Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.rfsl.se/equal. PROJEKTOMRÅDE: Kommunala verksamheter med fokus på förskola o äldreomsorg PARTNERS: LO, SKTF, Kommunal, RFSL PROJEKTTID: Fas 2: maj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.rfsl.se/equal. PROJEKTOMRÅDE: Kommunala verksamheter med fokus på förskola o äldreomsorg PARTNERS: LO, SKTF, Kommunal, RFSL PROJEKTTID: Fas 2: maj."— Presentationens avskrift:

1 www.rfsl.se/equal

2 PROJEKTOMRÅDE: Kommunala verksamheter med fokus på förskola o äldreomsorg PARTNERS: LO, SKTF, Kommunal, RFSL PROJEKTTID: Fas 2: maj 2002 - dec 2004 VISION: Alla homo- och bisexuella medarbetare ska kunna vara öppna och behandlas jämlikt www.rfsl.se/equal

3 MÅLGRUPPER: 1 -Kommunala arbetsgivare och arbetstagare 2 -Homo- och bisexuella arbetsgivare och arbetstagare 3 -Brukaren/kunden METODER: - Ny forskning - Nya utbildningsverktyg - Information/utbildning internt och externt - Stöd till kommuner och organisationer www.rfsl.se/equal

4 ”TRE-STEGS-RAKETEN”: 1 -Info till alla kommuner och fack 2 -Samarbete med ca 15 kommuner 3 -Fördjupat samarbete med tre kommuner FORSKNINGEN: - Karlstads universitet, Jämställdhetscentrum - Arbetslivsinstitutet www.rfsl.se/equal

5 EQUAL SEXUALITIES AT WORK Sexual and Gender Minorities at Work (Finland) Enabling Safety for LesBiGay Teachers (Nederländerna) Homosexuals and Bisexuals in the Care System (Sverige) Normgiving Diversity (Sverige) Forskning Utveckling av ”Metodbok” Påverkan på EU-nivå www.rfsl.se/equal

6 HISTORIK 1944Avkriminalisering i Sverige - både män och kvinnor 1970-Den homosexuella frigörelsen 1978Samma åldersgräns för homosexuella relationer som för heterosexuella 1979Socialstyrelsen tar bort sjukdomsstämpeln 1987Diskrimineringsförbud 1988Sambolag 1995Partnerskapslag 1999HomO-lagen och HomO 2003Lagen om hets mot folkgrupp 2003Nya adoptionslagar www.rfsl.se/equal

7 Tidigare studier med koppling till arbetslivet 23% är tveksamma eller negativa till att anställa en homosexuell person [Platsjournalen 1998] 28% är tveksamma eller negativa till att arbeta tillsammans med en homosexuell person [FHI 2002] 40% är tveksamma eller negativa till att homo- sexuella personer bör arbeta med barn [FHI 2002] Uppfattningar och värderingar www.rfsl.se/equal

8 Forskning i samarbete mellan ”Homo- och bisexuella i omsorgen” och ”Normgivande mångfald: Homosexuellas villkor i arbetslivet Karlstads universitet på uppdrag av projekten Kvalitativ studie Arbetsvillkor och utsatthet Arbetslivsinstitutet på uppdrag av Näringsdepartementet och i samarbete med projekten Kvantitativ studie Ny forskning 2003 www.rfsl.se/equal

9 Arbetslivsinstitutet: Populationsurval, branschurval, riktat urval till organisationer Frågor om arbetsvillkor till både hetero-, homo- och bisexuella Frågor om öppenhet, skäl till att inte vara öppen, om diskriminering mm 13 681 enkätsvar, totalt ca 50 % svarsfrekvens Karlstads universitet: Djupintervjuer med utvalda homosexuella inom polis, försvar, kyrka, förskola, äldreomsorg Fokusgrupper med nyckelpersoner från branscherna Ny forskning 2003 www.rfsl.se/equal

10 Arbetsvillkor och utsatthet Arbetslivsinstitutet 2003 FRÅGOR OM ÖPPENHET Inte öppen mot arbetskamrater 25 % av alla homo- och bisexuella 50 % i populations- och branschurvalet Inte öppen mot kunder/brukare 93 % inom förskolan 85 % kvinnor, 88 % män inom kyrkan www.rfsl.se/equal

11 Arbetsvillkor och utsatthet Arbetslivsinstitutet 2003 FRÅGOR OM FÖRDOMAR ”Vissa av mina arbetskamrater har fördomar om homo- och bisexuella kvinnor och män” Ca hälften av de homo- och bisexuella instämmer helt eller delvis 26 % kvinnor, 33 % män av de heterosexuella instämmer helt eller delvis www.rfsl.se/equal

12 Arbetsvillkor och utsatthet Arbetslivsinstitutet 2003 SKILLNADER I UPPLEVELSER… Nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella i allmänhet förekommer på arbetsplatsen: 28 % av de homo- och bisexuella kvinnorna svarar ja 8 % av de heterosexuella kvinnorna svarar ja Männen: 25 % resp 15 % Stor skillnad mellan mansdominerade resp kvinnodominerade yrken… www.rfsl.se/equal

13 Arbetslivsinstitutet och Karlstads universitet 2003 SLUTSATSER Stora skillnader i upplevelser hetero / homo & bi Stor andel är inte öppna Genusperspektiv är nödvändigt vid analysen www.rfsl.se/equal

14 LAGSTIFTNING Regeringsformen Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Brottsbalken www.rfsl.se/equal

15 Rapport på uppdrag av Skolverket 2003 www.rfsl.se/equal 82 % av eleverna: homosexuella relationer hade aldrig eller enbart någon enstaka gång tagits upp då de arbetat med sex- och samlevnadsundervisning I de fall ämnet hade tagits upp, angav 20 % av eleverna att homo- och bisexuella relationer inte beskrivits som likvärdiga En majoritet av eleverna angav också att man i sex av sju nämnda skolämnen aldrig uppmärksammat homosexualitet. (Samhällskunskap, Historia, Svenska, Biologi, Religionskunskap, Socialkunskap, Psykologi)

16 Exempel på skrivningar i biologiböcker www.rfsl.se/equal "Vuxna homosexuella söker sig ofta en partner hos ungdomar av samma kön. Ett sådant förhållande kan bli ett stort problem för en ung människa. Det kan leda till framtida störningar i den egna sexualiteten." Biologi för grundskolans senare årskurser LPO 94. Linnman m.fl, Liber, 2001 (1:a uppl) "Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år.” Fördjupningsboken 2-3 Biologi, Andréasson m.fl, Natur & Kultur, 1989 Se RFSL Ungdoms kartläggning: www.rfslungdom.se

17 Ett exempel ur verkligheten…? www.rfsl.se/equal Se skriften ”Tystnadens tyranni” från HomO: www.homo.se

18 FRITT FRAM Ett utbildningsverktyg i samarbete mellan - Homo- och bisexuella i omsorgen - Normgivande mångfald - HomO INNEHÅLLER - Kursbok - Video - CD-rom - Handledning www.rfsl.se/equal Beställ på: www.frittfram.se


Ladda ner ppt "Www.rfsl.se/equal. PROJEKTOMRÅDE: Kommunala verksamheter med fokus på förskola o äldreomsorg PARTNERS: LO, SKTF, Kommunal, RFSL PROJEKTTID: Fas 2: maj."

Liknande presentationer


Google-annonser