Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk klimatpolitik i ett globalt perspektiv Svenska EnergiEkonomiska Föreningen, Onsdag 1 december 2004 Per-Olof Granström, Svensk Energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk klimatpolitik i ett globalt perspektiv Svenska EnergiEkonomiska Föreningen, Onsdag 1 december 2004 Per-Olof Granström, Svensk Energi"— Presentationens avskrift:

1 Svensk klimatpolitik i ett globalt perspektiv Svenska EnergiEkonomiska Föreningen, Onsdag 1 december 2004 Per-Olof Granström, Svensk Energi per-olof.granstrom@svenskenergi.se

2 Drivkrafter för utveckling Trygg energi- försörjning Konkurrenskraft Liberalisering Miljö/ klimat

3 Två miljarder människor saknar el!

4 Källa: IEEJ/EDMC Utvecklingen i Asien - energi och BNP per capita

5 IEA prognos för energianvändningen Källa: IEA WEO 2002, BP, WEC 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 18501900195020002030 0 2000 4000 6000 8000 0 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Fossila bränslen Förnyelsebara bränslen Kärnkraft MtCO 2 Mtoe Koldioxidutsläpp

6 Utsläpp av koldioxid - Sverige i Världen

7 New capacity 2000 - 2030 607 GW Installed Capacity 2030 901 GW Installed Capacity 2000 584 GW Retirements 2000-2030 290 GW Behovet av ny produktionskapacitet - IEA (EU 15) 20 gånger den svenska produktionskapaciteten!

8

9 ”Det visar sig nu att de svenska utsläppen av växthusgaser som minskat i flera år ökar igen. Transportsektorn svarar för hela ökningen och lite till. Samma sak gäller i Europa, samtidigt som utsläppen från industrin och kraftproduktionen minskat väsentligt.” ”Det krävs ett omfattande internationellt samarbete för att lösa detta. Kilometerskatter på lastbilstransporter kan vara en del, miljöavgifter för flyget en annan, säger miljöminister Lena Sommestad.”

10 Oacceptabla skillnader mellan länderna I Sverige får ett nybyggt naturgaseldat kraftvärmeverk endast 60 % av sitt behov av utsläppsrätter Om Ryaverket lagts i Danmark hade det fått 91% Finland hade det fått 100% Tyskland hade det fått 124%

11 Oacceptabla skillnader i tilldelning till nya anläggningar 2005-2007 OBS! I Tyskland garanteras en viss tilldelning till nya anläggningar i 14 år

12 Klimat-/energipolitik Program för energieffektiv- isering ?? Riktlinjeprop handels- perioden 2008-2012 ?? Ev stängning av Barsebäck 2 Nytt energiskatte- system infört? Norge med i el- certifikatshandeln? Prop om klimatmål Nationell allokerings- plan för 2008-2012 Förändring av handelssystemet ? - för perioden 2013 Förhandlingar om post Kyoto 1/1 2005 1/1 2006 Regeringsbesl ut avveckling av kärnkraft Utsläppshandel startar Propp om - energimarknaderna - energiskatterna? - elcertifikat Nationella erfarenheter Kyotoprotokollet 16 februari!

13 Fortsatt grön skatteväxling Miljönyttan? Konsekvenserna för det svenska samhället? Samverkan med andra styrmedel? Ensidig svensk skatteväxling –ger inte förbättrad miljö ur ett globalt perspektiv –skadar svensk välfärd Internationell samordning!

14 Att spara el är inget självändamål - effektivisera det totala resursutnyttjandet! Tack vare elen har Sverige låg energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp i förhållande till BNP Energianvändning/BNP Koldioxidutsläpp/energianvändning Koldioxidutsläpp/BNP Källa: IEA, Key World Energy Statistics, 2003 Edition

15 El är bra för miljön 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 19701975198019851990199520002005 Elanvändning,TWh 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 CO 2, Mton Elanvändning CO 2 -utsläpp Källa: utredning ÅF, Svensk Energi

16 "V bör överge sitt stöd för skatteväxlingen" ”Vi behöver en politik som både tar hänsyn till klimatet och den enskilde medborgarens ekonomiska situation” ”Nuvarande system för skatteväxling verkar ha nått vägs ände i en tid då det är alltmer uppenbart att miljöåtgärder måste ske samordnat i större regioner än enbart ett enda land för att ge en avgörande effekt på till exempel klimatet” ”Det har alltså hänt viktiga saker på miljöstyrningsområdet sedan beslutet om skatteväxling togs. Vi har fått en helt ny situation där miljöstyrningen heter elcertifikat och utsläppshandel”

17 Drivkrafter för utveckling Trygg energi- försörjning Konkurrenskraft Liberalisering Miljö/ klimat

18 Aktuellt i Politiken nr 44, november 2004

19

20 När priset är i nivå med den långsiktiga marginalkostnaden är det lönsamt att bygga ny elproduktionskapacitet 2030405060 Kärnkraft Gaskondens Vattenkraft Kolkondens Vind Bio KVV Totalkostnad öre/kWh (exkl skatter och bidrag) Gas KVV Källa: ELFORSK och EURELECTRIC

21 Svensk klimatpolitik i ett globalt perspektiv Globalt problem - internationell lösning! Utsläppsminskande åtgärder där kostnaden för reduktionen är lägst! Klimatfrågan i ett helhetsperspektiv - hänsyn till beslut om kärnkraftens framtid Långsiktighet Risk för ”lapptäcke av marknadslösningar” - ett mål, ett medel Politisk acceptans för marknadslösningar

22 Tack! Svenska EnergiEkonomiska Föreningen, Onsdag 1 december 2004 Per-Olof Granström, Svensk Energi per-olof.granstrom@svenskenergi.se

23


Ladda ner ppt "Svensk klimatpolitik i ett globalt perspektiv Svenska EnergiEkonomiska Föreningen, Onsdag 1 december 2004 Per-Olof Granström, Svensk Energi"

Liknande presentationer


Google-annonser