Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2002-05-06 © Björn Hedin, NADA/KTH 2002 1 Webbaserade informationssystem med PHP och MySQL 2D1522 Datorteknik och -kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2002-05-06 © Björn Hedin, NADA/KTH 2002 1 Webbaserade informationssystem med PHP och MySQL 2D1522 Datorteknik och -kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 © Björn Hedin, NADA/KTH Webbaserade informationssystem med PHP och MySQL 2D1522 Datorteknik och -kommunikation

2 © Björn Hedin, NADA/KTH Dagens föreläsning Syfte –Ge de praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att bygga webbaserade informationssystem med databaser. Mål –Lära er den viktigaste syntaxen i PHP. Variabler och tilldelning, villkor, loopar, funktioner, modularisering –Lära er hur databasteori kan appliceras praktiskt i ett informationssystem. –Lära er hur man kan göra sessioner, dvs hantera ett tillstånd såsom en shoppingvagn eller en inloggning. Hidden filelds, Cookies –Mailhantering via web. ”Gör din egen hotmail”

3 © Björn Hedin, NADA/KTH Dagens innehåll PHP-syntax Web och databaser Sessionshantering Mailhantering via web

4 © Björn Hedin, NADA/KTH PHP PHP är uppbyggt från grunden för att passa webben. Är ett så kallat ”server pages-språk”, dvs html-kod blandas med programkod. Fördelar –Stor spridning –Snabbt –Enkelt Nackdelar –Ganska ostrukturerat, om en funktion är användbar läggs den in. –Lite okompatibelt mellan olika versioner

5 © Björn Hedin, NADA/KTH PHP grunder För att kunna använda PHP på en webserver krävs att webservern är konfigurerad för detta –t.ex. pub.gt.kth.se och NADAs webserver, men troligen inte spray, geocities etc. Filnamnen ska sluta på.php Programkod omsluts av processinstruktionen

6 © Björn Hedin, NADA/KTH PHP grunder (2) En websida kan bestå av flera block html-kod och php-kod

7 © Björn Hedin, NADA/KTH Variabler PHP har ingen ”strikt” datatypning. Variabler måste inte deklareras innan de används. Variabler föregås av $-tecken

8 © Björn Hedin, NADA/KTH Variabler från formulär fungerar som ”vanliga” variabler

9 © Björn Hedin, NADA/KTH och så här gjorde man ett formulär i html

10 © Björn Hedin, NADA/KTH Villkor med if-else

11 © Björn Hedin, NADA/KTH Block För att knyta samman flera satser till ett block, motsvarande BEGIN och END i Pascal används ”måsvingar” {}. Dessa fås på en mac genom att samtidigt trycka ner alt- shift-8 respektive alt-shift-9

12 © Björn Hedin, NADA/KTH Loopar med while Obs! Vanlig html-kod som genereras

13 © Björn Hedin, NADA/KTH Funktioner

14 © Björn Hedin, NADA/KTH Includes

15 © Björn Hedin, NADA/KTH Includes (2) Includes är lämpliga för att lägga funktioner som förekommer flera gånger. Det går även att lägga t.ex. variabler i ”config-filer” som återkommer i flera filer, t.ex. IP-adresser till andra datorer, databaslösenord etc. Includefilerna kan, till skillnad från html och php-filer, ligga var som helst i filstrukturen vilket kan vara både bra och dåligt ur säkerhetssynvinkel ( include ”/etc/passwd” )

16 © Björn Hedin, NADA/KTH Databaser och web PHP-syntax Web och databaser Sessionshantering Mailhantering via web

17 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL Gratis (open source) databashanterare till Unix och Windows (www.mysql.com) utvecklat sv svenskt företag Fördelar –Gratis –Brett ”community support” –Mycket snabb Nackdelar –Klarar inte full SQL, i synnerhet inte vyer och ”nestled select statements” –Kan inte hantera rollbacks (dock finns vissa möjligheter i nyare versioner, men då påverkas prestanda negativt)

18 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - logga in från terminalfönster DatabasanvändarnamnDatabasnamnSkriv databaslösen här

19 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - Skapa en tabell TabellnamnKolumnnamnDatatyp

20 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - Sätta in värden i en tabell TabellnamnVärde kolumn 1Värde kolumn 2

21 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - selektera värden från en tabell Kolumnnamn

22 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - uppdatera rader i en tabell

23 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - ta bort rader från en tabell

24 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - Se definitionen av en befintlig tabell

25 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - Radera en tabell

26 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL - uppdatera värden i en tabell

27 © Björn Hedin, NADA/KTH MySQL från php Obs!!! Från och med nu skippar jag html- innehållet som ska vara före och efter php- blocken för att spara skärmutrymme!! !

