Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart,"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart, Sten

2 Vem är ”IVAStrama-SIR”  Sten Walther (ordf SIR),  Hans Gill (data, statistik),  Håkan Hanberger (Sv inf-läk-fören, IVA-ansvarig i Strama ledningsgrupp),  Greger Fransson (SIR/data),  Fredrik Hammarskjöld (SIR),  Johan Berkius (SIR),  Barbro Isaksson (Sv fören vårdhygien),  Barbro Olsson-Liljequist (SMI),  Johan Struwe (SMI),  Lennart E Nilsson (Sv fören med mikro).  Otto Cars (Ordf nationella STRAMA) Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart, Sten

3 Mikrobiologisk information om patienter i svenskt intensivvårdsregister (SIR) Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007  Nyttan med mikrobiologiska data för SIR-pat: SIR kan redan nu generera resultat för patienter med infektioner: tex 1års mortalitet vid KOL, Sepsis, VAP.  Systematisera benämningar och definitioner. Kunna hantera 4 separata dimensioner (provmtrl, provtyp, provlokal, provteknik).  Breddinförande. PUL/sekretess: mikrobiologiska data är inte annorlunda än tex kreatinin-värde eller digoxinkoncentration och sammanställs i ett (!) kvalitetsregister (SIR). Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart, Sten

4 N=1165, SIR 2001-2006 KOL på IVA – hur går det på sikt? Hur väl känner vi till bakteriologin vid den akuta exacerbationen?? Vilken roll spelar bakteriologin vid den akuta exacerbationen?? Vilken roll spelar rätt behandling för överlevnad? http://www.icuregswe.org/

5 Sepsis på IVA – resultat per åldersgrupp..resultat per pos/neg blododling??..resultat per bakteriespecies??..resultat per korrekt antibiotikabeh?? http://www.icuregswe.org/

6 ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR  Datauttag 2001-2006 från 6 ADBact-lab: Falun, Karlstad, Borås, Halmstad, Kristianstad och Malmö.  Mikrobiologiska data på patienter registrerade i SIR importerades till SIRs databas (Otimo).  Odlingar tagna 2 v innan, under intensivvården och 2 v efter sammanställdes och jmf med odlingar enbart tagna under intensivvården. http://www.icuregswe.org/

7 EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) S. aureus Candida albicans ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

8 S. aureus Candida albicans KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

9 S. aureus Candida albicans Pseudomonas aeruginosa KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

10 S. aureus Candida albicans Pseudomonas aeruginosa KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) Validering, exkludera ej VAP-orsakande bakterier

11 S. aureus Candida albicans Pseudomonas aeruginosa KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) Validering

12 Imipenemkänslighet hos P. aeruginosa isolerade från luftvägar vid VAP ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

13 Imipenemkänslighet hos P. aeruginosa isolerade från luftvägar vid VAP Pseudomonas aeruginosa 90% imipenemresistens !!! ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

14 EXEMPEL 2: Odlingar och bakteriologi vid KOL på IVA (N = 195) INUT Vårdtid ( 0.1 – 46.3 dygn )14 dygn Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

15 INUT Vårdtid ( 0.1 – 46.3 dygn )14 dygn Odlingar: 128 st 228 st EXEMPEL 2: Odlingar och bakteriologi vid KOL på IVA (N = 195) Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

16 INUT Vårdtid ( 0.1 – 46.3 dygn )14 dygn Odlingar: 128 st 228 st EXEMPEL 2: Odlingar och bakteriologi vid KOL på IVA (N = 195) Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

17 Stor variation i odlingsfrekvens Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

18 Stor variation i odlingsfrekvens Fransson et al SSAI Göteborg September 2007 30-d mortalitet Pos luftvägsodl 19% Neg luftvägsodl 35%

19 Svårigheter – talar vi samma språk? Erfarenheter från 6 lab  95 species uttrycks på 528 olika sätt  56 antibiotika uttrycks på 115 olika sätt  38 ”provlokaler” uttrycks på 369 olika sätt

20 Speciesmappning 95 species uttrycks på 528 olika sätt IVAStrama-SIR ADBact

21 Antibiotikamappning 56 antibiotika uttrycks på 115 olika sätt

22 Mappning provlokal (38 ”provlokaler” uttrycks på 369 olika sätt)

23 Behov av standardisering  IVAStrama-SIR har ett förslag till termer och begrepp  Plan A – labbet skapar själv en xml(text)-fil med enbart dessa begrepp  Plan B - labbet skapar textfil med sina begrepp och får hjälp med översättning

24 Nödvändiga uppgifter  LaborationsID  Personnummer  Beställare  Provtagningstid  Registreringstid  Provmaterial  Provlokal  Provtyp  Provteknik  Svarsstatus (pos/neg)  Species  Antibiotikum  SRI

25 Systematisera benämningar och definitioner, Kunna hantera 4 separata dimensioner (provmtrl, provtyp, provlokal, provteknik).

26 Breddinförande Principiell lösning Fil från mikrobiologen Program läser personnummer och kontrollerar om det finns matchande iva-tillfälle NEJ Kastas JA Hela posten sparas i ny fil Den nya filen bearbetas vid behov för att innehålla standardiserade svarsalternativ Den slutgiltiga filen valideras, krypteras och skickas till SIR

27 E-post, tel  Sten Walther (sten.walther@lio.se), 013-224872sten.walther@lio.se  Hans Gill (hans.gill@imt.liu.se), 013-227572hans.gill@imt.liu.se  Håkan Hanberger (hakha@imk.liu.se), 0705-797102hakha@imk.liu.se  Greger Fransson (greger@otimo.se), 073-7043169greger@otimo.se  Lennart E Nilsson (len@imk.liu.se), 013-222098len@imk.liu.se


Ladda ner ppt "Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart,"

Liknande presentationer


Google-annonser