Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Operatorer Flödeskontroll Primitiva datatyperKlasser i API och egna klasser int double byte float char boolean short long String BufferedReader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Operatorer Flödeskontroll Primitiva datatyperKlasser i API och egna klasser int double byte float char boolean short long String BufferedReader."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 3 Operatorer Flödeskontroll

3 Primitiva datatyperKlasser i API och egna klasser int double byte float char boolean short long String BufferedReader InputStreamReader … Datatyper

4 + x + y+=x += 2, x += y -y – x-=x -= 3, x -= y *x * y!!isEmpty /x / y*=x *= 2, x *= y ++x++ eller ++x/=X /= 2, x /= y --y-- eller --y&&Betyder och %x % y||Betyder eller ==x == y !=x != y OpExempelOpExempel Operatorer

5 % (modulo) beräknar det som blir kvar av en division int tal1 = 25; int tal2 = 29; int resultat = tal2 % tal1; // resultat får värdet ? resultat = tal1 % tal2; // resultat får värdet ? lika = (tal1== tal2); //lika får värdet ? lika = (tal1 != tal2); //lika får värdet ? lika= !lika; // lika får värdet ? Negations operatorn ! Boolean lika = false; jämförelse operatorer == och != int tal1 = 25; int tal2 = 35; boolean lika;

6 Operatorer jämförelse operatorer =, int tal1 = 25; int tal2 = 35; int tal3 = 25; boolean lika; lika = (tal1 = tal2); //lika får värdet ? lika = (tal1 = tal3); //lika får värdet ? lika = (tal1 tal2); //lika får värdet ?

7 Följande deklarationer är givna. Ange resultatet för varje deluppgift. int w = 10; int y = 3; a. w%y b. y %w c. y %2 Uppgift 1

8 if if-else for sats while sats do-while sats Flödeskontroll-satser

9 En if-sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) Tex: if (villkor-sats) uttryck; if-sats Villkor Uttryck Kod efter if satsen... falskt sant

10 if ( bokPris > 500 ){ System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); } bokPris>500 System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); Kod efter if satsen... falskt sant

11 En if-else sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) 4. else 5. uttryck (statement) Tex: if (villkor-sats) uttryck1 else uttryck2 if-else sats Villkor uttryck1 Kod efter if-else... falskt sant uttryck2

12 if ( bokPris > 500 ) System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); else System.out.println(”billig bok, jag köper”); bokPris>500 System.out.println(”dyr…”); Kod efter if-else... falskt sant System.out.println(”billig…”);

13 for-sats består av följande delar 1.for 2.(A;B;C) A är oftast deklaraton och initiering av veriabel B är ett villkor-sats (Condition) C oftast är en stegning-sats 3. uttryck (statement) for sats for ( int i=0 ; i< 10; i++ ) { System.out.println(”Java är enkelt”); }

14 while-sats består av följande delar: 1. while 2. Villkor-sats (condition) 3. uttryck (statement) while sats int i=0; while (i<10) { System.out.println(”programmering är kul”); i++; }

15 Modell för for- och while-sats falskt sant Villkor uttryck... kod före for eller while Kod efter for eller while...

16 Modell för loop falskt Kod efter for eller while... i<10 System.out.println(”hej”); i++; int i=0; sant i = 0i = 1i = 2i = 3i = 4i = 5i = 6i = 7i = 8i = 9i = 10


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Operatorer Flödeskontroll Primitiva datatyperKlasser i API och egna klasser int double byte float char boolean short long String BufferedReader."

Liknande presentationer


Google-annonser