28 © Björn Hedin, NADA/KTH INSERT och UPDATE Insert och update fungerar som select, fråntaget att satsen inte returnerar något ”result-set”, endast en eventuell statuskod.

29 © Björn Hedin, NADA/KTH Sessionshantering PHP-syntax Web och databaser Sessionshantering Mailhantering via web

30 © Björn Hedin, NADA/KTH Vad är en session Webben är i princip tillståndslös. Varje hämtning av en sida är oberoende av andra hämtningar. Ofta vill man dock ha en ”kontext”, där resultat av tidigare sidladdningar kan påverka framtida. En session skapar just en sådan kontext

31 © Björn Hedin, NADA/KTH Hur sessioner? Grundprincipen är enkel: –Se till att skaffa en unik identifierare som ska identifiera sessionen, en s.k. sessionsid. –Se till att denna sessionsid på något sätt är tillgänglig i alla script som ska utgöra sessionen, dvs att den på något sätt skickas med från klienten vid varje uppkoppling.

32 © Björn Hedin, NADA/KTH Hidden fields Den enklaste, och mest ursprungliga metoden är att lägga in denna sessionsid i ett dolt fält som fylls i i varje html-formulär som utgör sessionen.

33 © Björn Hedin, NADA/KTH Exempel hidden fields

34 © Björn Hedin, NADA/KTH Nackdelar med hidden fields Alla sidor i sessionen måste vara länkade till varandra genom formulär. –Om man vill ha en vanlig statisk sida någonstans under sessionen måste även den läggas inom ett formulär. –Om man går till en extern site försvinner sessionen. Kort och gott: Ganska bökigt.

35 © Björn Hedin, NADA/KTH Sessioner med Cookies Cookies är ett annat, bättre sätt att hantera sessioner. Varje server har rätt att lagra upp till 256 tecken på klientdatorn i en speciell cookiefile. Det som lagras är ett antal Oftast är det smartast att lagra endast en sessionsid på klienten, och sedan låta all övrig intressant information som servern kan vilja lagra ligga på servern i en databas där sessionsidn är ”primary key” för övrig data.

36 © Björn Hedin, NADA/KTH

37 © Björn Hedin, NADA/KTH Mer om cookies Namnkonflikter –Om det finns risk för namnkonflikter, dvs att man använder variabelnamn i cookies som även kanske används ”lokalt” går det att komma åt cookies via den globala arrayen HTTP_COOKIE_VARS echo "$HTTP_COOKIE_VARS[ ]"; Säkerhet –En server kan endast komma åt cookies som servern själv har satt.

38 © Björn Hedin, NADA/KTH Mer om cookies (2) Värdena på cookies för en viss webplats skickas med i http- headern varje gång en request görs. Från servern: Content-type: text/html Set-Cookie: foo=bar; path=/; expires Mon, 09-Dec :46:00 GMT Från klienten Content-type: text/html Cookie: foo=bar Om inget expire-date anges raderas cookien när webläsaren avslutas.

39 © Björn Hedin, NADA/KTH Mail PHP-syntax Web och databaser Sessionshantering Mailhantering via web

40 © Björn Hedin, NADA/KTH Mail i php Att skicka ett mail från ett php-program är enkelt. I sin enklaste form behövs en mottagaradress, en rubrikrad och en meddelandekropp

41 © Björn Hedin, NADA/KTH skicka webmail

42 © Björn Hedin, NADA/KTH Sammanfattning Databashantering är enkel i PHP. Grundprincipen är: –Skapa en uppkoppling mot en databas –Exekvera ett statement –Om det var ett select-statement så iterera över en resultatmängd (dvs loopa över alla rader som returneras). Sessioner behövs för att kunna hålla ett tillstånd bland en mängd websidor Hidden fields kan vara enkla ibland, men oftast är cookies bättre Mailhantering är mycket enkel via webben (dock något mer komplicerad för att läsa mail).

43 © Björn Hedin, NADA/KTH Referenser Cookies PHP MySQL


Ladda ner ppt "2002-05-06 © Björn Hedin, NADA/KTH 2002 1 Webbaserade informationssystem med PHP och MySQL 2D1522 Datorteknik och -kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser