Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Vägverket 2015-06-01. 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Vägverket 2015-06-01. 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden."— Presentationens avskrift:

1 1Vägverket

2 2Vägverket VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden – ok för Vägverket!” Affärsmässiga relationer ”Konkurrensneutralt” Leverantörer Entreprenörer Affärsmässiga relationer ”Bäst för VVIT” ”Proffsbeställare på öppen marknad”

3 3Vägverket Disaster Recovery Projektet för TR Brand, översvämning, miljökatastrof, terrorhot Några dagars stopp i VägTrafikRegistret sommaren 2005 Vad händer med TrafikRegistret i en katastrofsituation? TR har väldigt många samarbetsparter! VTR är ett samhällsviktigt system enligt KBM!

4 4Vägverket Mål Det övergripande målet är att höja säkerheten i tillgängligheten till VTR inför tänkbara katastrofsituationer i framtiden. Projektmålet är att ha tillgång till ett alternativ-system för alla slutanvändare, som har tillgång till ordinarie VTR- system, på annan geografisk plats och som kan tas i bruk inom 8 timmar.

5 5Vägverket EMC Symmetrix DMX Hitachi TagmaStore AMS1000 Hitachi Thunder 9570V SAN Unisys ClearPath Produktionssiten 2006

6 6Vägverket Projektaktiviteter Tjänst/Egen regi? Plats, riskanalys Lokalgrupp, projektering, utförande Teknik - Kommunikation - Datorer - Lagring Regelverk för hantering av processer

7 7Vägverket Jämförelse mellan att köpa tjänsten eller bygga upp IT-miljön i egen regi Alternativet att ”Köpa tjänsten från etablerad leverantör” FördelarNackdelar - Disaster Recovery erfarenhet- Dyra kostnader utan mervärde - 24/7 ingår i tjänsten- Kom.kostnader för stand-by - Nya utv. möjligheter för VVIT- Asynkron överföring, ytterligare risk -- Omotiverad personal vid tappad teknik - Kvaliten på resurser (återväxt) - Omfattande adm av försystemen - Dyrare att bygga ut testverksamhet

8 8Vägverket Jämförelse mellan att köpa tjänsten eller bygga upp IT-miljön i egen regi Alternativet att ”Bygga i egen lokal och egen regi” FördelarNackdelar - Utveckla personalkompetens- Dyra kostnader utan mervärde - Utnyttja befintliga resurser- Tappa nyckelpersoner är känsligt - Närhet vid egen support - Billigare att bygga ut testverksamhet - Slimmad/trimmad driftorganisation

9 9Vägverket Jämförelse mellan att köpa tjänsten eller bygga upp IT-miljön i egen regi Kostnadsjämförelse Att köpa tjänsten skulle bli cirka 2 miljoner dyrare Styrgruppens val blev det billigare alternativet! -Kundens val: Enbart ekonomiska aspekter ligger till grund för valet -VVIT:s val: Mervärde för Vägverket, utvecklingspotential för egna personalen samt möjligheten till att skapa kostnadseffektiva lösningar för ”öppna system”

10 10Vägverket Projektaktiviteter forts. Plats, riskanalys, upphandling av utrustning Lokalgrupp, projektering, utförande Teknik - Kommunikation - Datorer - Lagring Regelverk för hantering av processer

11 11Vägverket Primär site EMC Symmetrix DMX Hitachi TagmaStore AMS1000 SAN SRDF True Copy Unisys ClearPath Unisys ClearPath Hitachi Thunder 9570V Sekundär site

12 12Vägverket Jämförelse vid köp av lagringsutrustning mellan två leverantörer HDS FördelarNackdelar % uptime- Speglingsprogramvaran ej certifierad - Bra prestanda- Först i Europa med HDS/OS Bättre virtualiseringsteknik- Lastbalansering osäker - Bra service - Mera tester för verifiering - Större urval av återförsäljare - Tilltalande strategisk lösning för VVIT - Villiga att driva en certifieringsprocess - VV får prova innan köp - Mera för pengarna

13 13Vägverket Jämförelse vid köp av lagringsutrustning mellan två leverantörer EMC FördelarNackdelar - Primär Unisys-partner- Mera proprietär - Bra prestanda- Sämre virtualiserinsteknik - Highend teknologi- Dyra lösningar - Bra service- Ingen insyn i tekniken - SRDF - Unisys - Snabbare etablering

14 14Vägverket Jämförelse vid köp av lagringsutrustning mellan två leverantörer Kostnadsjämförelse Kostnaden relativt likvärdig mellan leverantörerna Bägge alternativen var oprövade för synkron spegling av data Styrgruppens val blev HDS-alternativet! - HDS-lösningen skapar mervärde för virtualisering av alla datamiljöer samt minskar antal leverantörer från tre till två stycken för lagringshantering.

15 15Vägverket PUVM1 DMXAMS9750 VM2 USP SW4100 NSC SW200 DRVMd1VMd2VMn DWDM v-host c1c2c1c2

16 16Vägverket Primär site Hitachi TagmaStore USP Sekundär site Unisys ClearPath Hitachi TagmaStore NSC HDS AMS1000 Unisys ClearPath HDS AMS500

17 17Vägverket Projektaktiviteter forts. Plats, riskanalys, upphandling av utrustning Lokalgrupp, projektering, utförande Teknik - Kommunikation - Datorer - Lagring Regelverk för hantering av processer

18 18Vägverket Projektaktiviteter forts. Verksamheten - Funktioner för DR-system. Avtal/överenskommelser. Restriktioner för kundtjänst/verksamhetsstöd Information - Kommunikationsplan (internt/externt) Beslutsregler

19 19Vägverket Primär site Hitachi TagmaStore USP Sekundär site Unisys ClearPath Hitachi TagmaStore NSC HDS AMS1000 Unisys ClearPath HDS AMS500

20 20Vägverket create.sh delete.sh resync.sh split.sh status.sh : troresilo{root}70: resync.sh This script will resync SI or TC pairs DATA ON SECONDARY VOLUMES WILL BE LOST! : TC USP->NSC 2: SI NSC 3: TC NSC->USP 4: QUIT Enter your choice [1-4]:

21 21Vägverket Primär site USP Sekundär site Unisys ClearPath NSC AMS1000 Unisys ClearPath AMS500 Netapp V3020C ESX Vmware Windows 2003 Solaris


Ladda ner ppt "1Vägverket 2015-06-01. 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden."

Liknande presentationer


Google-annonser