Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering."— Presentationens avskrift:

1 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering

2 Handikapp & Habilitering Sidan 2 Verksamhetsidé  Handikapp & Habilitering arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. –Ingår i Stockholms läns landsting –Ca 750 medarbetare

3 Handikapp & Habilitering Sidan 3 Habilitering eller rehabilitering?  Habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionsnedsättningar. Habiliteringen ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.  Rehabilitering syftar till att återfå sin funktionsförmåga efter till exempel en olycka eller en sjukdom.

4 Handikapp & Habilitering Sidan 4 Habilitering kommer från Habil  Habil (franska-latin), duglig, skicklig, ofta med bibetydelse av ytlighet.  Habilitera sig innebär att styrka sin duglighet eller kompetens, vanligen för docentur eller annan akademisk befattning.  Habiltet är synonymt med duglighet, skicklighet.

5 Handikapp & Habilitering Sidan 5 Målgrupper  Personer med utvecklingsstörning  Personer med autism och utvecklingstörning  Personer med Aspergers syndrom  Barn och ungdomar med ADHD  Personer med omfattande rörelsehinder  Ungdomar och vuxna med förvärvad hjärnskada  Barn med grava synskador  Personer med dövblindhet  Vuxna barndomsdöva eller teckenspråkiga

6 Handikapp & Habilitering Sidan 6 Habiliteringens insatser: råd, stöd och behandling  Främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos personer med funktionsnedsättningar och deras närstående.  Insatser planeras i samverkan med personer i närmiljön.

7 Handikapp & Habilitering Sidan 7 Behandling  Förebygga svårigheter samt bibehålla och utveckla: –Motorisk och språklig förmåga –Psykologisk och social förmåga –Kommunikation

8 Handikapp & Habilitering Sidan 8 Råd & stöd  Anpassa vardagsmiljön: –Utprovning och förskrivning av hjälpmedel, –råd inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning. –råd om förhållningssätt.  Psykosocialt stöd: –Samtalsstöd, –information om funktionsnedsättning en och dess konsekvenser, –information om samhällets service.

9 Handikapp & Habilitering Sidan 9 Professioner  Sjukgymnaster  Arbetsterapeuter  Logopeder  Specialpedagoger  Kuratorer  Psykologer

10 Handikapp & Habilitering Sidan 10 En vanlig dag inom Handikapp & Habilitering:  besöker 350 personer med funktionsnedsättningar våra mottagningar och center,  gör vi ca 250 hembesök eller besök på förskola/skola, daglig verksamhet eller gruppbostad,  har vi totalt ca 1000 habiliteringskontakter.

11 Handikapp & Habilitering Sidan 11 Bas: Funktionshinderskunskap  Fokus på kognitiva svårigheter – utvecklingsstörning och/eller autism, vad är det?  Synen på utvecklingsstörning – ur ett idéhistoriskt perspektiv  Neuropsykiatriska funktionshinder  Rörelsehinder och övriga funktionshinder  Diagnoser och funktionshinder i ett livsperspektiv och konsekvenser i vardagen.

12 Handikapp & Habilitering Sidan 12 Bas: Etik  Hur skapar man delaktighet, samtalsmetodik.  Bemötande och samspel.  Att möta det avvikande.  Brukaren och dess nätverk.

13 Handikapp & Habilitering Sidan 13 Bas: Lagar som styr  Genomgång av lagstiftning  Samhällets stöd

14 Handikapp & Habilitering Sidan 14 Spets: Kognitivt stöd  Vad är kognitivt stöd?  Förhållningssätt och arbetsmetoder  Hjälpmedel  Förskrivningsprocessen

15 Handikapp & Habilitering Sidan 15 Spets: AKK Alternativ kompletterande kommunikation  Behovet av fungerande kommunikation  Förhållningssätt och arbetsmetoder  Hjälpmedel

16 Handikapp & Habilitering Sidan 16 Spets: Problemskapande beteende  Vad är problemskapande beteende?  Orsaker?  Arbetsmetoder?

17 Handikapp & Habilitering Sidan 17 Mer information  Handikappupplysningen – –www.handikappupplysningen.sewww.handikappupplysningen.se  Autismforum –www.autismforum.sewww.autismforum.se  Ovanliga diagnoser – –www.habilitering.nu/ovanligadiagnoserwww.habilitering.nu/ovanligadiagnoser –Ovanligadiagnoser.se

18 Handikapp & Habilitering Sidan 18 Handikapp & Habilitering   


Ladda ner ppt "2015-06-02 Handikapp & Habilitering Sidan 1 Lottie Adriansson Eva Norberg Handikapp & Habilitering."

Liknande presentationer


Google-annonser