Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CEN 350 Mot en standard för beskrivning av byggnaders hållbarhetsprestanda byggd bl a på deklarationer av byggmaterials och byggprodukters miljöprestanda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CEN 350 Mot en standard för beskrivning av byggnaders hållbarhetsprestanda byggd bl a på deklarationer av byggmaterials och byggprodukters miljöprestanda."— Presentationens avskrift:

1 CEN 350 Mot en standard för beskrivning av byggnaders hållbarhetsprestanda byggd bl a på deklarationer av byggmaterials och byggprodukters miljöprestanda Lars-Gunnar Lindfors 2009-04-27

2 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 Det började med att...  DG Enterprise (Construction) såg framför sig ett stort antal nationella system för miljövärdering av byggnader  och därför försökte få en harmonisering av de olika programmen till stånd genom "workshop agreements"

3 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 Det gick inte bra..  så tanken föddes att ge CEN ett mandat att ta fram en standard för beskrivning av byggnaders miljöprestanda  i mandatet gavs CEN i uppdrag att ta fram en serie av standarder och tekniska rapporter som tillsammans ska ge en sådan beskrivning  detta har sedan under resans gång utvidgats till att omfatta hållbarhetsbegreppets alla tre hörnpelare; miljö, ekonomi och hälsa/komfort

4 CEN/TC 350 – Sustainability of Construction Works – Framework for Assessment of Buildings Scope 6.10.2005 Ari Ilomäki This standard provides the general principles and requirements for the methodologies for the assessment of environmental performance, life cycle cost performance and health & comfort performance of buildings. The standards will be generally applicable (horizontal) and relevant for the assessment of integrated performance of buildings over their entire life cycle. The standard defines the system boundaries for the assessment of the integrated performance of buildings in terms of its quantifiable impacts. This standard also provides the core indicators for the assessment of environmental performance, life cycle cost performance and health & comfort performance of buildings and describes how they are treated in the overall assessment.

5 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27

6 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27

7 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27

8 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 PCR är en grundsten

9 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 PCR guide  CEN PCR standard ett dokument på relativt hög nivå  Blir ej en PCR, utan en PCR guide för byggmaterial och byggprodukter  Skarpa PCR dokument måste tas fram inom ett EPD program

10 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 Krav på klimatdeklarationer av produkter  Transparenta, harmoniserade och öppet förankrade beräkningsregler  Jämförbara  Trovärdiga  Redovisa totala utsläpp av växthusgaser

11 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 EPD - vad är det?  Certifierade miljövarudeklarationer  Baserade på LCA-information (ISO typ III)  Följer ISO 14025, ISO 14020, ISO 14040 och ISO 14044  EPD™systemet startades i Sverige 1998  Är idag ett internationellt system som tillämpas i Sverige, Italien och Japan

12 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27 3 Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment 31 products of wood, cork, straw and plaiting materials 311 Wood sawn or chipped lengthwise 314 Boards and panels 3141 Plywood solely of sheets of wood 3143 Particle board and similar board of wood or other ligneous materials 3144 Fibreboard of wood or other ligneous materials Etc

13 CEN 350 Lars-Gunnar Lindfors, 2009-04-27


Ladda ner ppt "CEN 350 Mot en standard för beskrivning av byggnaders hållbarhetsprestanda byggd bl a på deklarationer av byggmaterials och byggprodukters miljöprestanda."

Liknande presentationer


Google-annonser