Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering."— Presentationens avskrift:

1 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering

2 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 2 Verksamhetsidé  Handikapp & Habilitering arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. –Ingår i Stockholms läns landsting –Ca 750 medarbetare

3 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 3 Habilitering eller rehabilitering?  Habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionsnedsättningar. Habiliteringen ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.  Rehabilitering syftar till att återfå sin funktionsförmåga efter till exempel en olycka eller en sjukdom.

4 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 4 Habilitering kommer från Habil  Habil (franska-latin), duglig, skicklig, ofta med bibetydelse av ytlighet.  Habilitera sig innebär att styrka sin duglighet eller kompetens, vanligen för docentur eller annan akademisk befattning.  Habiltet är synonymt med duglighet, skicklighet.

5 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 5 Målgrupper  Personer med utvecklingsstörning  Personer med autism och utvecklingstörning  Personer med Aspergers syndrom  Barn och ungdomar med ADHD  Personer med omfattande rörelsehinder  Ungdomar och vuxna med förvärvad hjärnskada  Barn med grava synskador  Personer med dövblindhet  Vuxna barndomsdöva eller teckenspråkiga

6 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 6 Habiliteringens insatser: råd, stöd och behandling  Främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos personer med funktionsnedsättningar och deras närstående.  Insatser planeras i samverkan med personer i närmiljön.

7 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 7 Behandling  Förebygga svårigheter samt bibehålla och utveckla: –Motorisk och språklig förmåga –Psykologisk och social förmåga –Kommunikation

8 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 8 Råd & stöd  Anpassa vardagsmiljön: –Utprovning och förskrivning av hjälpmedel, –råd inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning. –råd om förhållningssätt.  Psykosocialt stöd: –Samtalsstöd, –information om funktionsnedsättning en och dess konsekvenser, –information om samhällets service.

9 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 9 Professioner  Sjukgymnaster  Arbetsterapeuter  Logopeder  Specialpedagoger  Kuratorer  Psykologer

10 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 10 En vanlig dag inom Handikapp & Habilitering:  besöker 350 personer med funktionsnedsättningar våra mottagningar och center,  gör vi ca 250 hembesök eller besök på förskola/skola, daglig verksamhet eller gruppbostad,  har vi totalt ca 1000 habiliteringskontakter.

11 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 11 Bas: Funktionshinderskunskap  Fokus på kognitiva svårigheter – utvecklingsstörning och/eller autism, vad är det?  Synen på utvecklingsstörning – ur ett idéhistoriskt perspektiv  Neuropsykiatriska funktionshinder  Rörelsehinder och övriga funktionshinder  Diagnoser och funktionshinder i ett livsperspektiv och konsekvenser i vardagen.

12 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 12 Bas: Etik  Hur skapar man delaktighet, samtalsmetodik.  Bemötande och samspel.  Att möta det avvikande.  Brukaren och dess nätverk.

13 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 13 Bas: Lagar som styr  Genomgång av lagstiftning  Samhällets stöd

14 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 14 Spets: Kognitivt stöd  Vad är kognitivt stöd?  Förhållningssätt och arbetsmetoder  Hjälpmedel  Förskrivningsprocessen

15 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 15 Spets: AKK Alternativ kompletterande kommunikation  Behovet av fungerande kommunikation  Förhållningssätt och arbetsmetoder  Hjälpmedel

16 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 16 Spets: Problemskapande beteende  Vad är problemskapande beteende?  Orsaker?  Arbetsmetoder?

17 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 17 Mer information  Handikappupplysningen –08-690 60 10 –www.handikappupplysningen.sewww.handikappupplysningen.se –handikappupplysningen@sll.sehandikappupplysningen@sll.se  Autismforum –www.autismforum.sewww.autismforum.se –autismforum@sll.seautismforum@sll.se  Ovanliga diagnoser –08-690 60 33 –www.habilitering.nu/ovanligadiagnoserwww.habilitering.nu/ovanligadiagnoser –Ovanligadiagnoser.se

18 2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 18 Handikapp & Habilitering  08-690 60 00  www.habilitering.nu www.habilitering.nu  habilitering@sll.se


Ladda ner ppt "2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering."

Liknande presentationer


Google-annonser