Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Turismforskningsinstitutet www.etour.se. Ett EU projekt på åtta år Start 1997 Institut för turismforskning inom Mitthögskolan Skapare - Mitthögskolan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Turismforskningsinstitutet www.etour.se. Ett EU projekt på åtta år Start 1997 Institut för turismforskning inom Mitthögskolan Skapare - Mitthögskolan,"— Presentationens avskrift:

1 Turismforskningsinstitutet www.etour.se

2 Ett EU projekt på åtta år Start 1997 Institut för turismforskning inom Mitthögskolan Skapare - Mitthögskolan, RTS och Turistdelegationen Syfte – att utveckla kunskap om turism och resande som bidrar till turistnäringens utveckling och tillväxt

3 Turismforskning - varför? Turismen är en av världens största näringar Turismen har stor tillväxtpotential Turismen spelar en relativt stor roll för sysselsättning och bosättning Tidigare satsningar på turismforskning splittrad

4 ETOURs två huvuduppgifter Forska om turism Förmedla forskningsresultaten till turistnäringen Genom forskning och kunskapsöverföring bidra till kunskaps- och kompetensutveckling inom turistnäringen

5 Tillämpad forskning Genereras ur turistnäringens behov Mångvetenskaplig forskning Samverkar med forskare – nationellt och internationellt

6 Forskningsteman

7 Turismforskning – för vem? Turistföretag Turismorganisationer Myndigheter Högskolor/universitet

8 Förmedling av forskningsresultat Information Kommunikation Interaktion Antal pers Kunskapsdjup

9 Kunskapsöverföring i siffror Webbplats35 000 besökare Nyhetsbrev4 x 2 600 ex Publikationer26 nya, 4000 sålda Mediaaktiviteter500 artiklar Seminarier100 föredrag

10 Samverkansprojekt för ökade kunskaper Näring: Ökat engagemang, samverkan och delaktighet i projektet. Kunskaps- och kompetenshöjning i näringen utifrån funna behov. Feedback under projektets gång. Forskning: Kunskaper destinationsutvecklingsmodell. Jämförelser metoder/modeller i ämnet.

11 Kortsemester i norra Europa Projekteten studie Gästernafyra kundattitydmätningar Turismentreprenörernaen studie Turoperatörernaen studie Tyska turister i Sverigepopul. bok Kvalitetssäkringkoncept

12 KVALITETSSÄKRING KUNSKAPSKEDJAN Vart är vi på väg ? Vilka är våra gäster och deras behov, förväntningar ? Vad kan vi lova gästen ? Vad vill vi uppnå ? Vad och hur levererar vi? Vilka medverkar i leveransen? Vision Till vem Vår bild Mål Vårt erbjudande Roller & ansvar ©AgrippA Kompetens AB/ETOUR

13 KVALITETSSÄKRING VERKTYGSKEDJAN Arbetsbeskrivning Att förstå sin uppgift Att göra rätt Att känna till Att styra Att kunna Att vara på plats Att lyssna/förstå Att förutse Att ta initiativ Miljötänkande - att inte såga av den gren man sitter på Att ständigt göra bättre © AgrippA Kompetens AB/ETOUR Checklistor Information Regler och policy Utbildning/träning Tillgänglighet Enkäter/gästundersökningar Hantering av missnöje Uppföljning Miljö Utveckling

14 Loggor för diplomerade företag

15 Den Goda Resan Forskningsprojekt i samarbete med Örebro Universitet, Grythyttan Populärvetenskaplig bok Interaktionsprojekt med Inlandsbanan och tretton måltidsproducenter

16

17 Förändringar efter samverkan Tror mera på samarbete. Utvecklar själva det nätverk som startats av ETOUR. Har blivit inspirerade att arrangera möten på den egna destinationen. Har fått en kanal till information, ger mer information till andra. Har blivit effektivare att söka relevant information Nytt sätt att se på kvalitet


Ladda ner ppt "Turismforskningsinstitutet www.etour.se. Ett EU projekt på åtta år Start 1997 Institut för turismforskning inom Mitthögskolan Skapare - Mitthögskolan,"

Liknande presentationer


Google-annonser