Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handikapp & Habilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handikapp & Habilitering"— Presentationens avskrift:

1 Handikapp & Habilitering
Handikapp & Habilitering Handikapp & Habilitering Lottie Adriansson Eva Norberg

2 Handikapp & Habilitering Verksamhetsidé Handikapp & Habilitering arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Ingår i Stockholms läns landsting Ca 750 medarbetare

3 Habilitering eller rehabilitering?
Handikapp & Habilitering Habilitering eller rehabilitering? Habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionsnedsättningar. Habiliteringen ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra. Rehabilitering syftar till att återfå sin funktionsförmåga efter till exempel en olycka eller en sjukdom.

4 Habilitering kommer från Habil
Handikapp & Habilitering Habilitering kommer från Habil Habil (franska-latin), duglig, skicklig, ofta med bibetydelse av ytlighet. Habilitera sig innebär att styrka sin duglighet eller kompetens, vanligen för docentur eller annan akademisk befattning. Habiltet är synonymt med duglighet, skicklighet.

5 Målgrupper Personer med utvecklingsstörning
Handikapp & Habilitering Målgrupper Personer med utvecklingsstörning Personer med autism och utvecklingstörning Personer med Aspergers syndrom Barn och ungdomar med ADHD Personer med omfattande rörelsehinder Ungdomar och vuxna med förvärvad hjärnskada Barn med grava synskador Personer med dövblindhet Vuxna barndomsdöva eller teckenspråkiga

6 Habiliteringens insatser: råd, stöd och behandling
Handikapp & Habilitering Habiliteringens insatser: råd, stöd och behandling Främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. Insatser planeras i samverkan med personer i närmiljön.

7 Behandling Förebygga svårigheter samt bibehålla och utveckla:
Handikapp & Habilitering Behandling Förebygga svårigheter samt bibehålla och utveckla: Motorisk och språklig förmåga Psykologisk och social förmåga Kommunikation

8 Råd & stöd Anpassa vardagsmiljön: Psykosocialt stöd: Samtalsstöd,
Handikapp & Habilitering Råd & stöd Anpassa vardagsmiljön: Utprovning och förskrivning av hjälpmedel, råd inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning. råd om förhållningssätt. Psykosocialt stöd: Samtalsstöd, information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser, information om samhällets service.

9 Professioner Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Logopeder Specialpedagoger
Handikapp & Habilitering Professioner Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Logopeder Specialpedagoger Kuratorer Psykologer

10 En vanlig dag inom Handikapp & Habilitering:
Handikapp & Habilitering En vanlig dag inom Handikapp & Habilitering: besöker 350 personer med funktionsnedsättningar våra mottagningar och center, gör vi ca 250 hembesök eller besök på förskola/skola, daglig verksamhet eller gruppbostad, har vi totalt ca 1000 habiliteringskontakter.

11 Bas: Funktionshinderskunskap
Handikapp & Habilitering Bas: Funktionshinderskunskap Fokus på kognitiva svårigheter – utvecklingsstörning och/eller autism, vad är det? Synen på utvecklingsstörning – ur ett idéhistoriskt perspektiv Neuropsykiatriska funktionshinder Rörelsehinder och övriga funktionshinder Diagnoser och funktionshinder i ett livsperspektiv och konsekvenser i vardagen.

12 Bas: Etik Hur skapar man delaktighet, samtalsmetodik.
Handikapp & Habilitering Bas: Etik Hur skapar man delaktighet, samtalsmetodik. Bemötande och samspel. Att möta det avvikande. Brukaren och dess nätverk.

13 Bas: Lagar som styr Genomgång av lagstiftning Samhällets stöd
Handikapp & Habilitering Bas: Lagar som styr Genomgång av lagstiftning Samhällets stöd

14 Spets: Kognitivt stöd Vad är kognitivt stöd?
Handikapp & Habilitering Spets: Kognitivt stöd Vad är kognitivt stöd? Förhållningssätt och arbetsmetoder Hjälpmedel Förskrivningsprocessen

15 Spets: AKK Alternativ kompletterande kommunikation
Handikapp & Habilitering Spets: AKK Alternativ kompletterande kommunikation Behovet av fungerande kommunikation Förhållningssätt och arbetsmetoder Hjälpmedel

16 Spets: Problemskapande beteende
Handikapp & Habilitering Spets: Problemskapande beteende Vad är problemskapande beteende? Orsaker? Arbetsmetoder?

17 Mer information Handikappupplysningen 08-690 60 10
Handikapp & Habilitering Mer information Handikappupplysningen Autismforum Ovanliga diagnoser Ovanligadiagnoser.se

18 Handikapp & Habilitering
Handikapp & Habilitering Handikapp & Habilitering


Ladda ner ppt "Handikapp & Habilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser