Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)1 IS1200 Datorteknik Föreläsning 9 1. CPU-scheduling 2. Semaforer (förberedelse till hemlab 3) vt 2008 (period.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)1 IS1200 Datorteknik Föreläsning 9 1. CPU-scheduling 2. Semaforer (förberedelse till hemlab 3) vt 2008 (period."— Presentationens avskrift:

1 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)1 IS1200 Datorteknik Föreläsning 9 1. CPU-scheduling 2. Semaforer (förberedelse till hemlab 3) vt 2008 (period 3) för IT/ME och Hing/Kand

2 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)2 F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10Ö2Ö1Ö3Ö4Ö5LAB-1LAB-2Hemlab-1Ö6Ö7LAB-3Hemlab-2Ö8Hemlab-3Ö9TentamenÖ10 Assemblerkod 4 stegs pipeline Nios2time Nios2io C-kod Nios2int Cache-minnen CPU-scheduling IS1200 Datorteknik http://www.ict.kth.se/courses/IS1200

3 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)3 IS1200 Datorteknik Föreläsning 9 1. CPU-scheduling (förberedelse till hemlab 3)

4 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)4 Realtidskärna Viktiga begrepp (en del)  Kursboken kap 5.4 - 5.7  CPU - scheduling  Time Slice  Timer Interrupt  Context Switch (process/thread switch)  Process Control Block / Thread Control Block  Ready Queue  Round Robin

5 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)5 CPU-scheduling Round Robin OS Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 time-slice time-out time-ut time-out context switches...

6 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)6 Åtgärder vid Context Switch  Save PCB: Spara undan viktig information, dvs allt som behövs för att kunna fortsätta exekvering vid senare tidpunkt. (PCB – Process Control Block)  Put in RQ: Placera processen/tråden i Ready-Queue  Get from RQ: Välj en ny, viktig, process/tråd ur Ready- Queue  Unsave PCB: Kopiera in dess PCB till processorn  Return: Starta/fortsätt exekvering av den nyhämtade processen/tråden

7 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)7 Program-Kod för context switch Hit kommer man vid interrupt från Timern # Denna kod exekveras med PIE=0, avbrott avstängda timerint: subir29, r29, 4# justera återhoppsadress / ea …# kvittera timern med mera ”cmpcond r24, ri, rj”# har det gått en time-slice bner24, r0,contextswitch# så gör contextswitch # annars... cswret: eret# tillbaks till samma tråd/process

8 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)8 Program-Kod för context switch (forts.) contextswitch: pushr31# skydda returadress i r31/ra call PCBSAVE# spara PCB i minnet (på lokal stack) move r4, sp# kopiera sp till r4 call RQPUT# skriv sp i Ready Queue # här görs ”språnget” mellan 2 processer/trådar call RQGET # läs ny sp från Ready Queue move sp, r2# kopiera r2 till sp call PCBUNSAVE # kopiera PCB till processorn popr31# återställ r31/ra... cswret: eret# tillbaks till utvald tråd/process

9 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)9 Nios-II Process Control Block - PCB Thread Control Block - TCB r1—r23 r26 (gp) r28 (fp) sp r31 #returadress r29 (ea)

10 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)10 Realtidskärna Viktiga begrepp (igen)  Time-Slice#10-100 millisekunder  PCB Save # spara undan Process Control Block  RQ Put# pekare till tråd läggs i Ready Queue  RQ Get# pekare till tråd tas ur Ready Queue  PCB Unsave # återställ Process Control Block  Exit# avsluta en tråd  CreateThread (Addr, SP, PRIO) # initiera ett Process Control Block  Yield# släpp resten av en Time-Slice  (Sleep# ”sov en stund” (inte nu!) )

11 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)11 CPU-scheduling Exit (System Call) OS Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 time-slice time-out exit time-out Round Robin Tråd 2 borta ur RQ !

12 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)12 OS Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 time-slice time-out Round Robin CPU-scheduling Create (System Call) create Tråd 2 tillkom i RQ !

13 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)13 OS Tråd 1 Tråd 2 Tråd 3 time-slice time-out Sound Robin CPU-scheduling Yield (System Call) yield < time-slice Tråd 2 vilar i RQ !

14 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)14 Ready Queue Current Thread and PCB:s PCB2 Process Control Block PCB4 Process Control Block PCB6 Process Control Block PCB1 Process Control Block Ready Queue Ready Queue innehåller (stack-) pekare till PCB:er Current Thread (5)

15 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)15 Ready Queue PCB Save PCB2 Process Control Block PCB4 Process Control Block PCB1 Process Control Block Ready Queue Current Thread (5) sp PCB5 Process Control Block PCB6 Process Control Block

16 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)16 Ready Queue RQ Put PCB2 Process Control Block PCB4 Process Control Block PCB1 Process Control Block Ready Queue Current Thread (5) PCB5 Process Control Block PCB6 Process Control Block

17 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)17 Ready Queue Select new Process/Thread PCB2 Process Control Block PCB4 Process Control Block PCB1 Process Control Block Ready Queue PCB5 Process Control Block PCB6 Process Control Block Current Thread (2)

18 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)18 Ready Queue RQ Get PCB2 Process Control Block PCB4 Process Control Block PCB6 Process Control Block PCB1 Process Control Block Ready Queue PCB5 Process Control Block Current Thread (2) sp

19 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)19 Ready Queue, Data Structure Circular Buffer, FIFO wraddr: rdaddr: rqend: queue: ledig upptagen Utanför queue

20 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)20 Ready Queue, Data Structure.equMAX_THREADS, 16.data.align2# 2 2 wraddr:.wordqueue# *skrivadress rdaddr:.wordqueue# *läsadress queue:.fillMAX_THREADS, 4, 0 rqend:.word# slutmärke

21 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)21 Ready Queue, Data Structure Circular Buffer, FIFO wraddr: rdaddr: rqend: queue: ledig upptagen Utanför queue

22 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)22 Nios-II: Subrutinen rqinit rqinit:moviar8, queue moviar9, wraddr moviar10, rdaddr str8, 0(r9) str8, 0(r10) ret

23 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)23 Nios-II: Subrutinen RQPUT RQPUT:moviar8, wraddr ldwr9, 0(r8) stwr4, 0(r9)# skriv från r4 addir9, r9, 4# öka wraddr moviar10, rqend bner9, r10, putend moviar9, queue putend:stwr9, 0(r8) ret #OBS ingen kontroll om kön är full

24 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)24 Nios-II: Subrutinen RQGET RQGET:moviar8, rdaddr ldwr9, 0(r8) ldwr2, 0(r9)# skriv från r4 addir9, r9, 4# öka wraddr moviar10, rqend bner9, r10, getend moviar9, queue getend:stwr9, 0(r8) ret #OBS ingen kontroll om kön är tom

25 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)25 Program-Kod för context switch (repris) contextswitch: pushr31# skydda returadress i r31/ra call PCBSAVE# spara PCB på lokal stack move r4, sp# kopiera sp till r4 call RQPUT# skriv sp i Ready Queue # här görs ”språnget” mellan 2 processer/trådar call RQGET # läs ny sp från Ready Queue move sp, r2# kopiera r2 till sp call PCBUNSAVE # kopiera PCB till processorn popr31# återställ r31/ra... cswret: eret# tillbaks till utvald tråd/process

26 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)26 Kod för context switch mer liknande lab-PM contextswitch: pushr31# skydda returadress i r31 call PCBSAVE# spara PCB på lokal stack move r4, sp# kopiera sp till r4 call oslab_internal_threadswitch # RQPUT och RQGET i C-kod move sp, r2# kopiera r2 till sp call PCBUNSAVE # kopiera PCB till processorn popr31# återställ r31 cswret: eret# tillbaks till utvald tråd/process

27 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)27 Nios-II (repris) Process Control Block - PCB Thread Control Block - TCB r1—r23 r26 (gp) r28 (fp) sp r31 #returadress r29 (ea)

28 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)28 Nios-subrutin spara PCB å stacken PCBSAVE: PUSHALL# r29, r1-23, 26, 28 ret# jmp r31 PCBUNSAVE: POPALL# r29, r1-23, 26, 28 ret# jmp r31

29 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)29 Nios-II: Macro för att pusha register på stacken.macroPUSHALL #r29, r1-r23, r26, r28 pushr29 pushr1 pushr2... pushr23 pushr26 pushr28.endm

30 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)30 Nios-II: Macro för att poppa register på stacken.macroPOPALL #r29, r1-r23, r26, r28 popr28 popr26 popr23... popr2 popr1 popr29.endm

31 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)31 Nios-II: Macro för att lagra register till stacken.macroSTWALL # r1-r23, r26, r28 subisp, sp, 26*4# 26 platser stwea, 4*0(sp)# r29 = ea stwr1, 4*1(sp) stwr2, 4*2(sp)... stw r23, 4*23(sp) stwr26, 4*24 (sp)# r24 = gp stwr28, 4*25 (sp)# r26 = fp.endm

32 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)32 Nios-II: Macro för att ladda register från stacken.macroLDWALL #r1-r23, r26, r28 ldwea, 4*0(sp)# r29 = ea ldwr1, 4*1(sp) ldwr2, 4*2(sp)... ldw r23, 4*23(sp) ldwr26, 4*24(sp) ldwr28, 4*25(sp) addisp, sp, 26*4# 26 platser.endm

33 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)33 PAUS-RUTA  Snart kommer nästa portion

34 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)34 2G1518 Datorteknik Föreläsning 9 2. Semaforer (förberedelse till hemlab 3)

35 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)35 Samverkande processer Användning av semaforer vid  Synkronisering  Ömsesidig uteslutning

36 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)36 Semafor, vad är det  En heltalsvariabel (0, 1, 2, 3 … -1, -2 ??)  (men med) Speciella egenskaper  Operationer (atomära - odelbara)  signal (sem) ~ öka med 1  wait (sem) ~ minska med 1 om det går (annars ”vänta” tills det går)  Binär semafor, kan anta värde 0 eller 1

37 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)37 Semafor korgbollsanalogi KORG BOLL

38 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)38 Semafor korgbollsanalogi KORG BOLL SIGNAL är ungefär: Lägg en till boll i korgen (och fortsätt sedan…)

39 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)39 Semafor korgbollsanalogi KORG BOLL WAIT är ungefär: Vänta (vid behov) tills det finns minst en boll i korgen Ta en boll ur korgen (och fortsätt sedan …)

40 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)40 Dijkstra  Signal - Verhogen; V(sem)  Wait - Proberen; P(sem)

41 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)41 Samverkan mellan processer med hjälp av semaforer  Synkronisering  Ömsesidig uteslutning (Mutual Exclusion)  Rendez Vous (dubbel synkronisering)

42 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)42 Synkronisering: P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

43 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)43 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

44 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)44 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

45 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)45 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

46 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)46 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

47 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)47 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

48 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)48 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

49 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)49 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

50 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)50 Synkronisering P1 i T1 krävs före P2 i T2 … P1: … signal … wait P2: … T1: T2:

51 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)51 Ömsesidig uteslutning: P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

52 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)52 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

53 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)53 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

54 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)54 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

55 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)55 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

56 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)56 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

57 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)57 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

58 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)58 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

59 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)59 Ömsesidig uteslutning P1 i T1 kritisk liksom P2 i T2 … wait P1: … signal … wait P2: signal … T1: T2: P1 Och P2 får inte exekveras ”samtidigt”

60 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)60 Rendez Vous T1 och T2 inväntar varandra innan S1 och S2 exekverar … P1: … signal wait S1 … P2: … signal wait S2 T1: T2:

61 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)61 Testprogram (hem-laboration 3)  Producers, p stycken, producerar primtal  Consumers, c stycken, konsumerar primtal  FIFO (buffert) med x platser för primtal

62 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)62 Producer init:tal := start ploop:räkna ut nästa primtal, tal anropa PUT-FIFO (tal) br ploop

63 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)63 Producer ”NiosII-kod” / makron prod:moviar4, start ploop:callNextPrime# subrutin PUTFIFO# macro brploop

64 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)64 Consumer init:vid behov ? cloop:anropa GET-FIFO (tal) konsumera primtalet (skrivut tal) brcloop

65 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)65 Consumer ”Nios-kod” / makron cons:nop cloop:GETFIFO# macro callPrintPrime# subrutin brcloop

66 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)66 PUT-FIFO  Skriv data till FIFO-buffert  på ett säkert sätt  Det måste finnas minst en ledig plats  ”Samtidig” skrivning är kritisk Vad är det som är kritiskt ? Hantering av skrivpekaren wraddr !

