Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koll framåt 2007-03-14 Luleå. Luleå Lokaltrafik AB Ange Björk Vd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koll framåt 2007-03-14 Luleå. Luleå Lokaltrafik AB Ange Björk Vd."— Presentationens avskrift:

1 Koll framåt 2007-03-14 Luleå

2

3 Luleå Lokaltrafik AB Ange Björk Vd

4 Tror branschen på ett samband nöjda resenärer/innevånare ger fler resor och fler resenärer?????

5 Bussprojekt 2002 (2003)

6 LLT Utveckling Kundnöjdhet – Resande – Intäkter Index Negativ press angående bil/buss Resultat av aktiv marknads- Kommunikation hösten 03

7 Perspektiv A.Ekonomi B.Kund C.Medarbetare D.Process/utveckling E.(Samhällsnytta) BS Process med nyttovärdering Ta fram/justera vision och strategier genom analys av verksamheten. Internt: Styrkor och svagheter Externt: Möjligheter och hot LLT SWOT-analys Handlingsplan med aktiviteter Prioritering på grund av begränsade resurser, kompetens och tid. Nuläge Affärsplan Prioritering Genomförande LLT önskat framtida läge Mätbara mått Kritiska Framgångs- faktorer Perspektiv och strategiska mål Vision Kommunikativa strategier Enkel, snabb, pålitlig Vision 2007 Luleå Lokaltrafik AB LLT skall vara………… -Lulebornas första val vid resor till och från Centrum -ett av Sveriges tre ledande tätortstrafikföretag -Luleå Kommuns bästa alternativ för planering, marknadsföring och utförande av kollektivtrafik Affärsidé Affärsplan LLT 2004-2064 LLT erbjuder Luleås tätortsbefolkning enkla, snabba och pålitliga resor till/från Centrum. Genom att tillhandahålla ett effektivt och miljöanpassat resealternativ bidrar LLT till ett levande centrum och trivsammare Luleå. 2006-09-03

8 LLT vision Vision 2007 Luleå Lokaltrafik AB LLT skall vara………… -Lulebornas första val vid resor till och från Centrum -ett av Sveriges tre ledande tätortstrafikföretag -Luleå Kommuns bästa alternativ för planering, marknadsföring och utförande av kollektivtrafik

9 Fråga 2, Det är lätt att få information om avgångstider? Alla tillfrågade period 2004, 5, 6 ranking 21 tätortsföretag i Sverige 200420052006

10 Fråga 1 att resa med bolaget är prisvärt jämfört med bilen, alla, 2004, 5, 6 200420052006 *

11

12

13 Nöjd eller mycket nöjd, samtliga tillfrågade 2006

14 Om nu händelsevis branschen tror på sambandet. Varför går det så segt?? Jag har nog inte fått nått svar på min första fråga men ?????

15 2003200420052006

16 Hur står det till med hygienfaktorerna?

17 Varumärkesprofiler – Allmänhet LLT/LT Norrbotten/Riksgenomsnitt (kommer fram i tid) (kan själv använda) (fördel att åka med) (vet hur jag kan åka) (vänner använder) Bas: Allmänhet LLT (200 st), Allmänhet Lst Norrbotten (300 st), Allmänhet Riket (8600 st) Jan/Feb 2006 Pålitligt att åka med Tryggt att åka med Köpa biljetter Enkelt att åka med Info om avgångstider Linjesträckning Avgångstider Enkelt att åka med Går snabbt Enkelt att åka med Undviker stress Använda restid till annat

18 Ett mycket historiskt projekt 1989 Första utredning 1992 Bussen i centrum 1997 KIF 1 slutrapport 1998 KIF 2 2000 Buss, 2001 2001 Buss, 2002 Start nytt linjenät den 22 september 2003 Så småningom projekt BUSS 2002

19 Situation 2002Resultat 2004 Prioriterade! Linjestr.Avgångstider Prisvärdhet Snabbhet Planerad information Oplanerad information Lyhördhet Enkelhet Pålitlighet Trygghet Åtgärdsmatris – LLT 2002 vs 2004 - regelbundna resenärer

20 2003200420052006

21 Fråga: G1. Vet du vem som har ansvaret för kollektivtrafiken där du bor?

22 Koll framåt kräver en viss koll bakåt-annars riskerar branschen repris! Vem har ansvaret för att kunderna är nöjda? Vem ansvarar för att Varumärket utvecklas? Hur skapar vi drivkrafterna? Det måste vara tillåtet att tjäna pengar! Hur skapar vi ett totalansvar för affären kollektivtrafik?

23 Av luleåborna är 78% nöjd eller mycket nöjd med stadsbusstrafiken. Det skall bli fler!


Ladda ner ppt "Koll framåt 2007-03-14 Luleå. Luleå Lokaltrafik AB Ange Björk Vd."

Liknande presentationer


Google-annonser