Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Vägverket 2015-06-01. 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Vägverket 2015-06-01. 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden."— Presentationens avskrift:

1 1Vägverket 2015-06-01

2 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden – ok för Vägverket!” Affärsmässiga relationer ”Konkurrensneutralt” Leverantörer Entreprenörer Affärsmässiga relationer ”Bäst för VVIT” ”Proffsbeställare på öppen marknad”

3 3Vägverket 2015-06-01 Disaster Recovery Projektet för TR Brand, översvämning, miljökatastrof, terrorhot Några dagars stopp i VägTrafikRegistret sommaren 2005 Vad händer med TrafikRegistret i en katastrofsituation? TR har väldigt många samarbetsparter! VTR är ett samhällsviktigt system enligt KBM!

4 4Vägverket 2015-06-01 Mål Det övergripande målet är att höja säkerheten i tillgängligheten till VTR inför tänkbara katastrofsituationer i framtiden. Projektmålet är att ha tillgång till ett alternativ-system för alla slutanvändare, som har tillgång till ordinarie VTR- system, på annan geografisk plats och som kan tas i bruk inom 8 timmar.

5 5Vägverket 2015-06-01 EMC Symmetrix DMX Hitachi TagmaStore AMS1000 Hitachi Thunder 9570V SAN Unisys ClearPath Produktionssiten 2006

6 6Vägverket 2015-06-01 Projektaktiviteter Tjänst/Egen regi? Plats, riskanalys Lokalgrupp, projektering, utförande Teknik - Kommunikation - Datorer - Lagring Regelverk för hantering av processer

7 7Vägverket 2015-06-01 Jämförelse mellan att köpa tjänsten eller bygga upp IT-miljön i egen regi Alternativet att ”Köpa tjänsten från etablerad leverantör” FördelarNackdelar - Disaster Recovery erfarenhet- Dyra kostnader utan mervärde - 24/7 ingår i tjänsten- Kom.kostnader för stand-by - Nya utv. möjligheter för VVIT- Asynkron överföring, ytterligare risk -- Omotiverad personal vid tappad teknik - Kvaliten på resurser (återväxt) - Omfattande adm av försystemen - Dyrare att bygga ut testverksamhet

8 8Vägverket 2015-06-01 Jämförelse mellan att köpa tjänsten eller bygga upp IT-miljön i egen regi Alternativet att ”Bygga i egen lokal och egen regi” FördelarNackdelar - Utveckla personalkompetens- Dyra kostnader utan mervärde - Utnyttja befintliga resurser- Tappa nyckelpersoner är känsligt - Närhet vid egen support - Billigare att bygga ut testverksamhet - Slimmad/trimmad driftorganisation

9 9Vägverket 2015-06-01 Jämförelse mellan att köpa tjänsten eller bygga upp IT-miljön i egen regi Kostnadsjämförelse Att köpa tjänsten skulle bli cirka 2 miljoner dyrare Styrgruppens val blev det billigare alternativet! -Kundens val: Enbart ekonomiska aspekter ligger till grund för valet -VVIT:s val: Mervärde för Vägverket, utvecklingspotential för egna personalen samt möjligheten till att skapa kostnadseffektiva lösningar för ”öppna system”

10 10Vägverket 2015-06-01 Projektaktiviteter forts. Plats, riskanalys, upphandling av utrustning Lokalgrupp, projektering, utförande Teknik - Kommunikation - Datorer - Lagring Regelverk för hantering av processer

11 11Vägverket 2015-06-01 Primär site EMC Symmetrix DMX Hitachi TagmaStore AMS1000 SAN SRDF True Copy Unisys ClearPath Unisys ClearPath Hitachi Thunder 9570V Sekundär site

12 12Vägverket 2015-06-01 Jämförelse vid köp av lagringsutrustning mellan två leverantörer HDS FördelarNackdelar - 100 % uptime- Speglingsprogramvaran ej certifierad - Bra prestanda- Först i Europa med HDS/OS2200 - Bättre virtualiseringsteknik- Lastbalansering osäker - Bra service - Mera tester för verifiering - Större urval av återförsäljare - Tilltalande strategisk lösning för VVIT - Villiga att driva en certifieringsprocess - VV får prova innan köp - Mera för pengarna

13 13Vägverket 2015-06-01 Jämförelse vid köp av lagringsutrustning mellan två leverantörer EMC FördelarNackdelar - Primär Unisys-partner- Mera proprietär - Bra prestanda- Sämre virtualiserinsteknik - Highend teknologi- Dyra lösningar - Bra service- Ingen insyn i tekniken - SRDF - Unisys - Snabbare etablering

14 14Vägverket 2015-06-01 Jämförelse vid köp av lagringsutrustning mellan två leverantörer Kostnadsjämförelse Kostnaden relativt likvärdig mellan leverantörerna Bägge alternativen var oprövade för synkron spegling av data Styrgruppens val blev HDS-alternativet! - HDS-lösningen skapar mervärde för virtualisering av alla datamiljöer samt minskar antal leverantörer från tre till två stycken för lagringshantering.

15 15Vägverket 2015-06-01 PUVM1 DMXAMS9750 VM2 USP SW4100 NSC SW200 DRVMd1VMd2VMn DWDM v-host c1c2c1c2

16 16Vägverket 2015-06-01 Primär site Hitachi TagmaStore USP Sekundär site Unisys ClearPath Hitachi TagmaStore NSC HDS AMS1000 Unisys ClearPath HDS AMS500

17 17Vägverket 2015-06-01 Projektaktiviteter forts. Plats, riskanalys, upphandling av utrustning Lokalgrupp, projektering, utförande Teknik - Kommunikation - Datorer - Lagring Regelverk för hantering av processer

18 18Vägverket 2015-06-01 Projektaktiviteter forts. Verksamheten - Funktioner för DR-system. Avtal/överenskommelser. Restriktioner för kundtjänst/verksamhetsstöd Information - Kommunikationsplan (internt/externt) Beslutsregler

19 19Vägverket 2015-06-01 Primär site Hitachi TagmaStore USP Sekundär site Unisys ClearPath Hitachi TagmaStore NSC HDS AMS1000 Unisys ClearPath HDS AMS500

20 20Vägverket 2015-06-01 create.sh delete.sh resync.sh split.sh status.sh : troresilo{root}70: resync.sh This script will resync SI or TC pairs DATA ON SECONDARY VOLUMES WILL BE LOST! --------------------------------------- 1: TC USP->NSC 2: SI NSC 3: TC NSC->USP 4: QUIT --------------------------------------- Enter your choice [1-4]:

21 21Vägverket 2015-06-01 Primär site USP Sekundär site Unisys ClearPath NSC AMS1000 Unisys ClearPath AMS500 Netapp V3020C ESX Vmware Windows 2003 Solaris


Ladda ner ppt "1Vägverket 2015-06-01. 2Vägverket 2015-06-01 VVIT:s roll i Vägverket VVIT HK/Vx AE/RE/ övriga Affärsmässigt beteende ”Bäst för Vägverket!” ”Bäst för kunden."

Liknande presentationer


Google-annonser