheter Klinisk forskningHälso- och sjukvård Utbildning ForskningstraditionGod sjukvård Register,"

Liknande presentationer


Google-annonser