67 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)67 FIFO Queue, Data Structure (jfr med RQ!) wraddr: rdaddr: FifoEnd: Fifo: ledig upptagen

68 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)68 FIFO Queue, Data Structure.equFifoSize, 16.data.align4 wraddr:.wordFifo rdaddr:.wordFifo Fifo:.fillFifoSize, 4, 0 FifoEnd:.word

69 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)69 FIFO Queue, Data Structure #defineFifoSize16 intFifo[FifoSize] ; intwraddr = 0 ; intrdaddr = 0 ;

70 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)70 Nios-II: Subrutinen fifoinit FifoInit:moviar8, Fifo moviar9, wraddr moviar10, rdaddr str8, 0(r9) str8, 0(r10) ret

71 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)71 C-code: skriv tal till Fifo-buffert C-code: läs till tmp från Fifo-buffert /*skriv tal*/ Fifo[wraddr] = tal; wraddr = wraddr + 1; if (wraddr == FifoSize) wraddr = 0; /*läs tal till tmp*/ tmp = Fifo[rdaddr] ; rdaddr = rdaddr + 1; if (rdaddr == FifoSize) rdaddr = 0;

72 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)72 Nios-II: Subrutinen wrfifo wrfifo:moviar8, wraddr ldwr9, 0(r8) stwr4, 0(r9)# skriv från r4 addir9, r9, 4# öka wraddr moviar10, FifoEnd bner9, r10, wrend moviar9, Fifo wrend:stwr9, 0(r8) ret #OBS ingen kontroll om kön är full

73 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)73 Nios-II: Subrutinen rdfifo rdfifo:moviar8, rdaddr ldwr9, 0(r8) ldwr2, 0(r9)# skriv från r4 addir9, r9, 4# öka wraddr moviar10, FifoEnd bner9, r10, rdend moviar9, Fifo rdend:stwr9, 0(r8) ret #OBS ingen kontroll om kön är tom

74 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)74 anrop … wait … wait … wrfifo … signal … signal … retur PUT-FIFO nrempty wrmut nrfull

75 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)75 ”Nios-kod” för PUTFIFO (bara en massa macron) PUTFIFO:WAITnrempty WAITwrmut callwrfifo SIGNALwrmut SIGNALnrfull RETURN

76 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)76 Nios-II-kod Macro för System Call.macroSysCallindex moviar4, \index trap.endm

77 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)77 Nios-II-kod Macro för Wait och Signal.macroSIGNALsem moviar5, \sem SysCall6# trap med 6 i r4.endm.macroWAITsem moviar5, \sem SysCall7# trap med 7 i r4.endm

78 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)78 GET-FIFO  Läs data från FIFO-buffert  på ett säkert sätt  Det måste finnas minst en upptagen plats  Samtidig läsning är kritisk Vad är det som är kritiskt ? Hantering av rdaddr !

79 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)79 GET-FIFO nrempty rdmut nrfull retur … signal … signal … rdfifo … wait … wait … anrop

80 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)80 Nios-kod för GETFIFO (bara en massa macron) GETFIFO:WAITnrfull WAITrdmut callrdfifo SIGNALrdmut SIGNALnrempty RETURN

81 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)81 CPU-scheduling OS Prod 1 Prod 2 Prod 3 Cons 1 Cons 2 time-slice

82 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)82 En process kan göra yield  Lämna bort resten av sin time-slice  Speciellt vid wait-operation på semafor  Nästa thread bör få en hel time-slice  Vid en semafor finns ”väntande threads”  En signal kan flytta en thread till RQ  Det finns olika varianter vid signal (vilken tråd ska fortsätta efter signal ?)

83 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)83 Några sidor om  SIGNAL som System Call med TRAP 6  WAIT som System Call med TRAP 7  YIELD som System Call med TRAP 8  EXIT som System Call med TRAP 9  Nios-II-kod för signal, wait och yield ...

84 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)84 Signal med Nios-II-kod pekare till semafor i r5 # Om anrop görs med SysCall 6 är PIE redan= 0 #DI# enter critical trap6:ldwr24, 0(r5)# hämta värde addir24, r24, 1# lägg till en boll stwr24, 0(r5)# skriv värde #EI# NEJ ! eret# medför även EI

85 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)85 Signal med c-code inpar: pekare till semafor void Signal ( int * sem) { oslab_begin_critical_region() ; *sem = *sem + 1 ; oslab_end_critical_region() ; }

86 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)86 Wait med Nios-II-kod pekare till semafor i r5  Om anrop görs med TRAP7 är PIE redan =0 trap7: ldwr24, 0(r5)# läs nytt semaforvärde bgtr24, r0, ball# hopp om minst en boll noball:PUSHCTL 1# skydda estatus PUSHr29# skydda ea EI# släpp in TimerInt, OBS OBS ! # YIELD# om så önskas med SysCall 8 DI# hindra TimerInt POPr29# återställ ea POPCTL 1# återställ estatus brtrap7# och leta boll igen ball:subir24, r24, 1# ta en boll stwr24, 0(r5)# semaforvärde skrivs tillbaks eret# medför även EI

87 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)87 Wait med c-code inpar: pekare till semafor void Wait (int * sem) { oslab_begin_critical_region() ; while / *sem <= 0) { oslab_end_critical_region() ; /*os_lab_yield();*/ oslab_begin_critical_region() ; } *sem = *sem -1 ; oslab_end_critical_region() ; }

88 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)88 Program-Kod för context switch (uppdaterad repris) contextswitch: pushr31# skydda returadress i r31/ra call PCBSAVE# spara PCB på lokal stack move r4, sp# kopiera sp till r4 call RQPUT# skriv sp i Ready Queue # här görs ”språnget” mellan 2 processer/trådar exit:call RQGET # läs ny sp från Ready Queue move sp, r2# kopiera r2 till sp call PCBUNSAVE # kopiera PCB till processorn popr31# återställ r31/ra... cswret:eret# tillbaks till utvald tråd/process

89 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)89 Yield med Nios-kod  YIELD-anrop görs med TRAP 8  TRAP 8 görs med SysCall 8  Vad ska utföras av YIELD ?  Samma sak som context switch !

90 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)90 Kod för YIELD Hit kommer man efter YIELD-anrop och det ska göras Context Switch (Timern ska justeras till hel time-slice …) trap8: pushr29 brcontextswitch

91 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)91 EXIT med Nios-kod  EXIT-anrop görs med TRAP (t.ex TRAP9)  TRAP 9 görs med SysCall 9  Vad ska utföras av EXIT ?  Tråden ska ej placeras i RQ !

92 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)92 Kod för EXIT Hit kommer man efter EXIT-anrop och det ska göras Context Switch ( Timern ska justeras till hel time-slice …) trap9: brexit

93 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)93 Hem-laboration 3  Material ingår i tentamen (se extentor)  Lab-PM finns på hemsidan  Labben körs på NiosII-simulatorn !  Labben ska redovisas muntligt  Ensam eller i grupp om 2 (ev 2 grupper)

94 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)94 Hem-laboration 3 CPU-scheduling / semaforer  Idle-tråd kan göra Yield  Producer skriver primtal till FIFO  Consumer läser primtal från FIFO  Antal Producers varieras  Antal Consumers varieras  Antal platser i FIFO varieras  Beteende vid WAIT varieras

95 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)95 OS Idle (gör inte yield) Prod 1 time-slice Round Robin CPU-scheduling Idle-tråd och en Producer Idle tar cirka 50% av tiden Prod 1 får cirka 50% av tiden

96 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)96 OS Idle (Idle gör yield) Prod 1 time-slice Round Robin CPU-scheduling Idle-tråd och en Producer Idle tar cirka 0% av tiden Prod 1 får nästan 100% av tiden

97 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)97 OS Idle (gör yield) Proc 1 Proc 2 Proc 3 time-slice Round Robin CPU-scheduling Idle-tråd och tre Processer Proc 1 får cirka 33% av tiden

98 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)98 OS Idle Proc 1 Proc 2 Proc 3 Proc 4 Proc 5 time-slice Round Robin CPU-scheduling Idle-tråd och fem Processer Proc 1 får cirka 20% av tiden

99 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)99 CPU-scheduling endast Idle-tråd OS Idle time-slice Round Robin Idle får cirka 100% av tiden

100 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)100 Med time-slice 10 millisekunder Hur många instruktioner? $Antag 1 GHz processor $Antag 1 instruktion per CPU-cykel $1000 000 000 instruktioner per sekund $1000 000 instruktioner per millisekund $10 000 000 instruktioner per time slice

101 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)101 Windows OS ctrl-alt-del öppnar Windows Task Manager Klicka på Processes och studera längst ner:... System Idle Process SYSTEM många%

102 2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)102 OS Idle P1 P2 P3 C1 C2 Round Robin CPU-scheduling Exempelsamling uppgift 9.x time-slice


Ladda ner ppt "2 June 2015IS1200, Förel 9, vt08 (Kista)1 IS1200 Datorteknik Föreläsning 9 1. CPU-scheduling 2. Semaforer (förberedelse till hemlab 3) vt 2008 (period."

Liknande presentationer


Google-annonser