Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Mål för delprojektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Mål för delprojektet."— Presentationens avskrift:

1 SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Mål för delprojektet Projektet ska leda till att gemensamma rutiner för överföring och lagring av dokument i det nationella digitala arkivet skapas och framtida tillgång därmed säkras. Hur? Rekommendationer Teknisk infrastruktur och rutiner

2 SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Fokus långsiktig tillgänglighet –Stabil punkt för referenser (beständig identifikator) –Användning av lagringsformat som är läsbara utan tilläggsprogram och är fria från ägande –Lagring på flera geografiska platser

3 SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Fokus resurssnålhet och långsiktigt hållbarhet –Gemensamma rutiner –Automatiserade arbetsflöde –En infrastruktur som stödjer utbyte av information mellan den lokala producenten och det nationella arkivet

4 SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Infrastruktur –Lokal producent lagrar data och dokument enligt rekommendationer: organisation av lokala arkiv miniminivå på metadata för arkivering rutiner för lagring av filer och verktyg för autenticiering –Centralt arkiv (ställer krav på levererad data) –Mekanism för adressering och identifiering (ger förutsättning för åtkomst) –Mekanism för överföring av metadata och fulltextdokument (ger garanti för åtkomst) –Register av filformat (ger information om olika format)

5 SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Bakgrundsinformation The DiVA Project - Development of an Electronic Publishing System [English] (D-Lib Magazine, (9)2003:11) http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html Archiving Workflow Between a Local Repository and the National Archive [English] (2003-08-18: ECDL 2003, Web Archives, Workshop) http://publications.uu.se/epcentre/conferences/ecdl2003/archiving_E CDL_2003.pdf http://publications.uu.se/epcentre/conferences/ecdl2003/archiving_E CDL_2003.pdf Using XML for Long-term Preservation : Experiences from the DiVA Project [English] (2003-05-22: ETD 2003: Next Steps - Electronic Theses and Dissertations Worldwide, Berlin) http://publications.uu.se/etd2003/papers/LongTermPreservation.pdf http://publications.uu.se/etd2003/papers/LongTermPreservation.pdf


Ladda ner ppt "SVEP Nordiskt möte 5-6 oktober 2004 Eva Müller Uppsala universitetsbibliotek Tillgänglighet nu och i framtiden DP2: Långtidsbevarande Mål för delprojektet."

Liknande presentationer


Google-annonser