Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-02BILD 1 Vägen till ny organisation Utbildningsdag för landstingsfullmäktige den 13 februari 2008 Bakgrund och process sett ur en tjänstemans perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-02BILD 1 Vägen till ny organisation Utbildningsdag för landstingsfullmäktige den 13 februari 2008 Bakgrund och process sett ur en tjänstemans perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 2015-06-02BILD 1 Vägen till ny organisation Utbildningsdag för landstingsfullmäktige den 13 februari 2008 Bakgrund och process sett ur en tjänstemans perspektiv

2 2015-06-02BILD 2 Bakgrund 1999 Ekonomin försämrades snabbt Osthyveln räckte inte till Konkreta uppdrag i landstingsplanen 2000 Direktions- och förvaltningsorganisationen förlamade (revirbevakning) Landstingsdirektören utan befälsrätt Medicinska samordningsgrupper lyckades inte Svag verksamhetsstyrning i ett länsperspektiv - Politiska krav fanns, men inga muskler Behov av bättre nyttjande av resurserna i ett landstingsperspektiv

3 2015-06-02BILD 3 Landstingsplanen 2000 Översyn av - Hälso- och sjukvården (Utmaningen) - Folktandvården - Serviceområdet - Principer för styrning och ledning - Politisk organisation - Administrativ organisation - Organisationens arbetssätt I arbetet beaktas - Kommundelegationen - Nationella handlingsplanen

4 2015-06-02BILD 4 Ny politisk och administrativ organisation - Genomförande Arbetet startade i augusti 2000 Beslut i landstingsstyrelsen om principerna 9 november 2000. Ny politisk organisation från 1 januari 2001. Ny driftorganisation från 1 juni 2001. (bemannad och delvis omlokaliserad, genomfört i augusti 2001) Men!!!!!!!! Utan förarbete hade det inte gått = Utmaningen

5 2015-06-02BILD 5 Framgångsfaktorer Tillräckligt krismedvetande - Om bristerna i verksamhetsstyrningen - Om ekonomin - Om behovet av förändring Förarbete i Utmaningen = förståelse (t o m uppbackning i professionen) Stark organisation för förberedelser och genomförande Snabbt genomförande

6 2015-06-02BILD 6 Helhetssyn, flexibilitet och samverkan Det som är bäst för landstinget totalt ska alltid väga tyngre än det som är bra för den enskilda verksamheten Översynen omfattar nivån mellan den politiska organisationen och den operativa verksamheten, d v s främst cheferna

7 2015-06-02BILD 7 Lokal samordning Division Ekonomiska resurser och medicinsk styrning i länet Ekonomiska resurser och medicinsk styrning i länet Ekonomiska resurser och medicinsk styrning i länet Ekonomiska resurser och medicinsk styrning i länet Geografiska områden Principer för styrning

8 2015-06-02BILD 8 Många synpunkter Arbetet med Utmaningen Synpunkter från chefer Synpunkter från fackliga organisationer Synpunkter från politiker Synpunkter från enskilda anställda Utvärdering av arbetet i de medicinska samordningsgrupperna

9 2015-06-02BILD 9 Bedömda fördelar med ny organisation Patientperspektiv på verksamheten Länsperspektiv på den medicinska verksamheten Bättre samarbete mellan verksamheter i länet Samordning av verksamheter Revirtänkande kan brytas

10 2015-06-02BILD 10 Viktiga förutsättningar för framgång Patientperspektiv från verksamheternas sida Tydligt ledarskap på alla nivåer Acceptans för chefer med länsansvar. Uppbackning från medicinska professionen och verksamheten i övrigt Snabbt införande

11 2015-06-02BILD 11 Administration Sparkrav 25 mkr Ca 90 personer blev övertaliga, men få uppsägningar Förändringen genomfördes med råge Två stora förändringar - Förvaltningsadministrationerna upphörde - Gemensam administrativ service för löner och fakturahantering infördes (Boden) Lokalt administrativt stöd kvar lokalt (men i efterhand för mycket resurser) Koncentration av den administrativa ledningen till landstingshuset

12 2015-06-02BILD 12 Vad har skett på vägen? Utvärdering av politisk organisation och driftorganisation Inga förändringar i den politiska organisationen (men oppositionen har föreslagit förändringar) Inga större förändringar i driftorganisationen, men………

13 2015-06-02BILD 13 Vad har skett på vägen? Förändringar i administrationen - Lokala staberna upplösta och resurserna ingår numera i divisionsstaberna. - Funktionsansvaret uttrycks tydligare. - Platsansvariga har fått ny roll och kallas nu platschefer. Arbetar med intern samordning på sjukhusen samt med lokalfrågor och katastrof och beredskapsfrågor. - Ytterligare reducering av administrativa befattningar har skett (ffa assistentnivå)

14 2015-06-02BILD 14 Vad har skett på vägen? I vårdverksamheten - Länskliniker har införts liksom kust- och inlandskliniker - Primärvården har infört en ny budgetfördelningsmodell och en regionindelning (som diskuterades redan 2001) - Ansvaret för AT-läkarna har förts till en division (från lokala staber). - Samt en mängd aktiviteter för att förbättra och utveckla vårdverksamheten.

15 2015-06-02BILD 15 Erfarenhter Den snabba processen var bra. Analysen av administrationen var bristfällig. - Särskilt inom personalområdet - Det tog lång tid att reda upp - Men hellre det än längre processtid Det var klokt att inte röra ”golvet” vid förändringen. Den har kommit successivt. Vi ”glömde” att ha en stödorganisation för införandet - ”Alla” gick in i sina nya roller - ”Ingen” vårdade tankarna med det nya. - Var och en fick göra sin egen tolkning - Bidrog till att skapa oklar situation särskilt inom administrationen

16 2015-06-02BILD 16 Erfarenhter Inga verksamheter har bytt division! Länsperspektivet har stärkts betydligt! Länschefernas roll har blivit tydligt (mer i vissa divisioner, mindre i andra)! Divisionerna har kommit olika långt i utvecklingen Utan divisionerna hade strukturförändringarna inte varit möjliga att genomföra Kulturerna var (och är fortfarande) olika. Viktigt att förstå, beakta och hantera. Samverkan inom sjukhusen försämrades genom nytt fokus på länsperspektivet. Aktivt arbete behövs.

17 2015-06-02BILD 17 Erfarenheter Samverkan med kommunerna rasade samman inledningsvis. Nya revir uppstår när gamla rivs. Ständigt något att bevaka och arbeta med Den politiska ledningen har backat upp förändringarna vilket är ett måste


Ladda ner ppt "2015-06-02BILD 1 Vägen till ny organisation Utbildningsdag för landstingsfullmäktige den 13 februari 2008 Bakgrund och process sett ur en tjänstemans perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser