Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö."— Presentationens avskrift:

1 Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö

2 Regionförstoring

3 Den totala miljöbelastningen minskar, SOx, NOx, Pm, CO2 Bra kan bli bättre! - elanslutning - working ecodriving Think global act local! Göteborgs hamn norra Europas godsnav - klimat- och miljöanpassade transoceana och Europeiska transporter I samverkan kan fortsatt framgång ske Hamburg Göteborg Gdynia Klaipeda Riga Tallinn Kotka Helsinki St Peters- burg Totalt Lokalt IVL Svenska Miljöinstitutet

4 Tåg och Båt minskar miljö- och klimatpåverkan Möjliggör tillväxt genom bättre kapacitetsutnyttjande och ökad effektivitet Möjliggör koncentrerade infrastruktursatsningar Möter industrins krav RailPort - klimat- och miljöanpassade transporter för industrin i Sverige I samverkan kan fortsatt framgång ske

5 Göteborg Landvetter Airport – Flygplatsens roll i Västra Götaland - Västra Götalands internationella flygplats Transportnod Sveriges 2:a flygplats - Internationellt näringsliv och globalisering kräver internationell tillgänglighet - Flygplatsen en förutsättning för bibehållen och ökad konkurrenskraft i Västra Götaland

6 Västlänken och dubbelspårig järnväg Göteborg-Borås, via Göteborg Landvetter Airport. Flygplatsen en effektiv knytpunkt för kompletterande transportslag. Rese- och logistiknav för passagerare och frakt.

7 Västra Götaland Sveriges transport- och industriregion

8 Genomför beslutade projekt Kapacitetsförstärkningar på Västra Stambanan mellan Alingsås och Göteborg Järnvägsanknytning till Landvetter flygplats Västsvenska paketet Trollhättepaketet

9  E20 till mv/fyrfältsväg genom hela Västra Götaland  Minst en ny älvförbindelse i Göteborg  E45 väster om Vänern till 2+1-väg  Resterande delar av E45 mellan Trollhättan och Göteborg  Västlänken i Göteborg  Hamnbanan i Göteborg med dubbelspår och en kompletterande broförbindelse vid Marieholm  Götalandsbanan  Kollektivtrafikinvesteringar, bl.a. busskörfält, terminaler och bidrag till tåginköp  Det regionala vägnätet Nödvändiga investeringar till 2020

10 Angelägna satsningar i andra regioner  Godsstråket väster om Vänern  Citybanan i Stockholm  Västkustbanan  Järnväg Göteborg – Oslo


Ladda ner ppt "Satsningar på infrastrukturen i Västra Götaland för ökad tillväxt och bättre miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser