Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart,"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart, Sten

2 Vem är ”IVAStrama-SIR”  Sten Walther (ordf SIR),  Hans Gill (data, statistik),  Håkan Hanberger (Sv inf-läk-fören, IVA-ansvarig i Strama ledningsgrupp),  Greger Fransson (SIR/data),  Fredrik Hammarskjöld (SIR),  Johan Berkius (SIR),  Barbro Isaksson (Sv fören vårdhygien),  Barbro Olsson-Liljequist (SMI),  Johan Struwe (SMI),  Lennart E Nilsson (Sv fören med mikro).  Otto Cars (Ordf nationella STRAMA) Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart, Sten

3 Mikrobiologisk information om patienter i svenskt intensivvårdsregister (SIR) Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007  Nyttan med mikrobiologiska data för SIR-pat: SIR kan redan nu generera resultat för patienter med infektioner: tex 1års mortalitet vid KOL, Sepsis, VAP.  Systematisera benämningar och definitioner. Kunna hantera 4 separata dimensioner (provmtrl, provtyp, provlokal, provteknik).  Breddinförande. PUL/sekretess: mikrobiologiska data är inte annorlunda än tex kreatinin-värde eller digoxinkoncentration och sammanställs i ett (!) kvalitetsregister (SIR). Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart, Sten

4 N=1165, SIR KOL på IVA – hur går det på sikt? Hur väl känner vi till bakteriologin vid den akuta exacerbationen?? Vilken roll spelar bakteriologin vid den akuta exacerbationen?? Vilken roll spelar rätt behandling för överlevnad?

5 Sepsis på IVA – resultat per åldersgrupp..resultat per pos/neg blododling??..resultat per bakteriespecies??..resultat per korrekt antibiotikabeh??

6 ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR  Datauttag från 6 ADBact-lab: Falun, Karlstad, Borås, Halmstad, Kristianstad och Malmö.  Mikrobiologiska data på patienter registrerade i SIR importerades till SIRs databas (Otimo).  Odlingar tagna 2 v innan, under intensivvården och 2 v efter sammanställdes och jmf med odlingar enbart tagna under intensivvården.

7 EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) S. aureus Candida albicans ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

8 S. aureus Candida albicans KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

9 S. aureus Candida albicans Pseudomonas aeruginosa KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

10 S. aureus Candida albicans Pseudomonas aeruginosa KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) Validering, exkludera ej VAP-orsakande bakterier

11 S. aureus Candida albicans Pseudomonas aeruginosa KNS EXEMPEL 1: Isolat från luftvägar vid Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) Validering

12 Imipenemkänslighet hos P. aeruginosa isolerade från luftvägar vid VAP ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

13 Imipenemkänslighet hos P. aeruginosa isolerade från luftvägar vid VAP Pseudomonas aeruginosa 90% imipenemresistens !!! ”Mikrobiologiskt Skyltfönster” IVAStrama-SIR

14 EXEMPEL 2: Odlingar och bakteriologi vid KOL på IVA (N = 195) INUT Vårdtid ( 0.1 – 46.3 dygn )14 dygn Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

15 INUT Vårdtid ( 0.1 – 46.3 dygn )14 dygn Odlingar: 128 st 228 st EXEMPEL 2: Odlingar och bakteriologi vid KOL på IVA (N = 195) Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

16 INUT Vårdtid ( 0.1 – 46.3 dygn )14 dygn Odlingar: 128 st 228 st EXEMPEL 2: Odlingar och bakteriologi vid KOL på IVA (N = 195) Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

17 Stor variation i odlingsfrekvens Fransson et al SSAI Göteborg September 2007

18 Stor variation i odlingsfrekvens Fransson et al SSAI Göteborg September d mortalitet Pos luftvägsodl 19% Neg luftvägsodl 35%

19 Svårigheter – talar vi samma språk? Erfarenheter från 6 lab  95 species uttrycks på 528 olika sätt  56 antibiotika uttrycks på 115 olika sätt  38 ”provlokaler” uttrycks på 369 olika sätt

20 Speciesmappning 95 species uttrycks på 528 olika sätt IVAStrama-SIR ADBact

21 Antibiotikamappning 56 antibiotika uttrycks på 115 olika sätt

22 Mappning provlokal (38 ”provlokaler” uttrycks på 369 olika sätt)

23 Behov av standardisering  IVAStrama-SIR har ett förslag till termer och begrepp  Plan A – labbet skapar själv en xml(text)-fil med enbart dessa begrepp  Plan B - labbet skapar textfil med sina begrepp och får hjälp med översättning

24 Nödvändiga uppgifter  LaborationsID  Personnummer  Beställare  Provtagningstid  Registreringstid  Provmaterial  Provlokal  Provtyp  Provteknik  Svarsstatus (pos/neg)  Species  Antibiotikum  SRI

25 Systematisera benämningar och definitioner, Kunna hantera 4 separata dimensioner (provmtrl, provtyp, provlokal, provteknik).

26 Breddinförande Principiell lösning Fil från mikrobiologen Program läser personnummer och kontrollerar om det finns matchande iva-tillfälle NEJ Kastas JA Hela posten sparas i ny fil Den nya filen bearbetas vid behov för att innehålla standardiserade svarsalternativ Den slutgiltiga filen valideras, krypteras och skickas till SIR

27 E-post, tel  Sten Walther  Hans Gill  Håkan Hanberger  Greger Fransson  Lennart E Nilsson


Ladda ner ppt "Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) IVAStrama-SIR Mikrobiologi i svensk intensivvård Mossbylund RAF/RAF-M, Augusti 2007 Greger, Hans, Håkan, Lennart,"

Liknande presentationer


Google-annonser